Työsuhteen irtisanomisajat

Päivitetty: 20.04.2020

Mitä pidempi työsuhde, sitä pidempi on työsuhteen irtisanomisaika. Työntekijäliitto (PAM) ja työnantajaliitto voivat sopia työehtosopimuksessa irtisanomisajoista myös toisin kuin mitä työsopimuslain ns. yleiset irtisanomisajat ovat. 

Irtisanomisaikoija ei noudateta, jos työntekijällä on määräikainen työsopimus. Se sitoo sekä työntekijää että työnantajaa eikä määräaikaista sopimusta tarvitse erikseen irtisanoa. Se loppuu, kun työsopimukseen merkitty määräaika päättyy.

Irtisanomisaikaa ei myöskään noudateta, jos uudella työntekijällä on meneillään ns. koeaika, tai jos työntekijän työsuhde puretaan.

Katso tästä oman alasi irtisanomisajat ( *-merkityissä on käytössä nk. yleiset irtisanomisajat, klikkaa alaa, niin pääset irtisanomisaikoihin.)

Alko*

Apteekki

Avecra

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

Hiihtokeskustyöntekijät

Hiusala*

Huvipuistotyöntekijät*

Kaupan työntekijät*

Vähittäiskaupan esimiehet Mahdollisuus sopia paikallisesti toisin.

Varasto- ja kuljetusesimiehet Mahdollisuus sopia paikallisesti toisin.

Kotitalouskone-, kodintekniikkahuolto ja palveluautomaattiala 

Kiinteistöpalveluala, paitsi talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat

Kuvanvalmistamoala

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijät

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden esimiehet

Ohjelmapalveluala

Suomen Kansallisooppera*

Suomen Kansallisteatteri*

 

Yleiset irtisanomisajat


Työantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on 

 • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden;
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut 1-4 vuotta
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 4-8 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 8-12 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Työntekijä irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut 0-5 vuotta
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta

Apteekki

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta
 • 2 kuukautta, kun työsuhde on jatkunut 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta, kun työsuhde on jatkunut 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta, kun työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta

Työntekijä irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, kun työsuhde on jatkunut enintään 10 vuotta
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on jatkunut yli 10 vuotta

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 1 vuoden
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 1-4 vuotta
 • 3 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 4-8 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 8-12 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Työntekijän irtisanoutuessa

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta

Avecra

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta
 • 2 kuukautta, kun työsuhde on jatkunut 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta, kun työsuhde on jatkunut 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta, kun työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta

Työntekijän irtisanoutuessa

irtisanomisaika on

 • 14 päivää, kun työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

Hiihtokeskustyöntekijät, Huvipuistotyöntekijät

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, kun työsuhde on kestänyt enintään 1 vuoden
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt 1-4 vuotta
 • 2 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 4-8 vuotta
 • 3 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 8-12 vuotta
 • 6 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta

Työntekijä irtisanoutuu

Irtisanomisaika

 • 14 päivää, kun työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt yli 5 vuotta

Kotitalouskone-, kodintekniikkahuolto ja palveluautomaattiala

Työnantajan irtisanoo 

 • 1 kuukautta, jos työsuhde kestänyt enintään 1 vuoden
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 3 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 9 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 12 vuotta
 • 5 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 15 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 15 vuotta.

Työntekijän irtisanoutuessa 

 • 14 vuorokautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 1 vuoden
 • 1 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta ja
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta.

Kuvanvalmistamoala

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 3 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 5-9 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 9-12 vuotta
 • 5 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 12-15 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 15 vuotta

Työntekijää irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 1 kuukausi, jos työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijät

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 2 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään yli 15 vuotta

Työntekijän irtisanoutuessa

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, kun työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden esimiehet

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 2 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään yli 15 vuotta

Työntekijän irtisanoutuessa

Irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Ohjelmapalveluala

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on 

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt 0-5 v
 • 2 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta, kun työsuhte on kestänyt yli 15v vuotta 

Työntekijä irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, kun työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

Talonmies ja pistepalkkainen siivooja

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 1 vuoden
 • 1,5 kuukautta, jos työuhde on jatkunut keskeytyksettä 1-5 vuotta *)
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä 5-10 vuotta
 • 2,5 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 10 vuotta *)

*) Puolella kuukaudella tarkoitetaan 15 kalenteripäivää.

Työntekijä irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 14 vuorokautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 1 vuoden
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 1 vuoden

Vähittäiskaupan esimiehet, Varasto- ja kuljetusesimiehet

Yleiset irtisanomisajat., mutta työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin sopia, että molempien lyhyin irtisanomisiaika on 1 kk. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut yli 4 vuotta, työnantajan on kuitenkin irtisanoessaan noudatettava tes:in mukaisia yleisiä - pidempiä - irtisanomisaikoja.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.