Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemsförmåner » Utbildningar » Att delta i utbildning

Att delta i utbildning

PAM:s utbildningar är gratis för medlemmarna. PAM betalar för anordnad utbildning, tillhörande måltider, resekostnader och vid behov för boendekostnader. Du får ett e-postmeddelande med kursinformation några veckor innan utbildningen börjar med bland annat information om tider och andra praktiska delar.  

Meddela alltid om du får förhinder och inte kan delta.  

Anmälan till utbildning

Du kan anmäla dig till PAM:s utbildningar via händelsekalendern.  

Anmälan: 
1) Välj kursen du vill anmäla dig till i PAM:s händelsekalender 
2) Klicka på ”Ilmoittaudu” 
3) Logga in med bankkoder eller mobilcertifikat och slutför anmälan. 

Efter anmälan får du ett bekräftelsemeddelande via e-post om din anmälan. Om du antas till utbildningen får du även ett separat e-postmeddelande med praktisk information och utbildningsprogram några veckor innan utbildningen börjar. Om utbildningen är fullsatt och du inte antas på din valda kurs, kontaktar vi dig efter anmälningsperiodens slut.  

Resor och boende 

PAM står för resor till kursen i enlighet resereglementet. Vi föredrar allmänna transportmedel och samåkning vid resor. Ytterligare reseanvisningar hittar du i kursinbjudan. Resekostnader under sex euro ersätts inte.  

PAM står för boendekostnader under kursen för personer som har en lång resväg. Du tillfrågas om eventuellt behov av boende i samband med anmälan. PAM bokar boendet. Boendet består av dubbelrum.  

PAM betalar enkelrum endast av hälsoskäl. Läkares rekommendation om behovet av logi i enkelrum ska sändas senast 2 veckor före utbildningen till koulutus@pam.fi Du kan även få ett enkelrum om du bekostar det själv genom att betala prisskillnaden mellan rummen (dubbelrum och enkelrum), förutsatt att det finns lediga rum på hotellet. 

Studiepoäng för PAM:s utbildningar 

Som medlem kan du få studiepoäng för vissa kurser. Med utbildningar som ger studiepoäng synliggörs din kompetens. Dessutom kan du tillgodoräkna dig studierna vid senare utbildning. PAM i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund ABF registrerar vissa kurser i den nationella informationsresursen Koski.  

Vid eventuella olycksfall  

Alla PAM:s kursdeltagare är försäkrade i TURVA. Meddela kursledaren omedelbart om en olycka inträffar.  

Utbildning för förtroendemän och arbetarskydsfullmäktige  

Valet av deltagare till kurserna som riktar sig till förtroendemän och arbetaskyddsfullmäktige görs efter ansökningsperiodens slut, ungefär fem veckor innan kursstart. Ibland har kurserna fler sökande än det finns plats för. Om utbildningen är fullsatt och du inte antas, kontaktar vi dig så snart som möjligt efter anmälningsperiodens slut.   

Om du får förhinder och inte kan delta i kursen ska du meddela kurssekreteraren så fort som möjligt på koulutus@pam.fi.

Vid frånvaro utan avbokning är vi tvungna att debitera en del av kurskostnaderna. 

Utbildningen riktar sig till alla förtroendemän, vice förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige och arbetarskyddsombud. 

En arbetsgivare kan med giltiga skäl skjuta upp studieledigheten. En sådan uppskjutning kan dock i regel endast göras en gång. Läs mer om det i kollektivavtalet och utbildningsavtalet som gäller din bransch. 

För många av kurserna riktade till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige betalas lön ut, dvs. de omfattas av arbetsgivarstödet. Arbetsgivaren betalar då ut lön till dig som vanligt.

Kurser som omfattas av arbetsgivarstöd (pdf)

Om arbetsgivaren inte beviljar studieledighet med lön, dvs. inte betalar ut normal lön för kursperioden, kan du ansöka om ersättning för inkomstbortfall från PAM. 

PAM betalar för förlust av inkomster enligt din nettolön i form av kursdagpenning och stipendium. År 2023 är beloppet för inkomstbortfall högst 83,05 euro/kursdag. 

Efter kursen ska du fylla i ett intyg om nettoinkomstbortfall (pdf på finska) för kursdeltagare och bifoga det till reseräkningen. Detaljerade anvisningar hittar du i din kursinbjudan.  

Ingen dagpenning betalas ut för kursdagarna. Kursdeltagare som har lång resväg kan dock ha rätt till resedagpenning, om avfärden till kursen sker redan dagen före kursen. Mer information finns i reseanvisningarna i din kursinbjudan.  

Kursperioden är avsedd för utbildning, och därför ser vi gärna att du inte bokar in möten eller andra ärenden under kursprogrammet. 

Sök