Joulu ja Uusivuosi – työajat, lisät ja palkka

Päivitetty: 10.12.2021

Joulun, uudenvuoden ja loppiaisen ajan työajat, työaikalisät ja lomamääräykset vaihtelevat eri sopimusaloilla. Kaikilla aloilla ne kuitenkin poikkeavat normaalista arjesta.

Voit tarkastaa joulun ja vuodenvaihteen tienoon työaikamääräykset ja työaika- ja muut lisät alempaa.  Klikkaa alla olevaa linkkiä, niin pääset haluamaasi  kohtaan.
Huomaa, että kunkin sopimusalan alkuun on merkitty, minkä vuoden päivämääriä on esimerkeissä. Itse pykälät ovat ajan tasalla.

Kaikki alat: vuosiloma joulun aikaan
Kauppa
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut
Kiinteistöpalvelut
Vartiointi   
Apteekki
Hiihtokeskukset
Ohjelmapalvelut

 

Vuosiloma joulun aikaan

Jos työntekijä on vuosilomalla viikkojen 52 ja 1 aikana, on hyvä huomata, että lomapäiviksi ei lasketa jouluaattoa, joulupäivää, tapaninpäivää eikä uudenvuodenpäivää. Lisäksi sunnuntait eivät kuluta lomapäiviä.

Esimerkki

Työntekijällä on 6 päivän vuosiloma. Jos hän aloittaa lomansa vuonna 2021 jouluviikon maanantaina, lasketaan kyseisellä viikolla lomapäiviksi 20.-23.12. (4 lomapäivää). Jouluaatto (pe 24.12.) ja joulupäivä (la 25.12.) sekä tapaninpäivä/sunnuntai (26.12.) eivät voi olla lomapäiviä, joten hänen vuosilomastaan kaksi päivää siirtyy seuraavalle viikolle 27.-28.12. (2 lomapäivää).

Vko 51 ma 20.12. ti 21.12. ke 22.12. to 23.12. pe 24.12. la 25.12. su 26.12.
  VL VL VL VL - - -
Vko 52 ma 27.12. ti 28.12. ke 29.12. to 30.12. pe 31.12. la 1.1. su 2.1.
  VL VL          


Alakohtaisia lisäohjeita kauppaa (tasoittumisjärjestelmä) ja kiinteistöpalvelualaa (arkipyhäkorvaus) koskevissa osissa.

Takaisin alkuun

 

Kauppa

Vuodenvaihde 2021-2022

Kaupat voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä.

Kaupan alan työntekijälle voidaan merkitä työvuorot kaikille joulun ja vuodenvaihteen päiville. Juhlapäivät kuitenkin lyhentävät työaikaa joko vuosivapaajärjestelmän sisällä tai arkipyhäjärjestelmän puitteissa. Työpaikalla on käytettävä jompaakumpaa näistä järjestelmistä.

Vuosivapaajärjestelmä
Vuosivapaajärjestelmässä mm. vuotuiset arkipyhät (juhlapäivät) on laskettu nk. vuosivapaan sisään. Työntekijälle määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin. Vuosivapaajärjestelmästä löydät lisää tietoa täältä.

Arkipyhäjärjestelmä
Vuosivapaajärjestelmän sijaan työnantaja voi käyttää arkipyhäjärjestelmää koko yrityksessä tai sen osassa. Vuodenvaihteessa 2021-2022 työaikaa lyhentäviä arkipyhiä ovat itsenäisyyspäivä (6.12.) jouluaatto (24.12.) ja loppiainen (6.1.).

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen, jos hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kuukauden ennen arkipyhää. Työsuhteen kestoa koskeva edellytys ei kuitenkaan koske itsenäisyyspäivästä johtuvaa työajan lyhennystä.

Kokoaikatyöntekijän työaika lyhenee 1 päivällä ja 7,5 tunnilla (40 tunnin järjestelmässä 8 tunnilla) arkipyhää kohden.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä

 • arkipyhäviikolla
 • 2 edeltävänä viikkona
 • 2 seuraavana viikkona tai
 • tasoittumisjärjestelmässä.

Osa-aikatyöntekijälle (alle 37,5 h tekevälle) annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko palkallisena vapaana lyhennysjakson aikana tai rahakorvauksena tehtyjen työtuntien lisäksi. Korvaus maksetaan lyhennysjakson tilissä. Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä.

Konttorityöntekijän työajan lyhennys tasoittumisjärjestelmässä edellyttää työpaikkakohtaista sopimista työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti.

Lauantain ollessa kiinteä vapaapäivä se on vapaa myös arkipyhäviikolla.

Aattovapaa

Vakinaisen työntekijän kuuluu saada vuoden aikana olevasta neljästä aattopäivästä kaksi aattoa vapaaksi. Aattoja ovat pääsisäislauantai, juhannusaatto, jouluaatto ja uudenvuodenaatto.

Jos et ole saanut kyseisiä vapaita, työnantajan on korvattava sinulle saamattomat aattovapaat maksamalla tehdyltä säännölliseltä työltä 100 % korotettua palkkaa.

Työaikalisät

Työehtosopimuksen määräykset työaika- ja muista lisistä löydät linkin takaa avautuvasta liitteestä. Huomaa, että eri ammattiryhmillä on erilaisia määräyksiä.

VUOSILOMA

Katso yleiset ohjeet täältä.

Esimerkki

 • Lomapäiviksi ei lasketa pyhäpäiviä, pääsiäislauantaita, vapunpäivää, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää ja jouluaattoa (TES 20 §)
 • 3 viikon tasoittumisjakso
 • Kokoaikainen työntekijä pitää 6 päivän vuosiloman vuodenvaihteessa
 • T-työpäivä, V=vapaapäivä, VL=vuosiloma
Vko 51

Ma 13.12.
T

Ti 14.12.
T

Ke 15.12.
T

To 16.12.
T

Pe 17.12.
T

La 18.12.
V

Su 19.12.
V

Vko 52 Ma 20.12.
VL
Ti 21.12.
VL
Ke 22.12.
VL
To 23.12.
VL
Pe 24.12.
-
La 25.12.
-
Su 26.12.
-
Vko 53 Ma 27.12.
VL
Ti 28.12.
VL
Ke 29.12.
T
To 30.12.
T
Pe 31.12.
T
La 1.1.
V
Su 2.1.
V

 

Takaisin alkuun

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Vuodenvaihde 2021 - 2022

Alalla voidaan teettää töitä kaikkina vuoden päivinä.

Alalla ei ole myöskään mitenkään erikseen määritelty arkipyhiä.

Vuosivapaajärjestelmässä mm. vuotuiset arkipyhät (juhlapäivät) on laskettu nk. vuosivapaan sisään. Työntekijälle määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin. Niitä ei siis tarvitse, mutta toki voi, kohdistaa myös juhlapäiviin. Tutustu lisää vuosivapaajärjestelmään tästä.

Jouluaatto ja joulupäivä

Jouluaaton iltavuoro sekä joulupäivä on kuitenkin järjestettävä vapaaksi, jos työntekijä pyytää sitä viikkoa ennen kuin joulun sisältävä työvuorolista laaditaan. Majoitusliikkeissä, kausi- ja liikenneravintoloissa, sairaaloiden ja huoltoasemien kahviloissa sekä henkilöstöravintoloissa näitä vapaita ei kuitenkaan tarvitse järjestää.

Palkka aattotyöstä ja pyhäpäivistä
Jos työntekijä on töissä jouluaattona tai uudenvuodenaattona klo 15 jälkeen, peruspalkka sekä iltatyö- ja luvanhaltijan edustajan lisät maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuoden päivänä ja loppiaisena maksetaan 100%:lla korotettu palkka.

Takaisin alkuun

 

Kiinteistöpalveluala

Vuodenvaihde 2021-2022

Ma 20.12.- su 9.1. työajat kiinteistöpalvelualalla.

Työntekijän työvuoroja voidaan asettaa työviikon jokaiselle päivälle, ellei toisin ole sovittu.

Vapaa lauantai
Työehtosopimuksen mukaan vapaapäiviksi on annettava uudenvuodenpäiväviikon lauantai ja loppiaisviikon lauantai. Vuonna 2022 vapaapäiviä ovat siten 1.1. ja 8.1. Jos yrityksen palvelutarjonta on katkeamatonta, kuten esimerkiksi hotellin kerroshoidossa, näillekin päiville voidaan laittaa työntekijälle työvuoroja.

Aatto- ja eräät lauantaikorvaukset

 • Jouluaattona tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka.
 • Uudenvuodenpäivä-, loppiaislauantain tehdystä työstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka.
 • Korotettua palkkaa ei makseta keskeytymättömässä kolmivuorotyössä.

Arkipyhät

24.12.- 6.1 välisenä aikana arkipyhiä ovat:

 • jouluaatto
 • joulupäivä
 • tapaninpäivä
 • uudenvuodenpäivä
 • loppiainen

Kuukausipalkkainen työntekijä

Kuukausipalkkainen työntekijä saa arkipyhänä työaikaa lyhentävän vapaapäivän, jos arkipyhä olisi hänen työvuoroluettelon mukainen työpäivä.

Kuukausipalkkaisen työntekijän saadessa arkipyhänä työaikaa lyhentävän vapaapäivän, maksetaan hänelle normaalisti hänen täysi kuukausipalkkansa.

Tuntipalkkainen työntekijä
Tuntipalkkainen työntekijä saa nk. arkipyhäkorvauksen, jos

 • hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää
 • ja jos arkipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan palkkaa.

Työnantaja laatii työntekijälle työvuorolistan vähintään työsopimuksen mukaisen työajan mukaisesti. Tällöin työntekijä voi joutua tekemään arkipyhävapaan mukaiset työtunnit muuna aikana.

Keskimääräinen viikkotyöaika

Jos työpaikalla on käytössä keskimääräinen viikkotyöaika, arkipyhävapaat eivät ole työssäolon veroista aikaa jakson kokonaistyöaikaa laskettaessa.

Arkipyhät ja niiltä mahdollisesti maksettu arkipyhäkorvaus eivät siten kerrytä kokonaistyöaikaa ylityökorvauksia laskettaessa.

Arkipyhäkorvauksen määrä
1. Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 7,5 tunnilta.

2. Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 8 tunnilta.

3. Työntekijälle, jonka säännöllinen viikkotyöaika on alle 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus lasketaan suhteellisena.

 • Jos työntekijän viikkotyöaika on vakio
  Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että viikkotyöaika jaetaan luvulla 5.
 • Jos työntekijän viikkotyöaika on vaihteleva
  Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että vuosineljänneksen työtunnit jaetaan luvulla 63. Luvusta 63 vähennetään kuitenkin vuosilomasta tai oman tai lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalle sattuvat työpäivät.

Esimerkki:
Työntekijä on tehnyt vuosineljänneksen aikana 216 työtuntia. Hän on ollut sairaana 4 työpäivää ja viikon talvilomalla (loma 6 arkipäivää). Arkipyhäkorvaus lasketaan seuraavasti:
63 – (4 + 5) = 54 (jakaja)
216 / 54 = 4
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus 4 tunnilta.
Korvauksen suuruus määräytyy keskituntiansion perusteella.

Töissä arkipyhänä

Jos työntekijä on ollut arkipyhänä töissä, hänelle maksetaan tuona päivänä tehdystä työstä 100 %:lla korotettu palkka. Näiltä tunneilta hän ei saa arkipyhäkorvausta.

Arkipyhäkorvausta maksetaan kuitenkin siinä tapauksessa, että työntekijä tekee arkipyhänä tunteja vähemmän kuin normaalisti. Arkipyhäkorvausta maksetaan normaalien työtuntien ja tehtyjen tuntien erotuksen, ”tekemättä jäävien” tuntien verran.

Esimerkki:

Kokoaikainen (37,5h/vko) työntekijä työskentelee arkipyhänä 4 tuntia, hän saa tällöin 4 tunnin palkan korotettuna 100 prosentilla ja lisäksi 3,5 tunnin arkipyhäkorvauksen.

 

Vuosiloma joulun ajalla

Katso yleiset ohjeet täältä.

Vuosilomalain 4 pykälän (VLL4§) mukaan lomaa vietetään arkipäivinä, ja arkipäiviä ovat lain mukaan kaikki muut päivät kuin sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä.

Niinpä vuosilomaan ei lasketa jouluaattoa, joulupäivää, tapaninpäivää eikä uudenvuoden päivää. On kuitenkin hyvä huomata, että joulun yli jatkuva vuosiloma merkitsee sitä, että kyseisiltä päiviltä ei makseta arkipyhäkorvausta. Sama koskee uudenvuodenpäivää.

Tämä johtuu siitä, että kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan arkipyhäkorvaus maksetaan, jos arkipyhä olisi työvuoroluettelon mukainen työpäivä. Koska vuosiloma yltää joulun yli ei joulun päiviä katsota työvuoroluettelon mukaisiksi työpäiviksi. Kuukausipalkkaiselle tällä ei ole merkitystä, mutta osa-aikainen työntekijä ei saa näiltä päiviltä lainkaan palkkaa.

PAMin yhtenä tavoitteena on alkuvuodesta 2022 alkavissa työehtosopimusneuvotteluissa saada muutos arkipyhiä koskeviin epäkohtiin.

Arkipäivä 20.12.

Arkipäivä 21.12. Arkipäivä 22.12. Arkipäivä 23.12. Joulu-aatto 24.12. Joulu-päivä 25.12.

Tapanin-päivä
26.12.

Arkipäivä 27.12.

Arkipäivä 28.12.

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti
Lomapäivä 1 Lomapäivä 2 Lomapäivä 3 Lomapäivä 4

VLL4§ 
(*1

VLL4§ (*1 VLL4§ (*1 Lomapäivä 5 Lomapäivä 6

*1) loman keskelle ajoittuva arkipyhä, ei arkipyhäkorvausta.

Takaisin alkuun

 

Vartiointi

Vuodenvaihde 2021 - 2022
Vartiointialalla työntekijällä voi olla työvuoroja kaikkina joulun päivinä.

Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä on käytössä ns. vuosivapaajärjestelmä. Siinä mm. vuotuiset arkipyhät on laskettu  vuosivapaan sisään. Työntekijälle kertyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin.

Vuosivapaajärjestelmä koskee vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Vapaata kertyy 13,25 tuntia kalenterikuukaudessa. Vuoden aikana vapaita kertyy siis noin 20 työvuoron verran, jos vuoron pituus on 8 tuntia.
Lisää tietoa vuosivapaajärjestelmästä löydät täältä.

Osa-aikatyöntekijälle maksetaan KTA:lla työvuoron mukaista arkipyhäkorvausta enintään 8 tunnilta, jos hän on työssä arkipyhänä.

Arkipyhät
Vartiointialan työehtosopimuksen mukaan joulun aikaan arkipyhiksi katsotaan jouluaatto, toinen joulupäivä ja loppiainen.

Itse arkipyhänä tehdystä työstä maksetaan palkka normaalisti ao. poikkeuksilla.

Palkka

 • Jouluaattona kello 00.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan 100 %:n sunnuntaikorotus
 • Uudenvuodenaattona kello 00.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan 50 %:n korotus.
 • Joulupäivältä, tapaninpäivältä, uudenvuodenpäivältä ja loppiaiselta – kuten kaikilta kalenteriin punaisella merkityiltä päiviltä – maksetaan palkka 100%:lla korotettuna.

Takaisin alkuun

 

Apteekki

Vuodenvaihde 2021 - 2022

Aattovapaa

Keskimäärin viitenä päivänä viikossa toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa työskentelevälle työntekijälle annetaan vapaana juhannusaatto tai jouluaatto.

Vuosilomalle sijoittuva aattovapaa lasketan saaduksi aattovapaaksi.

Jouluaatto on siis annettava vapaaksi, jos työntekijä ei ole saanut vapaata juhannusaattona eikä ole ollut tuolloin vuosilomalla.

Työaikaa lyhentävät päivät
Työajan lyhennyspäiviä 2021-2022 vuodenvaihteessa ovat joulukuussa jouluaatto ja tammikuussa loppiainen.

Työajan lyhennyspäivät tarkoittavat sitä, että niiden vuoksi työaika lyhenee ilman, että palkka alenee.

Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia, että työajanlyhennys maksetaan rahakorvauksena.

Milloin lyhennys annetaan?
Työajan lyhennys annetaan työaikaperiodilla, joka sisältää lyhentävän päivän – ei siis välttämättä silloin, kun työajan lyhennyspäivä on.

Jos työaikaperiodi on esimerkiksi 3 viikkoa ja se on alkanut 13.12., pitää periodin sisällä antaa työntekijälle 1 työaikaa lyhentävä päivä (jouluaatto).

Miten lyhennys toteutetaan?
Kokoaikatyöntekijälle lyhennys on 7,5 h lyhennyspäivää kohden.
Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, lyhennetään periodin tuntimäärää muulla tavalla.
Työajanlyhennys voidaan sopia myös maksettavaksi rahakorvauksena kunkin arkipyhän kohdalla erikseen.

Osa-aikatyöntekijällä työaikaa lyhennetään sillä tuntimäärällä, joka saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä.

Periodityöajan vaihdellessa keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteriviikolta.

Esimerkki 1.
Osa-aikatyöntekijän viikkotyöajaksi sovittu 25 tuntia / viikko.
Hänen työajanlyhennyksensä muodostuu seuraavasti: 25 tuntia / 5 = 5 tuntia
Kyseisen työntekijän työaikaa lyhennetään arkipyhäviikolla 5 tunnilla palkkaa vähentämättä tai vaihtoehtoisesti maksetaan 5 tunnilta ylimääräinen palkka.

Esimerkki 2.
Osa-aikatyöntekijän työaika vaihtelee ja hän on tehnyt ennen itsenäisyyspäiväviikkoa olevissa 12 viikossa (ajalla 13.9-5.12) työtä yhteensä 264 tuntia.
Keskimääräinen viikkotyöaika tällöin on 264 tuntia / 12 = 22 tuntia

Hänen työajanlyhennyksensä muodostuu seuraavasti: 22 tuntia / 5 = 4,4 tuntia
Kyseisen työntekijän työaikaa lyhennetään arkipyhäviikolla 4,4 tunnilla palkkaa vähentämättä tai vaihtoehtoisesti maksetaan 4,4 tunnilta ylimääräinen palkka.

Töissä jouluaattona
Jos työntekijä työskentelee jouluaattona kello 12 jälkeen, hänelle maksetaan aattolisää 4,01 €/ tunti.

Töissä joulun pyhinä tai uudenvuodenpäivänä
Jos työntekijä työskentelee joulupäivänä, tapaninpäivänä tai uudenvuodenpäivänä, työstä maksetaan 100%:lla korotettu palkka. Myös ilta- ja yölisät maksetaan kaksinkertaisina.

Perjantaihin sijoittuva uudenvuoden aatto on normaali työpäivä, jolta ei makseta mitään erityisiä korvauksia.

Takaisin alkuun

 

Hiihtokeskukset

Vuodenvaihde 2021-2022

Periaatteessa kaikki päivät voivat olla työpäiviä. Alan työaikajärjestelmiin voit tutustua työehtosopimuksesta täältä

Palkat
Jouluaattona ja uudenvuodenaattona kello 15 jälkeen tehty työ korvataan 50 %:lla korotetulla palkalla. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

Joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan 150 %:lla korotettua palkkaa. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

Muutoinkin sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 % korotettu palkka. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

Olosuhde- ja työaikalisät

 • Iltatyölisä (klo 18.00 – 21.00)  0,77€ / tunti
 • Yötyölisä (klo 21.00 – 06.00) 2,17€ / tunti
 • Lumetustyölisä 1,32€ / tunti

Takaisin alkuun

 

Ohjelmapalveluala

Vuodenvaihde 2020-2021

Alalle neuvotellaan parasta aikaa uutta työehtosopimusta. Vanhat  eli alla olevat määräykset ovat voimassa ainakin siihen asti, kun uudet työehdot astuvat voimaan. 

Periaatteessa kaikki päivät voivat olla työpäiviä. Alan työaikajärjestelmiin voit tutustua työehtosopimuksesta täältä.

Joulupäivänä, tapaninpäivänä ja uudenvuodenpäivänä tehdystä työstä maksetaan 100%:lla korotettu palkka. Sama koskee muutoinkin sunnuntaita ja muita kirkollisia juhlapäiviä sekä vapun- ja itsenäisyyspäivää.

Muut lisät:
Jos paikallisesti on sovittu enintään 24 viikon tasoittumisjärjestelmästä, sopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille kuuluu maksaa:

 • kello 18 – 21 välisenä aikana tehdystä työstä iltatyölisää 0,77€ / tunti
 • klo 21 ja 06 välillä tehdystä työstä yötyölisää 2,16€ / tunti, ellei paikallisesti sovita toisin.

Takaisin alkuun

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme