Kesätyön muistilista

Päivitetty: 04.11.2021

Kesätöihin mennessä on hyvä muistaa muutamia faktoja työelämästä ja työn tekemisestä. Velvollisuuksien vastapainona työntekijällä on myös paljon oikeuksia.

1. Oletko menossa työhaastatteluun? – ohjeita työnhakijalle

Työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolellisesti. Työnantaja valitsee haastateltavat yleensä kirjallisten työhakemusten perusteella. Haastattelun avulla työnantaja selvittää tarkemmin työnhakijan osaamista ja sopivuutta tarjolla olevaan työtehtävään sekä sitä, onko työhakemuksen perusteella syntynyt mielikuva henkilöstä oikea.

Haastattelussa pyritään selvittämään, millainen hakija on henkilönä, millaiset vuorovaikutustaidot hänellä on sekä sitä, onko hän aidosti kiinnostunut hakemastaan työtehtävästä. Lue lisää työhaastatteluun valmistautumisesta täältä.

2. Kun aloitat työt
 

 • Liity PAMin jäseneksi: Näin varmistat itsellesi mm. työpaikkasi luottamusmiehen ja liiton palvelut jos työsuhteessasi tulee eteen kysymyksiä tai tarvitset apua. Lisäksi kerrytät itsellesi työssäoloehtoa ansiosidonnaista päivärahaa varten, jos joskus jäisit työttömäksi. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jona olet työskennellyt vähintään 18 tuntia. Liity täällä tai soita 030 100 600.
   
 • Verokortti: Varmista, että työnantajasi saa verokortin! Jossain tapauksissa työnantaja saa sen sähköisesti suoraan verohallinnosta, mutta voit varmuuden vuoksi tulostaa verokortin itse Omaverosta tai valita, että se postitetaan sinulle kotiin tai esimerkiksi työnantajallesi. OmaVerossa tehty verokortti säilyy pdf-tiedostona, josta voit ottaa sen käyttöön milloin tahansa. Työnantajasi tai muu suorituksen maksaja tarvitsee verokorttisi noin 2 viikkoa ennen seuraavaa maksupäivää. Verokorttia voi hakea kirjautumalla Omaveroon.
   
 • Työsopimus: Tee työsopimus kirjallisena, allekirjoita se ja pyydä itsellesi kopio. On sinun sekä työantajan etu, että molemmille on selvää mitä on sovittu. Työsopimuksesta ja mitä siinä tulee olla, lisää voit lukea täältä
   
 • Työehtosopimus: Tarkista, että palkkasi on työehtosopimuksen mukainen. Nuorten ja kesätyöntekijöiden palkoista eri aloilla löydät tietoja täältä.  Niiden lisäksi muuta tietoa muista työehdoista  löydät työehtosopimuksista löydät täältä.
   
 • Työvuorot: Pidä kirjaa työvuoroistasi. Palkka, lisät, ylityöt, lisätyöt ja lomakorvaus on helpompi tarkistaa, kun työvuorot ovat sinulla itselläsi ylhäällä.
  Lisätietoa työvuorolistoista kaupassa
  Lisätietoa työvuorolistoissa matkailu- ja ravintola-alalla
  HUOM!  Sadesää ei ole pätevä syy muuttaa työvuorolistaa ilman yhteistä sopimusta
 • Kun työvuoroluettelo on annettu työntekijälle tiedoksi, siihen merkittyjä työaikoja voidaan muuttaa pääsääntöisesti vain työntekijän suostumuksella. Työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaa esimerkiksi tilanteessa, jossa sadepäivä vie asiakkaat muualle jäätelökioskilta tai terassilta ja on hiljaista. Työvuorolistaan merkitty työvuoro on aivan oikea työvuoro ja siitä maksetaan työntekijälle aina palkka. Jos työnantaja peruu työvuoron, hänen kuuluu kuitenkin maksaa palkka perutulta vuorolta.
   
 • Perehdytys: Kun aloitat uudessa työpaikassa, pidä huolta, että saat perehdytyksen työtehtäviisi. Perehdyttäminen ja työnopastus kuuluu kaikille henkilöstöryhmille ja myös vuokratyöntekijöille, kesätyöntekijöille sekä kausityöntekijöille. Kunnollinen perehdytys on tärkeää muun muassa työturvallisuuden kannalta. Lisää perehdytyksestä voit lukea täältä

3. Kun olet töissä
 

 • Sairastuminen: Jos olet sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtä, sinulla on oikeus palkkaan sairausajalta. Jos työsuhteesi on jatkunut vähintään kuukauden, sinulla on lain mukaan oikeus täyteen palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä. Jos työsuhteesi on kestänyt alle kuukauden, tarkista oikeutesi palkkaan siitä työehtosopimuksesta, jota työssäsi noudatetaan. Lue lisää täältä
   
 • Työvuorolista: Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, mutta kuitenkin viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Laadittua työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman sekä työntekijän että työnantajan suostumusta.
   
 • Lisätyö: Jos osa-aikainen työntekijä tekee työsopimukseen merkityn työajan lisäksi samalle työnantajalle lisää työtä (tunteja, vuoroja), sitä kutsutaan lisätyöksi. Työnantajan on tarjottava lisätyötä ensisijaisesti jo palkkalistoillaan oleville työntekijöille ennen kuin hän palkkaa uusia työntekijöitä.
   
 • Työturvallisuus: Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa terveydellesi tai turvallisuudellesi. Lisätietoa työturvallisuudesta täältä
   
 • Työnteko helteellä: Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että lämpötila pysyy alle 28 °C, kun ulkoilman lämpötila on yli 25 °C. Jos se ei onnistu, taukojen määrää pitää lisätä. Jos lämpötila on alle 33 °C, työtä tehdään 50 min ja tauko on 10 min. Jos lämpötila on yli 33 °C, työtä tehdään 45 min ja tauko on 15 min. Lisätietoa täältä

4. Työsuhteen päätyttyä
 

 • Työtodistus: Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus työsuhteestaan. Lain mukaan työnantajan täytyy antaa työtodistus vielä kymmenen vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.
   
 • Vuosiloma tai vuosilomakorvaus: Myös kesätyöntekijä on oikeutettu vuosilomaan tai vuosilomakorvaukseeen. Vuosilomakorvaus maksetaan, jos et jostain pysty pitämään lomaa. Muista tarkistaa lomarahat palkkalaskelmasta.
   
 • Tarkista palkkalaskelmat: Jos epäilet, että sinulle ei ole maksettu palkkoja oikein tai lisät puuttuvat, voit tarkastaa palkkasi työehtosopimuksesta. Jäsenenä voit olla yhteydessä myös PAMin työsuhdeneuvontaan, p. 030 100 620. Tarkistapalkka.fi -laskurilla voit laskea oikean vähimmäispalkan kaupan alalta ja matkailu-, ravitsemis- ja vapaa-ajanpalvelualoilta.

Lue lisää

Useille aloille on sovittu myös erillinen Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma koululaisille

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia