Skip to content
Framsida » Utbildningar » Studiepoäng för PAM:s utbildningar

Studiepoäng för PAM:s utbildningar 

Med PAM:s utbildningar kan du förvärva en rad olika slags kunskaper som krävs i arbetslivet. Som medlem i PAM har du möjlighet att få studiepoäng för vissa kurser. Med utbildningar som ger studiepoäng synliggörs kompetensen.

Dessutom kan du tillgodoräkna dig studierna vid senare utbildning. 

PAM i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund ABF registrerar vissa kurser i Utbildningsstyrelsens nationella informationsresurs Koski.  

PAM:s kurser som ger studiepoäng    

PAM har skapat läroplaner för alla kurser med studiepoäng, s.k. Koski-kurser. Läroplanerna innehåller kunskapsmål, innehåll, studiepoängens omfattning och bedömningsgrunder. Läroplanerna hittar du tjänsten eGrunder.  

Du kan få studiepoäng för följande PAM-kurser (på finska):  

 • Opi Suomea (1,5 sp.) 
 • Osaava ja sovitteleva esihenkilö (1,5 sp.) 
 • Toivoa ja toimintaa: ilmasto-osaaminen palvelualoilla (1 sp.) 
 • Vuorovaikutusosaaminen palvelualoilla (1 sp.) 
 • Digitaidot – koulutuskokonaisuus  (2,5 sp./modul) 

 • Luottamusmiesten peruskurssi (2 sp) 
 • Työsuojelun peruskurssi (2 sp) 
 • Luottamusmiesten jatkokurssi (4 sp) 
 • Työsuojelun jatkokurssi (4 sp) 
 • Työoikeuden peruskurssi (1 sp) 
 • Työoikeuden täydennyskurssi (1 sp) 
 • Paikallinen sopiminen (1,5 sp) 
 • Neuvottelutaito (1 sp) 
 • Yritystalous – yrityksen tunnusluvut tutuiksi (1 sp) 
 • Osaava ja sovitteleva luottamushenkilö (1 sp) 
 • Työelämän mielenterveystaidot (1 sp) 
 • Työsuojelulainsäädäntö (1 sp) 

Anvisningar för studerande  

Det är valfritt att registrera sina studieresultat i Koski-registret. I samband med kursinbjudan får du information om den aktuella kursens kunskapsmål, studiepoängens omfattning och bedömningsgrunderna.  

I början av kursen tillfrågas du om samtycke till att registrera studiepoängen. Samtycke ges separat för varje kurs. Samtycket ska undertecknas elektroniskt med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Om du inte har något av dessa ska du ta med dig ditt id-kort eller pass.

Kunskapsbedömning och studieresultat 

Bedömningen görs utifrån kursens kunskapsmål och bedömningskriterier. Bedömningen är en del av lärandet och sker oftast i samband med kursen. Bedömningskriteriet är godkänt/ej godkänt.  

Endast godkända resultat sparas i Koski.  

Om du inte har blivit godkänd, har du möjlighet att komplettera dina resultat. Om en bedömning ännu inte har kunnat göras på grund av att kursen inte är till fullo genomförd, har du möjlighet att komplettera dina resultat. Närmare anvisningar finns i ditt kursbrev.   

Du kan granska dina studieprestationer på Min Studieinfo.  

Närmare anvisningar och ytterligare information finns i din kursinbjudan.  

Sök