Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemsförmåner » Utbildningar » Handledning för förtroendevalda

Handledning ger stöd i förtroendeuppdraget 

Behöver du stöd i ditt förtroendeuppdrag? Välkommen till PAM:s individuella handledning! 

Handledningen ger dig tid och utrymme att minska arbetsbelastningen i vardagen. Det är tillåtet att ta upp alla känslor och tankar. I den individuella handledningen granskar man erfarenheterna relaterade till förtroendeuppdraget och utvecklar den förtroendevaldas roll i sitt uppdrag och yrkeskunskaper. 

Målet med handledningen är inte att handledaren ger direkta råd och anvisningar, utan snarare att genom frågor hjälpa personen att hitta lösningar på egen hand för att förbättra effektiviteten i arbetet, analysera arbetsrelaterade situationer och lära sig av dem. 

Handledningen grundar sig på förtroende tillsammans med en utbildad handledare.  

Handledningen sker på distans 

Handledning ges på distans. Under den första handledningen bedöms behovet av fortsatt handledning tillsammans och nya handledningstider bokas vid behov. Individuell handledning tar cirka 45 minuter. 

För närvarande finns det handledning endast på finska.

Boka en tid och ta reda på mer tyonohjaus@pam.fi

Sök