Muokattu: 28.12.2018 - 12:22

Avainsanat: Työehdot

Joulu ja Uusivuosi – työajat, lisät ja palkka

2018 – 2019

Voit tarkastaa joulun ja vuodenvaihteen tienoon työaikamääräykset ja työaika- ja muut lisät tästä.

Klikkaa alla olevaa linkkiä, niin pääset omalle alallesi.

Kaikki alat: vuosiloma joulun aikaan
Kauppa
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut
Kiinteistöpalvelut
Vartiointi  Tekstiä täsmennetty 20.12. vuosivapaan (kokoaikaiset) ja arkipyhäkorvauksen (osa-aikaiset) osalta.
Apteekki
Hiihtokeskukset
Ohjelmapalvelut

Vuosiloma joulun aikaan

Jos työntekijä on vuosilomalla viikkojen 52 ja 1 aikana, on hyvä huomata, että lomapäiviksi ei lasketa jouluaattoa, joulupäivää, tapaninpäivää eikä uudenvuodenpäivää. Lisäksi sunnuntait eivät kuluta vuosilomapäiviä.

Esimerkki:
Työntekijällä on 6 vuosilomapäivää pidettävänä. Hän aloittaa lomansa 24.12.
Koska jouluaatto (24.12.), joulupäivä (25.12.) ja tapaninpäivä (26.12.) eivät voi olla hänen vuosilomapäiviään, siirtyy hänen vuosilomansa kolmella päivällä eteenpäin. Vuosilomapäiviksi lasketaan 27.-29.12. (3 pv)
Seuraavalla viikolla ma eli uudenvuoden aatto on vuosilomapäivä (1 pv)
Uudenvuodenpäivä (1.1.) on pyhäpäivä eikä sitä voida laskea vuosilomapäiväksi.
Loma jatkuu 2.-3.1.(2 pv)
Työntekijän viimeinen vuosilomapäivä on siis 3.1.

Alakohtaisia lisäohjeita kauppaa (tasoittumisjärjestelmä) ja kiinteistöpalvelualaa (arkipyhäkorvaus) koskeivssa osissa.

Takaisin alkuun

Kauppa

Kaupat voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä.

Kaupan alan työntekijälle voidaan merkitä työvuorot kaikille joulun ja vuodenvaihteen päiville. Juhlapäivät kuitenkin lyhentävät työaikaa joko vuosivapaajärjestelmän sisällä tai arkipyhäjärjestelmän puitteissa. Työpaikalla on käytettävä jompaakumpaa näistä järjestelmistä.

Vuosivapaajärjestelmä
Vuosivapaajärjestelmässä mm. vuotuiset arkipyhät (juhlapäivät) on laskettu nk. vuosivapaan sisään. Työntekijälle määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin. Vuosivapaajärjestelmästä löydät lisää tietoa täältä.

Arkipyhäjärjestelmä
Vuosivapaajärjestelmän sijaan työnantaja voi käyttää arkipyhäjärjestelmää koko yrityksessä tai sen osassa.Vuoden vaihteessa 2018-2019 työaikaa lyhentäviä arkipyhiä ovat jouluaatto, tapaninpäivä ja tudenvuodenpäivä. Loppiainen ei työaikaa lyhennä, koska se on sunnuntaina.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen, jos hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kuukauden ennen arkipyhää.

Kokoaikatyöntekijän työaika lyhenee 1 päivällä arkipyhää kohden. Lyhennys toteutetaan kyseisellä viikolla, kahdella edellisellä tai kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana:

 • 7h 36min työtuntien määrää 38h tunnin järjestelmässä tai
 • 8 tuntia 40h järjestelmässä.

Osa-aikatyöntekijälle (alle37,5h tekevälle) annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko palkallisena vapaana lyhennysjakson aikana tai rahakorvauksena tehtyjen työtuntien lisäksi. Korvaus kuuluu maksaa lyhennysjakson tilissä.

Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä:

 • arkipyhäviikolla
 • 2 edeltävänä viikkona
 • 2 seuraavana viikkona tai
 • tasoittumisjärjestelmässä.

Konttorityöntekijän työajan lyhennys tasoittumisjärjestelmässä edellyttää työpaikkakohtaista sopimista työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti.
Lauantain ollessa kiinteä vapaapäivä se on vapaa myös arkipyhäviikolla.

Esimerkki (kokoaikainen, 6 viikon tasoittumisjakso)
Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 38 tuntia.

”Normaalisti” työpäivien määrä on 30 kuuden viikon tasoittumisjakson aikana ja työaika 37,5 x 6 = 228 tuntia.
Arkipyhät ovat 6 viikon tasoittumisjaksossa kolmannella (vko 52), neljännellä (vko 1) ja viidennellä (vko 2) viikolla.
Lyhennys toteutetaan vähentämällä tasoittumisjakson työpäivien määrää 3:lla ja (7,6 x 3 = 22 tuntia 48 minuuttia), näin ollen työntekijälle voidaan teettää 205 tuntia ja 12 minuuttia työtä 27 työpäivän aikana.

Esimerkki (kokoaikainen, työaikajärjestelmää ei ole käytössä)
Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 40 tuntia.

Viikolla 52 on 2 arkipyhää jotka lyhentävät työaikaa (jouluaatto ja tapaninpäivä). Työajan lyhennys voidaan toteuttaa antamalla 2 työajanlyhennysvapaata viikkojen 50 - 2 välisenä aikana. Lyhennysviikolla työpäivien määrä on 4 ja työaika 32 tuntia.

Aattovapaat
(TES §12 4.kohta)
Kaupanalan vakinaisen työntekijän kuuluu saada vuoden aikana olevasta neljästä aattopäivästä kaksi aattoa vapaaksi. Aattoja ovat pääsisäislauantai, juhannusaatto, jouluaatto ja uudenvuodenaatto.

Jos et ole saanut kyseisiä vapaita, työnantajan on korvatta sinulle saamattomat aattovapaat maksamalla tehdyltä säännölliseltä työltä 100% korotettua palkkaa (TES §7 8.3. kohta).

Työaikalisät

Löydät oheisten linkkien takaa taulukon eri lisistä ja työaikakorvauksista, joita vuodenvaihteen pyhinä kuuluu maksaa.
Myymälät
Varasto

Esimerkkejä:

Sunnuntai 23.12.2018

Myymälätyöntekijän työvuoro alkaa klo 12 ja loppuu klo 20

Työntekijä saa tehdyiltä tunneilta kaksinkertaisen palkan, ja iltalisä maksetaan kello 18-20 kaksinkertaisena
- Vuoro on sunnuntaityötä, jolloin työntekijä saa tehdystä työajasta kaksinkertaisen palkan.
- Marras- ja joulukuun sunnuntailta iltalisä maksetaan kaksinkertaisena klo 18-24

Iltalisä

A. Hki 8,20€/h
B. Muu Suomi 7,84 €/h

Jouluaatto
Myymälätyöntekijän työvuoro alkaa jouluaattona klo 07:00 ja loppuu klo 14:00.
Työntekijä saa yksinkertaisen palkan tehdystä työstä.
Jos työntekijä olisi työskennellyt kello 18 jälkeen, hänelle olisi maksettu aattoiltalisää (kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18-24)
Aattoiltalisän suuruus on (sama kuin lauantailisä tes 12 kohta 4):
A. Hki 5,35 €/h
B. Muu Suomi 5,17 €/h

Tapaninpäivä
Myymälätyöntekijän työvuoro alkaa tapaninpäivänä 26.12.2018 klo 16:00 ja loppuu kello 23:00.
Työntekijä saa jokaisesta tehdystä tunnista kaksinkertaisen palkan, ja työtunneista 18:00-23:00 välillä normaalin iltalisän, koska:
- Kirkollisesta juhlapäivästä maksetaan kaksinkertainen palkka.
- Iltalisä maksetaan sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä (kello 18:00-24:00) yksinkertaisena aukiolosta riippumatta (tes 12 kohta 3).

Iltalisän suuruus on
A. Hki 4,10 €/h
B. Muu Suomi 3,92 €/h.

VUOSILOMA

Katso yleiset ohjeet täältä.

TES 20§§:”Lomapäiviksi ei lasketa pyhäpäiviä, pääsiäislauantaita, vapunpäivää, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää ja jouluaattoa”.

Esimerkki (3 viikon tasoittumisjakso)

Kokoaikainen työntekijä pitää 6 päivän vuosiloman vuodenvaihteessa.
Tasoittumisjakson työaika on 3 x 37,5 tuntia = 112,5, mutta koska työntekijä on viikon lomalla, niin työnantaja voi teettää hänellä 75 tuntia työtä.

VKO 51 MA 17.12
T
TI 18.12
T
KE 19.12
T
TO 20.12
T
PE 21.12
T
LA 22.12
T
SU 23.12
V
VKO 52 MA 24.12
V

TI 25.12
VV

KE 26.12
VV
TO 27.12
VL
PE 28.12
VL
LA 29.12
VL
SU 30.12
-
VKO 53 MA 31.12
VL
TI 1.1
-
KE 2.1
VL
TO 3.1
VL
PE 4.1
T
LA 5.1
T
SU 6.1
Vapaa

T-työpäivä, V=vapaapäivä, VL=vuosiloma, VV=vuosivapaa (vuosivapaa vastaa 7,5 työtuntia), - = ei lasketa vuosilomaan, koska on sunnuntai tai pyhäpäivä

Takaisin alkuun

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Alalla voidaan teettää töitä kaikkina vuoden päivinä.

Alalla ei ole myöskään mitenkään erikseen määritelty arkipyhiä.

Vuosivapaajärjestelmässä mm. vuotuiset arkipyhät (juhlapäivät) on laskettu nk. vuosivapaan sisään. Työntekijälle määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin. Niitä ei siis tarvitse, mutta toki voi, kohdistaa myös juhlapäiviin. Tutustu lisää vuosivapaajärjestelmään tästä.

Jouluaatto ja joulupäivä

Jouluaaton iltavuoro sekä joulupäivä on kuitenkin järjestettävä vapaaksi, jos työntekijä pyytää sitä viikkoa ennen kuin joulun sisältävä työvuorolista laaditaan. Majoitusliikkeissä, kausi- ja liikenneravintoloissa, sairaaloiden ja huoltoasemien kahviloissa sekä henkilöstöravintoloissa näitä vapaita ei kuitenkaan tarvitse järjestää.

Palkka aattotyöstä ja pyhäpäivistä
Jos työntekijä on töissä jouluaattona tai uudenvuodenaattona klo 15 jälkeen, peruspalkka sekä iltatyö- ja luvanhaltijan edustajan lisät maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuoden päivänä ja loppiaisena maksetaan 100%:lla korotettu palkka.

Takaisin alkuun

Kiinteistöpalveluala

Ma 24.12.- su 6.1. työajat kiinteistöpalvelualalla

Työntekijän työvuoroja voidaan asettaa työviikon jokaiselle päivälle, ellei toisin ole sovittu.

Vapaa lauantai
Työehtosopimuksen mukaan vapaapäiviksi on annettava uudenvuodenpäiväviikon lauantai ja loppiaisviikon lauantai. Vuonna 2018 nämä sattuvat samaan päivään, eli 5.1. on vapaa. Jos yrityksen palvelutarjonta on katkeamatonta, kuten esimerkiksi hotellin kerroshoidossa, näillekin päiville voidaan laittaa työntekijälle työvuoroja.

Jos työntekijä tekee näinä päivinä töitä, hänelle maksetaan niistä 50 %:lla korotettu palkka.
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä palkkaa ei kuitenkaan koroteta.

Arkipyhät

Kuukausipalkkainen työntekijä saa vapaapäivän, jos arkipyhä olisi hänen työvuoroluettelon mukainen työpäivä, ja normaalin kuukausipalkkansa.

24.12.- 6.1 välisenä aikana arkipyhiä ovat:

 • jouluaatto
 • joulupäivä
 • tapaninpäivä
 • uudenvuodenpäivä
 • loppiainen

Tuntipalkkainen työntekijä
Tuntipalkkainen työntekijä saa nk. arkipyhäkorvauksen, jos

 • hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää
 • ja jos arkipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan palkkaa.

Keskimääräinen viikkotyöaika
Jos työpaikalla on käytössä nk. keskimääräinen viikkotyöaika, arkipyhävapaat eivät ole työssäolon veroista aikaa, kun jakson kokonaistyöaikaa lasketaan. Arkipyhät eivät siis kerrytä kokonaistyöaikaa, vaan työntekijän on tehtävä niitä vastaava määrä tunteja myöhemmin.

Arkipyhäkorvauksen määrä
Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 7,5 tunnilta.

Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 8 tunnilta.

Työntekijälle, jonka säännöllinen viikkotyöaika on alle 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus lasketaan suhteellisena.
a) Jos työntekijän viikkotyöaika on vakio
Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että viikkotyöaika jaetaan luvulla 5.

b) jos työntekijän viikkotyöaika on vaihteleva
Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että vuosineljänneksen työtunnit jaetaan luvulla 63. Luvusta 63 vähennetään kuitenkin vuosilomasta tai oman tai lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalle sattuvat työpäivät.

Esimerkki:
Työntekijä on tehnyt vuosineljänneksen aikana 216 työtuntia. Hän on ollut sairaana 4 työpäivää ja viikon talvilomalla (loma 6 arkipäivää). Arkipyhäkorvaus lasketaan seuraavasti:
63 – (4 + 5) = 54 (jakaja)
216 / 54 = 4
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus 4 tunnilta.
Korvauksen suuruus määräytyy keskituntiansion perusteella.

Töissä arkipyhänä
Jos työntekijä on ollut arkipyhinä töissä, hänelle maksetaan noina päivinä tehdystä työstä 100 %:lla korotettu palkka.

Arkipyhäkorvausta ei makseta tehtyjen työtuntien osalta. Se maksetaan kuitenkin siltä osin kuin mitä arkipyhänä tehty työaika jää arkipyhäkorvausta lyhyemmäksi.

Esimerkki:

Kokoaikainen (37,5h/vko) työntekijä työskentelee arkipyhänä 4 tuntia, hän saa tällöin 4 tunnin palkan korotettuna 100 prosentilla ja lisäksi 3,5 tunnin arkipyhäkorvauksen.

Vuosiloma joulun ajalla

Katso yleiset ohjeet täältä.

Huomaa kuitenkin, että uudenvuodenpäivän arkipyhäkorvaukseen ei ole oikeutta, koska vuosiloman vuoksi sen ei katsota olevan työntekijän työpäivä.

Aatto 24.12. Joulupäivä 25.12. Tapaninpv. 26.12. Arkipäivä 27.12. Arkipäivä
28.12.
Arkipäivä
29.12.

Sunnuntai 30.12. 

Arkipäivä 31.12. Uudenvuodenp. 1.1. Arkipäivä 2.1. Arkipäivä 3.1.
Ma 

Ti

Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To
VLL 4§ Lomapäivä 1 Lomapäivä 2 Lomapäivä 3 Lomapäivä 4 Lomapäivä 5 Lomapäivä 6

Takaisin alkuun

Vartiointi


Vartiointialalla työntekijällä voi olla työvuoroja kaikkina joulun päivinä.

Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä on käytössä ns. vuosivapaajärjestelmä. Siinä mm. vuotuiset arkipyhät on laskettu  vuosivapaan sisään. Työntekijälle kertyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin.

Vuosivapaajärjestelmä koskee vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Vapaata kertyy 11,25 tuntia kalenterikuukaudessa. Vuoden aikana vapaita kertyy siis noin 17 työvuoron verran, jos vuoron pituus on 8 tuntia.
Lisää tietoa vuosivapaajärjestelmästä löydät täältä.

Jos osa-aikainen työntekijä on työssä arkipyhänä, siitä kertyy hänelle palkallista vapaata, enintään 8 tuntia. Vartiointialan työehtosopimuksen mukaan joulun aikaan arkipyhiksi katsotaan jouluaatto, toinen joulupäivä ja loppiainen.

Kertynyt vapaa merkitään siihen työvuoroluetteloon, jonka aikana vapaa pidetään. Vapaalta maksetaan palkka arkipyhäkorvauksena keskituntiansion (KTA:n) mukaan.

Itse arkipyhänä tehdystä työstä maksetaan palkka normaalisti ao. poikkeuksilla.

Palkka

 • Jouluaattona kello 00.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan 100 %:n sunnuntaikorotus
 • Uudenvuodenaattona kello 00.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan 50 %:n korotus.
 • Joulupäivältä, tapaninpäivältä, uudenvuodenpäivältä ja loppiaiselta – kuten kaikilta kalenteriin punaisella merkityiltä päiviltä – maksetaan palkka 100%:lla korotettuna.

HUOM! 1.11.2018 voimaan astuneen työehtosopimuksen mukaisesti iltatyölisää maksetaan 1.1.2019 alkaen kello 18.00-22.00 väliseltä ajalta 1,00 € tunnilta ja yötyölisää kello 22.00-06.00 väliseltä ajalta 2,20 € tunnilta.

Takaisin alkuun

Apteekki

Aattovapaa

Keskimäärin viitenä päivänä viikossa toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa työskentelevälle työntekijälle annetaan vapaana juhannusaatto tai jouluaatto.

Vuosilomalle sijoittuva aattovapaa lasketan saaduksi aattovapaaksi.

Jouluaatto on siis annettava vapaaksi, jos työntekijä ei ole saanut vapaata juhannusaattona eikä ole ollut tuolloin vuosilomalla.

Työaikaa lyhentävät päivät
Työajan lyhennyspäiviä 2018-2019 vuodenvaihteessa ovat joulukuussa itsenäisyyspäivä, jouluaatto tai tapaninpäivä, joulupäivä ja tammikuussa uudenvuoden päivä.

Työajan lyhennyspäivät tarkoittavat sitä, että niiden vuoksi työaika lyhenee ilman, että palkka alenee.

Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia, että työajanlyhennys maksetaan rahakorvauksena.

Milloin lyhennys annetaan?
Työajan lyhennys annetaan työaikaperiodilla, joka sisältää lyhentävän päivän – ei siis välttämättä silloin, kun työajan lyhennyspäivä on.

Jos työaikaperiodi on esimerkiksi 3 viikkoa ja se on alkanut 11.12., pitää periodin sisällä antaa työntekijälle 2 lyhennyspäivää (jouluaatto tai tapaninpäivä ja joulupäivä) vastaavat vapaat.

Miten lyhennys toteutetaan?
Kokoaikatyöntekijälle lyhennys on 7,5 h lyhennyspäivää kohden.
Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, lyhennetään periodin tuntimäärää muulla tavalla.
Työajanlyhennys voidaan sopia myös maksettavaksi rahakorvauksena kunkin arkipyhän kohdalla erikseen.

Osa-aikatyöntekijällä työaikaa lyhennetään sillä tuntimäärällä, joka saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä.

Periodityöajan vaihdellessa keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteriviikolta.

Esimerkki 1.
Osa-aikatyöntekijän viikkotyöajaksi sovittu 25 tuntia / viikko.
Hänen työajanlyhennyksensä muodostuu seuraavasti: 25 tuntia / 5 = 5 tuntia
Kyseisen työntekijän työaikaa lyhennetään arkipyhäviikolla 5 tunnilla palkkaa vähentämättä tai vaihtoehtoisesti maksetaan 5 tunnilta ylimääräinen palkka.

Esimerkki 2.
Osa-aikatyöntekijän työaika vaihtelee ja hän on tehnyt ennen itsenäisyyspäiväviikkoa olevissa 12 viikossa (ajalla 10.9-2.12) työtä yhteensä 264 tuntia.
Keskimääräinen viikkotyöaika tällöin on 264 tuntia / 12 = 22 tuntia
Hänen työajanlyhennyksensä muodostuu seuraavasti: 22 tuntia / 5 = 4,4 tuntia
Kyseisen työntekijän työaikaa lyhennetään arkipyhäviikolla 4,4 tunnilla palkkaa vähentämättä tai vaihtoehtoisesti maksetaan 4,4 tunnilta ylimääräinen palkka.

Töissä jouluaattona
Jos työntekijä työskentelee jouluaattona kello 12 jälkeen, hänelle maksetaan aattolisää 3,82 €/ tunti.

Töissä joulun pyhinä tai uudenvuodenpäivänä
Jos työntekijä työskentelee joulupäivänä, tapaninpäivänä tai uudenvuodenpäivänä, työstä maksetaan 100%:lla korotettu palkka. Myös ilta- ja yölisät maksetaan kaksinkertaisina.

Maanantaihin sijoittuva uudenvuoden aatto on normaali työpäivä, jolta ei makseta mitään erityisiä korvauksia.

Takaisin alkuun

Hiihtokeskukset

Periaatteessa kaikki päivät voivat olla työpäiviä. Alan työaikajärjestelmiin voit tutustua työehtosopimuksesta täältä

Palkat
Jouluaattona ja uudenvuodenaattona kello 15 jälkeen tehty työ korvataan 50 %:lla korotetulla palkalla. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

Joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan 150 %:lla korotettua palkkaa. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

Muutoinkin sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 % korotettu palkka. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

Olosuhde- ja työaikalisät

 • Iltatyölisä (klo 18.00 – 21.00 kahdelta tunnilta) 0,76€ / tunti
 • Yötyölisä (klo 21.00 – 06.00) 2,14€ / tunti
 • Lumetustyölisä 1,30€ / tunti
 • Valopylvääseen kiipeämislisä (kiipeämisen ajalta) 0,33€ / tunti

Takaisin alkuun

Ohjelmapalveluala

Periaatteessa kaikki päivät voivat olla työpäiviä. Alan työaikajärjestelmiin voit tutustua työehtosopimuksesta täältä.

Joulupäivänä, tapaninpäivänä ja uudenvuodenpäivänä tehdystä työstä maksetaan 100%:lla korotettu palkka. Sama koskee muutoinkin sunnuntaita ja muita kirkollisia juhlapäiviä sekä vapun- ja itsenäisyyspäivää.

Muut lisät:
Jos paikallisesti on sovittu enintään 24 viikon tasoittumisjärjestelmästä, sopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille kuuluu maksaa:

 • kello 18 – 21 välisenä aikana tehdystä työstä iltatyölisää 0,76€ / tunti
 • klo 21 ja 06 välillä tehdystä työstä yötyölisää 2,14€ / tunti, ellei paikallisesti sovita toisin.

Takaisin alkuun

Uusimmat

Suosituimmat