Skip to content
Framsida » Utbildningar » Föreningskompetens

Utbildning för fackavdelningens verksamhe 

Är du aktiv i en fackavdelning? Lär dig mer om fackavdelningarnas verksamhet genom en webbkurs eller på Kiljavainstitutets allmänna kurser. 

Webbkurser för aktiva inom fackavdelning  

Webbkurser för aktiva inom fackavdelning 

Du kan utveckla dina kunskaper på webbkurser med självstudier enligt din egen tidtabell. Du behöver en dator eller smarttelefon, en nätanslutning och hörlurar. Ge dig själv tid och lugn och ro att genomföra utbildningen så att det blir så givande som möjligt.  

Uppdragsspecifika utbildningar på Kiljavainstitutet  

Om du är aktiv i en fackavdelning kan du delta i en allmän utbildning per år som anordnas av Kiljavainstitutet. PAM betalar ditt deltagande i utbildningen.  

Läs mer om Kiljavainstitutets uppdragsspecifika utbildningar här.

Eventuellt inkomstbortfall ersätts i form av en skattefri kursdagpenning. Din egen fackavdelning kan stödja ditt deltagande i en uppdragsspecifik kurs. Kontakta din fackavdelning.  

Anmälan till Kiljavainstitutets kurser sker alltid igenom PAM. Fyll i en kursansökan (på finska) och skicka till adressen koulutus@pam.fi. Vi kontrollerar och förmedlar din ansökan till Kiljavainstitutet.  

Uppdragsutbildning för fackavdelningar – ett utmärkt sätt att öka din kunskap!  

Öka kompetensen inom din fackavdelning genom att anordna utbildningar. Utbildningar kan beställas av PAM och andra aktörer. Fackavdelningarna kan ansöka om kursstöd för anordnandet av utbildningar för medlemmar. Mer information och närmare anvisningar för ansökan om kursstöd hittar du på webbplatsen för aktiva på adressen: www.pam.fi

Skräddarsydda utbildningar för styrelsearbete 

Vi erbjuder utbildning för utveckling av arbetet hos fackavdelningarnas styrelser. Utbildningsplaneringen görs i samarbete med styrelsen. Huvudfokus i utbildningen ligger på utvecklingen av intressebevakningsarbetet och medlemsrekryteringen samt på en god kvalitet hos styrelsens interna arbete.  

Kontakta PAM:s regionkontor om ni är intresserade.  

Kortutbildningen Välbefinnande i arbetet på beställning  

Boka en utbildare för kortutbildningen Välbefinnande i arbetet från PAM för din fackavdelning! Välbefinnande i arbetet-kortet är en utbildning som administreras av Arbetaskyddscentralen  och har som mål att sätta igång utvecklingsprocesser på arbetsplatsen och öka samarbetet.  

Utbildningen stärker den gemensamma uppfattningen om välbefinnande i arbetet samt strukturerar rollerna och ansvaret inom arbetshälsa på arbetsplatsen. Centrala teman under endagsutbildningen är olika aspekter av välbefinnande i arbetet, välbefinnande i ledarskapet samt arbetsgemenskapens funktion, hälsa och arbetsförmåga.  

Utbildning som anordnas på beställning av fackavdelningen är gratis, och endast Arbetarskyddscentralens materialkostnader och rese-/boendekostnader för utbildaren faktureras.  

Utbildningar som anordnas av andra aktörer 

Läs mer om vilka utbildningar våra samarbetspartner erbjuder: 

Kontakta oss på koulutus@pam.fi om du har frågor.  

Sök