KIILA-kuntoutus

Päivitetty: 14.10.2021

KIILA-kuntoutus on ammatillinen työ- ja toimintakykyä tukeva ja edistävä kuntoutusmuoto.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työkykyä ja edistää työelämässä pysymistä. Kuntoutuksen aikana löydetään keinoja oman työkyvyn hallintaan ja voimavarojen lisäämiseen arjessa. KIILA-kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

Kurssilla paneudutaan kuntoutujan terveyden edistämiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen sekä annetaan neuvoja hyvistä työn tekemisen tavoista, terveydestä, liikunnasta, stressin hallinnasta ja muista fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen jaksamiseen ja työpaikkayhteisöön liittyvistä aiheista. Jotta kuntoutus onnistuisi asetettujen tavoitteiden mukaisesti, edellytyksenä on osallistujan oma aktiivisuus kuntoutuksessa ja sen ulkopuolella.

Kuntoutuksen kokonaiskesto on 1–1,5 vuotta ja siihen sisältyy sekä yksilö- että ryhmäjaksoja. KIILA-kuntoutuskurssin sisällöstä ja ohjauksesta vastaa työryhmä, johon kuuluu lääkäri, fysioterapeutti, psykologi, työelämän asiantuntija ja sosiaaliohjaaja sekä muiden ammattiryhmien edustajia ryhmän tarpeen mukaan. Kuntoutuskokonaisuus muodostuu kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisestä osasta sekä päätösosasta.

KIILA-kursseilla tarjotaan ennaltaehkäisevää kuntoutusta. Sinun ei tarvitse vielä olla huonossa kunnossa hakeaksesi mukaan. Perusteeksi riittävät ensimerkit vaivoista, jotka voivat tulevaisuudessa heikentää työkykyäsi.

Tästä linkistä pääset KIILA-kuntoutuksen hakuohjeisiin Kelan sivuilla. Usein kysyttyjä kysymyksiä Kiilasta löydät alempaa tältä sivulta.

Haettavissa olevat kuntoutukset PAMin jäsenille

 

Kiila-kurssi kiinteistönhoitajille ja siivoojille (kurssinumero 81275)
Imatran kylpylässä

HUOM: Kurssin aikataulu on muuttunut

Kurssin uusi aikataulu
Yksilölliset tilannearviot 15.12. ja 16.12.2021
Työpaikkakäynnit 7.12.2021–23.1.2022

Ryhmäjakso I  24.1.–27.1.2022 (4 vuorokautta)
Ryhmäjakso II  9.5.–13.5.2022 (5 vrk)
Ryhmäjakso III  12.9.–15.9.2022 (4 vrk)

Yksilölliset käyntikerrat kuntoutuksen aikana 28.1.–14.10.2022 (1–3 kpl) 
Päätösosa 2.12.–31.12.2022 (yksi yksilökäyntikerta)

Lue lisää kurssin esitteestä

Paikkoja on jäljellä, hae pian!

 

Kiila-kurssi PAMin luottamushenkilöille (kurssinumero 82182)
Naantalin kylpylässä

Kurssin aikataulu 

Yksilöllinen tilannearviointipäivä (1 vuorokausi) + puhelinneuvottelu 22.11.2021–21.1.2022

1. ryhmäjakso 24.1.–27.1.2022  (4 vrk) + käyntikerta 28.1.2022
2. ryhmäjakso 13.6.–17.6.2022 (5 vrk)
3. ryhmäjakso 25.10.–28.10.2022  (4 vrk)

Yksilölliset tarveharkintaiset käyntikerrat 28.1.–24.10.2022 
Päätösosa 31.10.–22.12.2022

Lue lisää kurssin esitteestä

Paikkoja on jäljellä, hae pian!

 

Kiila-kurssi majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöille (kurssinumero 81655)
Kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa

HUOM: Kuopion kurssi siirtyy alkavaksi vuoden 2022 puolella. Uudet päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Hakeutuminen kurssille kannattaa kuitenkin aloittaa jo nyt!

Kurssin aikataulu

Kuntoutus alkaa yksilöllisellä tilannearviolla 4.10.–5.11.2021 välisenä aikana. 

1. kurssijakso 9.–12.11.2021
2. jakso 14.–16.2.2022
3. jakso 16.–18.5.2022
4. jakso 19.–21.9.2022

Kuntoutus päättyy päätösneuvotteluihin, jotka toteutetaan 21.11.2022 mennessä.

Lue lisää kurssin esitteestä

 

Kiila-kurssi kaupan myyjille ja kioskien työntekijöille (kurssinumero 82438)
Backbyn kartanossa Espoossa

Kurssin aikataulu

Alkutilanteen kartoitus: 1 avopäivä sekä kuntoutujan, Kaisankodin asiantuntijan ja esihenkilön tapaaminen aikavälillä 13.9.–22.10.2021

Ryhmäjaksot aikaväleillä
8.3.–11.3.2022 (4 vrk)
3.5.– 6.5.2022 (4 vrk)
4.10.–7.10.2022 (4 vrk)

Yksilötapaamiset (1–3 kertaa): aikavälillä 8.3.2022–7.10.2022
Päätöstilanteen arviointi: 10.10.2022–30.11.2022

Lue lisää kurssin esitteestä

Paikkoja on jäljellä, hae pian!

Lisätietoa haettavissa olevista Kiila-kursseista antaa sosiaalipoliittinen asiantuntija Merja Vihersalo (merja.vihersalo@pam.fi, p. 020 774 2236).

 

Hakuohjeet & usein kysytyt kysymykset


MITÄ KIILA-KUNTOUTUS ON?
KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittama uusi kuntoutusmuoto, joka korvaa aiemman TYK-kuntoutuksen. Kela lakkautti ASLAK-kuntoutuksen vuonna 2015. KIILA-kuntoutuksessa korostuu uudella tavalla yhteistyö kuntoutujan, kuntoutuslaitoksen, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän ammatillista työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. KIILA-kuntoutus on yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Se mukautuu kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin.

KENELLE?
KIILA-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville
- jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai määräaikaisissa tai toistuvissa työsuhteissa
- joiden työkykyä heikentää sairaus tai vamma, ja sen arvioidaan vaikuttavan lähivuosina työkykyyn ja työssä pysymismahdollisuuksiin
- joiden kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on selvitetty työpaikalla ja/tai työterveyshuollossa.
Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti; sairaus on vain osa kokonaisuutta.

MITEN KUNTOUTUS TOTEUTETAAN?
Kuntoutus toteutuu avo- ja laitosmuotoisena. Avomuotoinen kuntoutus sisältää 10–13 ryhmämuotoista avovuorokautta, joihin sisältyy majoitusmahdollisuus, 1 yksilöllinen avopäivä sekä 2–4 yksilöllistä käyntikertaa. Jaksoihin sisältyy yhteystyökokous, johon myös esimiehen ja PAMin edustajan on tarkoitus osallistua.

Kurssijaksot ajoittuvat 1–1,5 vuoden ajalle riippuen kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta.. PAMin Kiila-kuntoutuskurssit ovat ammattialakohtaisia ja valtakunnallisia. Kuntoutuskurssille mahtuu 8 kuntoutujaa.

MIKÄ ON KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ?
Kuntoutusprosessi toteutetaan jokaiselle kuntoutujalle henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Sisältö muotoutuu alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa. Ryhmäjaksot tarjoavat tukea ammatillisiin asioihin.

Ammatillisen teeman sisältö käsittelee työhön ja ammattiin liittyviä asioita, kuten työn muutoksia ja vaatimuksia, työn nykytilaa ja sujumista, ammatillista kehitystä ja osaamista, kuormittumista sekä voimavaroja ja palautumista. Esimies on tiivisti tässä prosessissa mukana.

Terveysteeman sisällössä käsitellään terveyteen liittyviä tekijöitä, kuten terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, harrastuksia, elämäntilannetta ja perhetilannetta.

MITEN VOIN HAKEA?
Ennen kuin hakija voi hakea KIILA-kuntoutuskurssille, hänen on haettava omalta työterveyshuollolta tai omalta hoitavalta lääkäriltä (jos työterveyshuoltoa ei ole) B-lääkärinlausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve.

Hakijan on täytettävä kuntoutushakemuslomake KU 101, jonka saa tulostettua Kelan nettisivuilta. Lisäksi tarvitaan hakijan ja esimiehen täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200, jonka myös saa tulostettua Kelan sivuilta. 

Lähetä täytetty hakemuslomake Kelan sähköisen palvelun OmaKelan kautta. Liitä mukaan ammatillinen selvitys ja B-lääkärilausunto. Hakemukseen tulee merkitä sen KIILA-kuntoutuskurssin nimi ja numero, johon haetaan. Kuntoutuspaikat täytetään valintakriteerit täyttävien hakemusten kesken tulojärjestyksessä.

Voit lähettää hakemuksen liitteineen myös postitse osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. 

MITEN TOIMEENTULO KUNTOUTUSAJALTA?
Kuntoutuksen ajalta kuntoutujalle maksetaan Kelan kuntoutusrahaa, jos kuntoutus estää kokonaan ansiotyön, tai osakuntoutusrahaa, jos työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päiväkohtaisesta. Kuntoutuksessa kuntoutusrahan suuruus on noin 75 % vuosityötuloista. Kuntoutusrahan määrä voi perustua hakijan viimeiseen vahvistettuun verotukseen tai kuntoutusta edeltävien kuuden kuukauden työtuloon. Kelalta saat tarkempaa tietoa tästä.

MITEN MATKAKULUT HOIDETAAN?
Kela korvaa myös matkakuluista omavastuun ylittävältä osalta matkakorvausta. Omavastuun osuus on 25 euroa per suunta. Kysy lisätietoja Kelalta.

MISTÄ TOIMEENTULOA OMAVASTUUPÄIVÄLTÄ?
PAM maksaa jäsenilleen ansionmenetyskorvausta PAMin kuntoutuskurssin omavastuupäivältä. Hakemus täyttöohjeineen löytyy täältä.

Voit kysyä KIILA-kuntoutuksesta PAMin sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. Lisätietoa KIILAsta löytyy myös Kelan sivuilta.

Materiaalit

Jäsenedut

    Muutoksia