Hyppää sisältöön

Painava syy jatkaa työehtojen puolustamista

Hallitus ei ole reagoinut työntekijöiden suureen huoleen työehtojen heikennysten ja leikkausten vaikutuksista. Siksi jatkamme palvelualojen työntekijöiden työehtojen puolustamista.

Viimeksi päivitetty: 23.04.2024
Etusivu » Ajankohtaista » Ei hallituksen leikkauksille

PAM vastustaa hallituksen työntekijävastaista politiikkaa

Orpon-Purran hallitus tekee työntekijävastaista politiikkaa ja samalla tarjoaa suurimmat veronkevennykset 12 000 euroa kuukaudessa tienaaville. Eduskunta on jo hyväksynyt ensimmäiset leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen, jotka vievät palvelualojen osa-aikatyöntekijöiltä ja työttömiltä jopa satoja euroja kuukaudessa.

Hallitus ei ole suostunut aitoon vuoropuheluun työntekijöiden ja ay-liikkeen kanssa. Sanelupolitiikka ei meille käy, vaan olemme pitkin syksyä vaatineet erilaisin keinoin Orpon-Purran hallitusta aloittamaan aidot neuvottelut työntekijöiden kanssa.

Hallitus lamauttaa vielä vuosien päästä

Hallitus puskee läpi lamautuspakettia, jonka lamauttava vaikutus tuntuu vielä tulevienkin sukupolvien elämässä taloudellisena turvattomuutena, eriarvoisuutena ja pahoinvointina.

Lamauttaa vielä vuosien päästä

Hallitus tahtoo sakottaa meitä siitä, että laitamme toipumisen sekä työkaverien ja asiakkaiden terveyden etusijalle. Kukaan ei taatusti tahdo palvelua sairastuneelta työntekijältä. Mutta mitä tehdään, jos ei ole varaa sairastaa kotona?

Lamauttaa vielä vuosien päästä

Hallituksen lamautuspaketti heikentää sinunkin työelämääsi niin, ettei irtisanomiseen vaadita enää painavaa syytä ja perusteettomasta määräaikaisuudesta tulee arkea.

Työntekijän hyvinvointia romuttavilla päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset, jotka lamauttavat koko Suomen vielä vuosien päästä.

Suomella ei ole varaa tehdä päätöksiä, jotka lamauttavat vielä vuosien päästä

Lamauttava ja työntekijävastainen sanelupolitiikka ei meille käy. Vaaditaan yhdessä parempia päätöksiä hallitukselta. Lue lisää pam.fi/painavasyy

Muun muassa näitä leikkauksia ja työehtojen heikennyksiä hallitus vielä valmistelee:

Potkulaki eli irtisanomissuojan heikentäminen

 • Samalla kun työttömyysturvasta leikataan, hallitus haluaa helpottaa potkujen antamista. Jatkossa irtisanomisperusteista poistetaan vaatimus ”painavasta syystä”.
 • Toteutuessaan potkulaki heikentäisi työntekijän irtisanomissuojaa huomattavasti ja romuttaisi vuosikymmenten oikeuskäytännön.

Sairaussakko eli palkaton sairauspoissaolopäivä

 • Hallitus haluaa rangaista sairastumisesta palkattomalla sairauspoissaololla. Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saisi palkkaa, jos tessissä ei asiasta ole erikseen toisin sovittu.
 • Sairaussakko tarkoittaisi monelle työntekijälle työskentelyä sairaana, koska päivän palkkaa ei ole varaa menettää.

Työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittaminen

 • Hallitus pyrkii heikentämään työntekijöiden lakko-oikeutta usealla tavalla. Oikeutta tukilakkoihin sekä poliittisiin lakkoihin rajoitetaan ja lakkosakkoja korotetaan.
 • Työnantajan hyvityssakkoja työehtosopimuksen noudattamatta jättämisestä ei aiota korottaa.

Työttömyysturvaan vielä lisää leikkauksia

 • Syksyllä hallitus pyrkii saamaan voimaan historiallisen suuret leikkaukset työttömyysturvaan.
 • Toteutuessaan hallituksen porrastusleikkaus laskisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa 20 % jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen.

Aikuiskoulutustuki lakkautetaan

 • Aikana, jolloin työpaikoilla tarvitaan jatkuvasti uusia taitoja ja osaamista, hallitus haluaa lakkauttaa aikuiskoulutustuen kokonaan.
 • Lakkauttaminen iskee etenkin naisiin, jotka ovat olleet enemmistössä aikuiskoulutustuen saajissa.

Lisää määräaikaisuuksia

 • Hallitus haluaa, että jatkossa alle vuoden määräaikaiselle työsuhteelle ei tarvittaisi mitään perusteita.
 • Muutos iskee etenkin työuransa alussa oleviin nuoriin työntekijöihin ja voi aiheuttaa määräaikaisuuksien kierteen.

Nämä palvelualojen työntekijöihin ja työttömiin iskevät leikkaukset hallitus on jo toteuttanut:

Rajut leikkaukset ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan

 • 1.1.2024 alkaen työttömyysturvan omavastuupäiviä lisättiin ja lomakorvauksen jaksotus siirtää jatkossa työttömyysturvan maksamisen aloittamista.
 • 1.4.2024 työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan kokonaan. Leikkaus on 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen. Samalla myös sovitellun päivärahan suojaosa poistuu, mikä leikkaa osa-aikatyöntekijöiden tuloja ankarasti.

Leikkaukset asumistukeen ja muuhun sosiaaliturvaan

 • Hallitus jätti vuodenvaihteessa tekemättä indeksikorotukset etuuksiin. Indeksikorotukset aiotaan jättää tekemättä vuosina 2024–2027, mikä tarkoittaa merkittävää leikkausta etuuksiin tulevina vuosina.
 • Huhtikuussa yleisestä asumistuesta leikataan kovalla kädellä. Korvaustaso laskee, ja osa-aika- tai keikkatyötä tekeville merkityksellinen suojaosa poistuu myös asumistuesta. Kuntaryhmä 1 poistetaan eli helsinkiläisten tuki heikkenee.

Työehtojen heikennykset

 • Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa
 • Vuorotteluvapaa lakkautetaan
 • Työntekijän irtisanomisperusteista poistetaan vaatimus ”painavasta syystä”
 • Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman luottamusmiestä
 • Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta
 • Työriitojen ratkomista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia
 • Lomautuksen varoaikaa lyhennetään
 • Takaisinottovelvoite ei enää koske alle 50 henkilön yrityksiä

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan
 • Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 euron sakko, jos lakko todetaan laittomaksi
 • Lakkosakkoja korotetaan roimasti

Sosiaaliturvan leikkaukset

 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan
 • Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään
 • Palkkatuettu työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään
 • Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan
 • Asumistukea leikataan
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta
 • Toimeentulotuen saamista vaikeutetaan
 • Poistetaan ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta korotettuna maksettava vanhempainraha
 • Työttömyysturvan ja asumistuen työssäkäyntiin liittyvät suojaosat poistetaan
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään

Näin voit osallistua

 1. Jaa tietoa
  Ota hallituksen toimet puheeksi työpaikallasi ja lähipiirissäsi. Hyödynnä tuottamiamme ja SAK:n materiaaleja. Voit tulostaa esimerkiksi leikkauslistan tai jakaa sitä digitaalisesti eteenpäin.
 2. Osallistu
  Seuraa SAK:n ja muiden ammattiliittojen viestintää.
 3. Tuo äänesi kuuluviin
  Sosiaalinen media on hyvä paikka tuoda ääntä kuuluviin. Seuraa, tykkää, kommentoi ja jaa #PainavaSyy -tunnisteella tapahtuvaa viestintää. Etsimme myös jatkuvasti jäseniä haastateltaviksi omiin viestintäkanaviimme sekä eri medioille. Haluaisitko sinä kertoa hallitusten toimien vaikutuksista sinun arkeen ja elämään? Ilmoita kiinnostuksestasi haastatteluun meille tästä.
 4. Liity PAMiin tai suosittele jäsenyyttä
  Yhdessä olemme vahvempia! Ellet ole jo jäsenemme, nyt on hyvä aika liittyä ja kannustaa työkaverisikin liittymään!

Tulostettavat ja jaettavat materiaalit

Ajankohtaista

Haku