Information om PAM

Kärnuppgift

Vår viktigaste uppgift är vara ett fackförbund för de som jobbar inom de privata servicebranscherna. Som expert i arbetslivsfrågor bidrar vi till en bättre löneutveckling, anställningsskydd och livskvalitet för våra medlemmar.

Vårt kärnuppdrag är att förhandla fram kollektivavtal inom servicebranschen. Vi bidrar till att anställda inom våra branscher har bättre möjligheter att påverka sitt arbete och kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen, arbetssäkerheten samt affärsverksamheten. Vi jobbar för att stärka demokrati, rättvisa, jämställdhet och social säkerhet både här hemma och internationellt.

Läs mera