Muokattu: 15.11.2017 - 14:35

Avainsanat: Työelämä, Työsuojelu, Terveys

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea työelämässä pysymistä. KIILA-kuntoutusta tehdään yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus toteutetaan ryhmätoimintana, mutta se suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutuskokonaisuus muodostuu kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisestä osasta sekä päätösosasta.

Kiila kuntoutukseen hakemista ja usein kysytyt kysymykset löydät alta.

PAM ry:n kiinteistönhoitajien ja siivoojien KIILA-KUNTOUTUS HAE HETI!

Uusi kurssinumero 73483 (haku auki!) katso lisää ja tulosta esite tästä.

KIILA kuntoutus järjestetään Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuistossa.

Kurssi on tarkoitettu vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleville PAM ryn kiinteistönhoitajille ja siivoojille, joilla

  • on työkykyä heikentävä sairaus, jonka arvioidaan lähivuosina alentavan työkykyä tai ansiomahdollisuuksia olennaisesti
  • „„kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittelyt työpaikalla ja/tai työterveyshuollossa on tehty, mutta edelleen koetaan ja todetaan lisätuen tarve työssä jatkamiselle
  • on motivaatiota jatkaa työssä, tehdä muutoksia ja hyödyntää kuntoutusprosessia – kuntoutuksen tulee alkaa riittävän varhain

1. OTA PIKAISESTI yhteys kurssivastaava Maarit Tervoseen, puh. 040 553 8787. Saat lisää ohjeita kurssille hakemiseen. Tärkeää on, että TOIMIT JUURI NYT!

2. Täytä hakemus KU101 työterveyshoitajan tuella
3. Täytä esimiehen kanssa KU 200
4. Lääkärin tarkastuksen pohjalta B-lausunto
hakemusten liitteeksi
5. Lähetä hakemus Kelaan

KIILA-kuntoutuksia Päiväkummussa PAMin jäsenille

PAM ry:n kaupan alan työntekijöille suunnattu KIILA-kurssi (tulosta esite, pdf)
Kelan kurssinumero 69380 (haku päättynyt)

Kurssipäivät:

Arviointipäivä 1 pv/hlö 02.10. - 04.10.2017 (vko 40)
Käyntikerta työpaikalla lokakuussa 2017

1. Ryhmäjakso 05.02. - 09.02.2018 5 vrk (vko 6)
2. Ryhmäjakso 04.06. - 08.06.2018 5 vrk (vko 23)
3. Ryhmäjakso 01.10. - 03.10.2018 3 vrk (vko 40)
Loppuarviointi loka-marraskuu 2018

Hakuohjeet & FAQ


KIILA-KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE
Kelan kustantama ammatillinen työkykyä tukeva kuntoutus eli KIILA-kuntoutus on tarkoitettu kaikille työssäoleville, joiden sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työkykyynsä ja työssä selviytymiseensä. KIILA-kuntoutus tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän ammatillista työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä.
KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittama uusi kuntoutusmuoto, joka korvasi aiemman TYK-kuntoutuksen. Kela ei tarjoa enää ASLAK-kuntoutusta. KIILA-kuntoutuksessa korostuu uudella tavalla yhteistyö kuntoutujan, kuntoutuslaitoksen ja työnantajan välillä.
KIILA-kuntoutus on yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Se mukautuu kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin.

KENELLE?
Kiila-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille
- jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai määräaikaisissa tai toistuvissa työsuhteissa
- joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan vaikuttavat lähivuosina työkykyyn ja työssä pysymismahdollisuuksiin
- kuntoutustarve ja –mahdollisuudet on selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa.
Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on vain osa kokonaisuutta.

MITEN KUNTOUTUS TOTEUTETAAN?
Kuntoutus toteutuu avo- ja laitosmuotoisena. Avomuotoinen kuntoutus sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, jossa kuitenkin majoitusmahdollisuus, 1 yksilöllinen avopäivä sekä 2-4 yksilöllistä käyntikertaa. Jaksoihin sisältyy yhteystyökokous, jossa tarkoitus osallistua ainakin esimies ja PAMin edustaja.
Kurssi toteutuu 1-1,5 vuoden aikana. PAMin Kiila-kuntoutuskurssit ovat ammattialakohtaisia ja valtakunnallisia. Kuntoutuskurssille mahtuu 8 kuntoutujaa.

MIKÄ ON KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ?
Kuntoutusprosessi toteutuu jokaiselle kuntoutujalle oman suunnitelman mukaisesti, eli muotoilu syntyy alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa, ja ryhmätoteutukset mahdollistavat lisäksi ammatillisten asioiden yksilöllisen tuen.
Ammatillisen teeman sisällössä käsitellään työn ja ammattiin liittyviä asioita, kuten työn muutokset ja vaatimukset, työn nykytila ja sujuminen, ammatillinen kehitys ja osaaminen, kuormittuminen sekä voimavarat ja palautuminen. Esimies on tiivisti tässä prosessissa mukana.
Terveysteemana sisällössä käsitellään terveyteen liittyviä tekijöitä, kuten terveysriskejä, ravitsemusta nukkumista, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, harrastuksia, elämäntilannetta ja perhetilannetta.

MITEN VOIN HAKEA?
Ennen kuin hakija voi hakea tiettyyn KIILA-kuntoutuskurssiin, hakijan on haettava omalta työterveyshuollolta tai omalta hoitavalta lääkäriltä (jos työterveyshuoltoa ei ole) B-lääkärinlausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve.
Hakijan on täytettävä kuntoutushakemuslomake KU 101, jonka saa Kelan nettisivuilta tulostettuna.
Lisäksi hakija tarvitsee hakijan ja esimiehen täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillisen selvityksen KU 200, jonka myös saa tulostettua Kelan sivuilta.

Hakemus liitteineen toimitetaan hakijan asuinpaikan Kelan toimistoon. Kuntoutuspaikat täytetään valintakriteerit täyttävien hakemusten kesken tulojärjestyksessä.

MITEN TOIMEENTULO KUNTOUTUSAJALTA?
Kuntoutuksen ajalta kuntoutujalle maksetaan Kelan kuntoutusrahaa, jos kuntoutus estää kokonaan ansiotyön, tai osakuntoutusrahaa, jos työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päiväkohtaisesta. Kuntoutuksessa kuntoutusrajan suuruus on noin 75 % vuosityötuloista. Kuntoutusrahan määrä voi perustua hakijan viimeiseen vahvistettuun verotukseen tai kuntoutusta edeltävien kuuden kuukauden työtuloon. Kelalta saa tarkemman tiedon tästä.

MITEN MATKAKULUT HOIDETAAN?
Kela korvaa myös matkakuluista omavastuun ylittävältä osalta matkakorvausta. Omavastuun osuus on 25 e/per suunta.
Mistä toimeentuloa omavastuupäivältä?
PAM maksaa jäsenilleen ansiomenetyskorvausta kuntoutuskurssin omavastuupäivältä. Hakemus löytyy täältä täyttöohjeineen täältä.

Kysy lisää KIILA-kuntoutuksesta PAMin sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta.

Lue KIILAsta Kelan sivuilta.

Uusimmat

Suosituimmat