Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemsförmåner » Utbildningar » Arbetslivkompetens

PAM erbjuder mångsidig utbildning för sina medlemmar 

Medlemsutbildningar

Social kompetens, arbetslivskunskaper, välbefinnande i arbetslivet, språkkurser, kommunikation – i PAM:S utbildningsutbud hittar du säkert en lämplig utbildning för just dig! Som PAM-medlem har du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom många arbetslivsrelaterade områden, helt gratis! Utbildningarna anordnas både som när- och distansundervisning, och det finns även webbutbildningar med självstudier.  

Se alla utbildningar i vår händelsekalender och anmäl dig! Du behöver webbankskoder eller mobilcertifikat för att anmäla dig.  

Chefsutbildningar ökar arbetslivskunskaperna 

Arbetar du som servicehandledare, skiftchef, butiks- eller restaurangchef? Utveckla dina kunskaper med PAM:s utbildningar riktade till chefer! Vill du lära dig mer om interaktion, medling, välbefinnande i arbetslivet eller lokala avtal?

Utbildning för arbetslösa – utnyttja dina medlemsförmåner! 

Arbetslösa eller permitterade PAM-medlemmar kan delta i en kort- eller passutbildning per år. Vi samarbetar med Alertum som anordnar kortutbildningar. PAM betalar för utbildningen, men inte resekostnader. 

Anmäl dig på Alertums webbplats: 

Vid anmälan ska du ange dina uppgifter och uppgifterna för betalaren PAM:  

  • Ange följande i punkten ”Via företag”:  
    Servicefacket PAM rf, FO-nummer 0668222-5 
  • Kontaktperson för anmälan: Merja Westman 
  • E-post: koulutus@pam.fi 
  • Faktureringsadress:  
    E-faktureringsadress: 003706682225 Operatör: Tieto Oyj 

EDI-kod: 003706682225 
Förmedlarkod: 003701011385 
Postadress: PB 54 
Postnummer: 00531 Ort: Helsingfors 
Referens: Merja Westman 

Utbildningar som erbjuds av samarbetspartner  

PAM-medlemmar kan en gång om året delta i en utbildning som anordnas av en samarbetspartner. PAM betalar för utbildningen, men inte för övriga kostnader. 

PAM samarbetar bland annat med Kiljavainstitutet, KSL Studiecentralen och Arbetarnas Bildningsförbund ABF. Utbildningsutbud och anmälningsanvisningar finns på respektive samarbetspartners webbplats.

PAM betalar inte för resekostnader och ersätter inte inkomstbortfall för utbildningar anordnade av samarbetspartner. Du kan be om bidrag till resekostnader från din fackavdelning i god tid innan utbildningen. 

Sök