Muokattu: 10.09.2018 - 14:34

Avainsanat: Työelämä, Työsuojelu, Terveys

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea työelämässä pysymistä. KIILA-kuntoutusta tehdään yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus toteutetaan ryhmätoimintana, mutta se suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutuskokonaisuus muodostuu kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisestä osasta sekä päätösosasta.

Kiila kuntoutukseen hakemista ja usein kysytyt kysymykset löydät alta.

KIILA-kuntoutus PAM ry:n majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöille (kurssin numero: 73477)
Haku auki - hae heti!

KIILA-kuntoutus järjestetään Kruunupuisto Oy:ssä Punkaharjulla. Katso lisätietoja ja tulosta esite tästä.

Kurssi on tarkoitettu vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleville PAM ry:n majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöille, joilla
• on työkykyä heikentävä sairaus, jonka lähivuosina arvioidaan alentavan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia olennaisesti,
• kuntoutustarpeen ja –mahdollisuuksien selvittelyt työpaikalla ja/tai työterveyshuollossa on tehty, mutta edelleen koetaan ja todetaan lisätuen tarve työssä jatkamiselle
• on motivaatiota jatkaa työssä, tehdä muutoksia ja hyödyntää kuntoutusprosessia – kuntoutuksen tulee alkaa riittävän varhain

Kurssin rakenne ja aikataulu

Arviointipäivä 1 pv/hlö  30.7.2018–17.9.2018

Kurssipäivät
1. ryhmäjakso 18.9-21.9.2018 (4vrk),
2. ryhmäjakso 21.1.-25.1.2019(5vrk),
3. ryhmäjakso 19.8.-22.8.2019 (4vrk)

Yksilöllinen osa:
(0-2) käyntikertaa 1.10.2018.-16.8.2019

Päätösosa: käyntikerta 23.8.-18.10.2019

Huomioithan, että sinun tulee toimittaa Kelaan välittömästi täytetty kuntoutushakemus, lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeestasi ja esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake. Muistathan valita kuntoutushakemukseen KIILA-kuntoutus ja merkitse myös kurssinumero 73477.

Katso alta tarkemmat ohjeet, kuinka haet mukaan KIILA-kuntoutukseen.

Käynnissä olevat kuntoutukset:

PAM ry:n kaupan alan työntekijöiden KIILA-KUNTOUTUS
kurssin numero: 73228 (Haku päättynyt)

KIILA-kuntoutus järjestetään Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä.

Kurssin rakenne ja aikataulu:
Arviointipäivä 1 pv/hlö 30.5. – 1.6.2018 (vko 15)
Käyntikerta työpaikalla kesäkuussa 2018

1. Ryhmäjakso 27.08. - 31.08.2018 5 vrk (vko 35)
2. Ryhmäjakso 07.01. - 11.01.2019 5 vrk (vko 2)
3. Ryhmäjakso 08.04. - 10.04.2019 3 vrk (vko 15)
Loppuarviointi toukokuussa 2019

PAM ry:n kiinteistönhoitajien ja siivoojien KIILA-KUNTOUTUS
Kelan kurssinumero 73483. (haku päättynyt)

KIILA kuntoutus järjestetään Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuistossa.

Kurssipäivät:
1. ryhmäjakso 30.1.–2.2.2018, 14.–16.5.2018,
2. ryhmäjakso 24.–26.9.2018 ja 26.–28.11.2018

Yksilöllinen osa:
(0-2) käyntikertaa
5.2.2018–23.11.2018

Päätösosa:
käyntikerta 29.11.2018–14.12.2018

PAM ry:n kaupan alan työntekijöille suunnattu KIILA-kurssi
Kelan kurssinumero 69380 (haku päättynyt)

Kurssipäivät:

Arviointipäivä 1 pv/hlö 02.10. - 04.10.2017 (vko 40)
Käyntikerta työpaikalla lokakuussa 2017

1. Ryhmäjakso 05.02. - 09.02.2018 5 vrk (vko 6)
2. Ryhmäjakso 04.06. - 08.06.2018 5 vrk (vko 23)
3. Ryhmäjakso 01.10. - 03.10.2018 3 vrk (vko 40)
Loppuarviointi loka-marraskuu 2018

Hakuohjeet & FAQ


KIILA-KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE
Kelan kustantama ammatillinen työkykyä tukeva kuntoutus eli KIILA-kuntoutus on tarkoitettu kaikille työssäoleville, joiden sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työkykyynsä ja työssä selviytymiseensä. KIILA-kuntoutus tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän ammatillista työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä.
KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittama uusi kuntoutusmuoto, joka korvasi aiemman TYK-kuntoutuksen. Kela ei tarjoa enää ASLAK-kuntoutusta. KIILA-kuntoutuksessa korostuu uudella tavalla yhteistyö kuntoutujan, kuntoutuslaitoksen ja työnantajan välillä.
KIILA-kuntoutus on yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Se mukautuu kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin.

KENELLE?
Kiila-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille
- jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai määräaikaisissa tai toistuvissa työsuhteissa
- joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan vaikuttavat lähivuosina työkykyyn ja työssä pysymismahdollisuuksiin
- kuntoutustarve ja –mahdollisuudet on selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa.
Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on vain osa kokonaisuutta.

MITEN KUNTOUTUS TOTEUTETAAN?
Kuntoutus toteutuu avo- ja laitosmuotoisena. Avomuotoinen kuntoutus sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, jossa kuitenkin majoitusmahdollisuus, 1 yksilöllinen avopäivä sekä 2-4 yksilöllistä käyntikertaa. Jaksoihin sisältyy yhteystyökokous, jossa tarkoitus osallistua ainakin esimies ja PAMin edustaja.
Kurssi toteutuu 1-1,5 vuoden aikana. PAMin Kiila-kuntoutuskurssit ovat ammattialakohtaisia ja valtakunnallisia. Kuntoutuskurssille mahtuu 8 kuntoutujaa.

MIKÄ ON KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ?
Kuntoutusprosessi toteutuu jokaiselle kuntoutujalle oman suunnitelman mukaisesti, eli muotoilu syntyy alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa, ja ryhmätoteutukset mahdollistavat lisäksi ammatillisten asioiden yksilöllisen tuen.
Ammatillisen teeman sisällössä käsitellään työn ja ammattiin liittyviä asioita, kuten työn muutokset ja vaatimukset, työn nykytila ja sujuminen, ammatillinen kehitys ja osaaminen, kuormittuminen sekä voimavarat ja palautuminen. Esimies on tiivisti tässä prosessissa mukana.
Terveysteemana sisällössä käsitellään terveyteen liittyviä tekijöitä, kuten terveysriskejä, ravitsemusta nukkumista, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, harrastuksia, elämäntilannetta ja perhetilannetta.

MITEN VOIN HAKEA?
Ennen kuin hakija voi hakea tiettyyn KIILA-kuntoutuskurssiin, hakijan on haettava omalta työterveyshuollolta tai omalta hoitavalta lääkäriltä (jos työterveyshuoltoa ei ole) B-lääkärinlausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve.
Hakijan on täytettävä kuntoutushakemuslomake KU 101, jonka saa Kelan nettisivuilta tulostettuna.
Lisäksi hakija tarvitsee hakijan ja esimiehen täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillisen selvityksen KU 200, jonka myös saa tulostettua Kelan sivuilta.

Hakemus liitteineen toimitetaan hakijan asuinpaikan Kelan toimistoon. Kuntoutuspaikat täytetään valintakriteerit täyttävien hakemusten kesken tulojärjestyksessä.

MITEN TOIMEENTULO KUNTOUTUSAJALTA?
Kuntoutuksen ajalta kuntoutujalle maksetaan Kelan kuntoutusrahaa, jos kuntoutus estää kokonaan ansiotyön, tai osakuntoutusrahaa, jos työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päiväkohtaisesta. Kuntoutuksessa kuntoutusrajan suuruus on noin 75 % vuosityötuloista. Kuntoutusrahan määrä voi perustua hakijan viimeiseen vahvistettuun verotukseen tai kuntoutusta edeltävien kuuden kuukauden työtuloon. Kelalta saa tarkemman tiedon tästä.

MITEN MATKAKULUT HOIDETAAN?
Kela korvaa myös matkakuluista omavastuun ylittävältä osalta matkakorvausta. Omavastuun osuus on 25 e/per suunta.
Mistä toimeentuloa omavastuupäivältä?
PAM maksaa jäsenilleen ansiomenetyskorvausta PAMin kuntoutuskurssin omavastuupäivältä. Hakemus löytyy täältä täyttöohjeineen täältä.

Kysy lisää KIILA-kuntoutuksesta PAMin sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta.

Lue KIILAsta Kelan sivuilta.

Uusimmat

Suosituimmat