Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Jul och nyår – arbetstider, tillägg och lön

Uppdaterad: 15.12.2022

Under jul, nyår och trettondag varierar arbetstid, arbetstidsersättning och semesterarrangemang i olika avtalsbranscher. På alla områden skiljer de sig dock från den normala vardagen.

Du kan kolla upp arbetstidsbestämmelserna, arbetstidstillägg och övriga tillägg under jul- och nyårshelgerna här.

Klicka på länken ovan för att komma till din bransch.
Alla branscher: semester under julen
Handel
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Fastighetsservice
Bevakning
Apotek
Skidcenter
Programtjänster

Semester under julen

Om en arbetstagare har semester under vecka 52 och 1 är det bra att observera att julafton och annandagen inte räknas som semesterdagar. Dessutom går det inte åt semesterdagar på söndagar.

Exempel:
En arbetstagare har 6 semesterdagar att ta ut år 2022. Om hen påbörjar sin semester julveckans måndag, så räknas 20-23.12 (5 dagar) som semsterdagar
Eftersom julafton (24.12), juldagen (25.12) och annandagen (26.12) inte kan vara semesterdagar, så flyttas semestern  framåt till följande vecka. Den sista semesterdagen är därför tisdag 27.12.

Vecka 51

mån. 19.12

tis. 20.12

ons. 21.12

tors. 22.12

fred. 23.12

lör. 24.12

sön. 26.12

 

semester

semester

semester

semester

semester

-

-

Vecka 52

mån. 26.12

tis. 27.12

ons. 28.12

tors. 29.12

fred. 30.12

lör. 31.1

sön. 1.1

 

-

semester

 


 

 

 

 

 


Närmare anvisningar för de specifika branscherna handeln nedan (utjämningssystem) och fastighetsservicebranschen (söckenhelgsersättning) finns under det avsnittet.

Handeln

Årsskiftet 2022-2023

Butikerna kan vara öppna varje dag året runt.

Arbetstagare inom handeln kan få arbetsskift alla dagar under jul- och nyårshelgerna. Helgdagar förkortar dock arbetstiden antingen inom systemet för årsledighet eller inom ramen för systemet med söckenhelger. Ett av dessa system måste användas på arbetsplatsen.

Systemet för årsledighet
I systemet för årsledighet räknas bland annat söckenhelger (helgdagar) inom ramen för den så kallade årsledigheten. Arbetstagarna får ledigt enligt antalet arbetstimmar, men tidpunkten för dem är dock inte bunden till helgdagar. Mer information om systemet för årsledighet hittar du här.

Systemet med söckenhelger
Istället för systemet för årsledighet kan arbetsgivaren använda systemet med söckenhelger på hela företaget eller delar av det. Årsskiftet 2022–2023 är söckenhelger som förkortar arbetstiden självständighetsdagen (6.12), annandag jul (26.12) och trettondagen (6.1).

Arbetstagare har rätt till arbetstidsförkortning för en söckenhelg om anställningsförhållandet har varat i minst en månad innan söckenhelgen. Bestämmelsen om anställningens längd gäller dock inte förkortad arbetstid på grund av självständighetsdagen.

Heltidsanställdas arbetstid förkortas med en dag och 7,5 timmar (8 timmar i 40 timmars systemet) per söckenhelg.

Förkortningen sker  som ledig dag

 • under den aktuella veckan
 • under de två föregående veckorna
 • under de två efterföljande veckorna eller
 • under tiden för utjämningssystemet.

Deltidsanställda (under 37,5 h) får en förkortning av arbetstiden under söckenhelgsveckan antingen i form av avlönad ledighet under förkortningsperioden eller i form av kontant ersättning utöver de arbetade timmarna. Ersättningen ska betalas i samband med förkortningsperioden.

Den kontanta ersättningen eller arbetstidsförkortningen räknas ut genom att dela veckoarbetstiden enligt arbetsavtalet med 5.

Arbetstidsförkortningen sker genom att ge en ledig dag:

 • under söckenhelgsveckan
 • under de två föregående veckorna
 • under de två följande veckorna eller
 • i utjämningssystemet.

Förkortning av kontorsanställdas arbetstid i utjämningssystemet förutsätter arbetsplatsspecifika avtal enligt 23 § i kollektivavtalet.
Om lördagen är en fast ledig dag är den även ledig under söckenhelgsveckan.

Helgdagsafton
Ordinarie arbetstagare inom handeln ska få två av de fyra helgdagsaftnarna före helgdagar lediga under året. Helgdagsaftnar är påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Om du inte har fått dessa ledigheter ska arbetsgivaren ersätta dig för de lediga dagar du inte fått genom att betala lön förhöjd med 100 procent för dagarna (Kollektivavtalet §7 punkt 8.3).

Arbetstidstillägg
Under följande länkar hittar du en tabell över olika tillägg och arbetstidsersättningar (Lönebilaga F). Notera att olika yrkesgrupper har olika bestämmelser.
 

SEMESTER
Se allmänna anvisningar här.

Exempel

 • Helgdagar, påsklördagen, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen och julafton räknas inte som semesterdagar (Kollektivavtalets 20§)
 • 3 veckors utjämningsperiod
 • En heltidsanställd har 6 dagars semester vid årsskiftet.
 • Förklaringar: A=arbetsdag, L=ledig dag, S=semesterledighet 

Vecka 51

Mån. 12.12
A

Tis. 13.12
A

Ons. 14.12
L

Tors. 15.12
A

Fre. 16.12
A

Lör. 17.12
A

Sön. 18.12
L

Vecka 52

Mån. 19.12
S

Tis. 20.12
S

Ons. 21.12
S

Tors. 22.12
S

Fre. 23.12
S

Lör. 24.12
-

Sön. 25.12
-

Vecka 53

Mån. 26.12
-

Tis. 27.12
S

Ons. 28.12
A

Tors. 29.12
A

Fre. 30.12
A

Lör. 31.1
L

Sön. 1.1
L


 

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

Årsskiftet 2022-2023

I branschen kan man arbeta alla dagar om året.

Det finns inte heller några särskilt angivna söckenhelger.

I systemet för årsledighet räknas bland annat söckenhelger (helgdagar) inom ramen för den så kallade årsledigheten. Arbetstagarna får ledigt enligt antalet arbetstimmar, men tidpunkten för dem är dock inte bunden till exempelvis helgdagar. De behöver man alltså inte, men kan dock, förlägga även på helgdagar. Läs mer om systemet för årsledighet på finska här.

Julafton och juldagen
Kvällsskiftet på julafton och juldagen ska en arbetstagare dock kunna få ledigt ifrån om hen ber om det en vecka innan arbetsskiftsförteckningen för julen sammanställs. Inom logitjänster samt på säsongsrestauranger och vägkrogar, på kaféer på bensinstationer och sjukhus samt på personalrestauranger har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge dessa ledigheter.

Lön för arbete på helgaftnar och helgdagar
Om en arbetstagare arbetar på julafton eller nyårsafton efter kl. 15 betalas grundlön samt kvällstillägg och tillägg för tillståndshavarens representant med 50 procents förhöjning.

På juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen betalas lön med 100 procents förhöjning.
 

Fastighetsservicebranschen

Årsskiftet 2022–2023

Arbetstider inom fastighetsservicebranschen månd. 19.12– sönd.  8.1.

En arbetstagares arbetsskift kan förläggas på alla dagar under arbetsveckan om inget annat överenskommits.

Ledig lördag
Enligt kollektivavtalet måste man vid årsskiftet ge ledigt lördagen under nyårsveckan och lördagen under trettondagsveckan. Årskiftet 2022-2023 infaller dessa lediga dagar den 31.12 och 7 januari.

Om företagets tjänster sker oavbrutet, som exempelvis våningsstädning på ett hotell, kan man även lägga in arbetsskift för arbetstagarna dessa dagar.

Ersättningar för julafton och vissa lördagar

 • För arbete på julafton betalas lön förhöjd med 100 procent.
 • För arbete på nyårslördagen och trettondagslördagen betalas lön förhöjd med 50 procent.  
 • Vid kontinuerligt treskiftsarbete höjs dock inte lönen.

Söckenhelger

24.12–6.1 är söckenhelgerna:

 • julafton 24.12
 • juldagen 25.12
 • annandagen 26.12
 • nyårsdagen 1.1
 • trettondagen 6.1

Arbetstagare med månadslön 

Arbetstagare med månadslön får en ledig dag om söckenhelgen är en arbetsdag enligt arbetsskiftsförteckningen.

Då arbetstagaren får en söckenhelg som förkortar arbetstiden, betalas hela den normala månadslönen.

Timavlönade arbetstagare
Timavlönade arbetstagare får så kallad söckenhelgsersättning om

 • anställningsförhållandet har varat i minst 3 månader innan den aktuella söckenhelgen
 • och om söckenhelgen har varit en arbetsdag enligt arbetsskiftsförteckningen, då hen skulle ha haft rätt till lön.

Arbetsgivaren gör upp arbetsskiften enligt arbetstiden i arbetsavtalet. Då kan arbetstagaren tvingas göra söckenhelgens arbetstimmar vid en annan tidpunkt.


Genomsnittlig veckoarbetstid

Om man på arbetsplatsen använder så kallad genomsnittlig veckoarbetstid, så är ledigheter på söckenhelgerna inte likställd med arbetade dagar när man räknar ut den totala arbetstiden.

Söckenhelger och eventuell söckenhelgsersättning räknas därför inte med i den totala arbetstiden när man räknar ut övertidsersättning.

Söckenhelgsersättning, belopp
1. Arbetstagare som har en regelbunden arbetstid på 37,5 timmar i veckan får söckenhelgsersättning för 7,5 timmar.

2. Arbetstagare som har en regelbunden arbetstid på 40 timmar i veckan får söckenhelgsersättning för 8 timmar.

3. För arbetstagare vars ordinarie veckoarbetstid är mindre än 37,5 timmar i veckan räknar man ut en relativ söckenhelgsersättning.

 • Om arbetstagarens veckoarbetstid är fast, beräknas söckenhelgsersättningstimmarna genom att dela veckoarbetstiden med 5.
 • Om arbetstagarens veckoarbetstid varierar, beräknas söckenhelgsersättningstimmarna genom att dela veckoarbetstiden under kvartalet med 63. 63 minskas dock med arbetsdagar då arbetstagaren haft semester eller varit frånvarande på grund av egen eller ett barns sjukdom.

Exempel:
En arbetstagare har arbetat 216 timmar under ett kvartal. Hen har varit sjuk i 4 arbetsdagar och haft vintersemester i en vecka (semester i 6 arbetsdagar). Ersättningen för söckenhelg beräknas enligt följande:
63 – (4 + 5) = 54 (divisor)
216 / 54 = 4
Arbetstagaren får söckenhelgsersättning för 4 timmar.
Ersättningsbeloppet beror den genomsnittliga timförtjänsten.

 

Arbete på en söckenhelg
Om arbetstagaren har arbetat på en söckenhelg får hen lön förhöjd med 100 procent för arbetet den dagen. För de timmarna betalas inte söckenhelgsersättning.

Söckenhelgsersättning betalas dock, om arbetstagaren på en söckenhelg gör färre timmar än normalt.  Söckenhelgsersättningen betalas för de timmar som inte blir gjorda, det vill säga skillnaden mellan de normala arbetstimmarna och de timmar man arbetat på söckenhelgen.


Exempel:
En heltidsanställd (37,5 h/vecka) arbetar 4 timmar på en söckenhelg och får då 4 timmars lön förhöjd med 100 procent och därutöver 3,5 timmars söckenhelgsersättning.

Semester under julen
Se allmänna anvisningar här.

Enligt semesterlagens 4 paragraf (SL 4§)  hålls semester på vardagar, och vardagar är enligt lagen alla dagar förutom söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, julaftonen, midsommaraftonen, påskaftonen och första maj.

Därför räknas julalfton, juldagen, annandag jul eller nyårsdagen inte till semestern. Notera att för semester som fortsätter över julen betyder det att man inte betalar söckenhelgsersättning för de dagarna. Samma gäller nyårsdagen.

Det beror på att man enligt fastighetsbranschens kollektivavtal betalar söckenhelgsersättning om söckenhelgen enligt arbetsschemat skulle vara en arbetsdag. Eftersom semestern sträcker sig över jul, så räknas de inte som arbetsdagar enligt arbetsschema. För en arbetstagare med månadslön gör det ingen skillnad, men arbetstagare på deltid får ingen lön för de dagarna.

Exempel:

Arbetstagare har 6 semesterdagar vid jul.

mån. 26.12

tis. 27.12

ons. 28.12

tors. 29.12

fred. 30.12

lör. 31.1

sön. 1.1

mån 2.1

SL 4§

semester 

semester

semester

semester

semester

SL 4§

semester

 

 

Bevakning

Årsskiftet 2022-2023

Inom bevakningsbranschen kan man ha arbetsskift alla dagar under julen.

Månadsavlönade arbetstagare har det så kallade systemet för årsledighet. I det räknas bland annat söckenhelger inom ramen för årsledighet. Arbetstagarna får ledigt enligt antalet arbetstimmar, men tidpunkten är dock inte bunden till exempelvis helgdagar.

Systemet för årsledighet gäller bara månadsavlönade arbetstagare. Man får ledigt 13,25 timmar per kalendermånad. Under året tjänar man alltså in motsvarande cirka 20 arbetsskift om arbetsskiftets längd är 8 timmar.
Ytterligare information om systemet för årsledighet på finska hittar du här.

Om en deltidsanställd arbetstagare arbetar enligt den genomsnittliga timförtjänsten (GTF) på en söckenhelg ackumuleras lokal ledighet, högst 8 timmar.

Söckenhelger
Enligt kollektivavtalet för bevakningsbranschen betraktas julafton, annandagen och trettondagen som söckenhelger.

För arbete som utförts på själva söckenhelgen betalas lön på normalt sätt med de undantag som gäller.

Lön
• För arbete som utförs efter kl. 00.00 på julafton betalas 100 procent söndagsförhöjning.
• För arbete som utförs efter kl. 00 på nyårsafton betalas en förhöjning på 50 procent.
• På juldagen, annandagen, nyårsdagen och trettondagen – liksom för alla röda dagar i kalendern – betalas lön förhöjd med 100 procent.

 

Apotek

Årsskiftet 2022-2023


Helgdagsafton
Arbetstagare som har en tillsvidareanställning som arbetar i genomsnitt fem dagar i veckan får ledigt på midsommarafton eller julafton.

En helgdagsafton som infaller under semestern räknas som erhållen helgdagsaftonledighet.

På julafton ska man alltså ge ledigt om arbetstagaren inte har fått ledigt på midsommarafton och inte haft semester då.

Dagar som förkortar arbetstiden
Arbetstidsförkortningsdagar vid årsskiftet 2022–2023 är i december självständighetsdagen och annandag jul samt i januari trettondagen.

Arbetstidsförkortningsdagar innebär att arbetstiden förkortas på grund av dem utan att lönen minskas.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan även komma överens om att arbetstidsförkortningen ska betalas ut i form av kontant ersättning.

När ska arbetstidsförkortning ges?
Förkortning av arbetstiden ges under arbetstidsperioder som innefattar en arbetstidsförkortningsdag – alltså inte nödvändigtvis när arbetstidsförkortningsdagen infaller.

Om arbetstidsperioden exempelvis är 3 veckor och har inletts den 13 december ska man inom perioden ge arbetstagaren ledigt motsvarande 1 arbetstidsförkortningsdagar (annandag jul).

Hur genomförs förkortningen?
För heltidsanställda är förkortningen 7,5 h per arbetstidsförkortningsdag.
Förkortningen genomförs genom att ge ledigt i en sammanhängande period. Om det inte är möjligt förkortas antalet arbetstimmar under perioden på annat sätt.
Man kan också komma överens om att arbetstidsförkortningen ska betalas som kontant ersättning för varje söckenhelg för sig.

Deltidsanställdas arbetstid förkortas med det antal timmar som man får genom att dela den genomsnittliga veckoarbetstiden enligt arbetsavtalet med 5.

När periodarbetstiden ändras beräknas den genomsnittliga veckoarbetstiden enligt de 12 föregående kalenderveckorna.

Exempel 1.
En deltidsanställds veckoarbetstid är enligt överenskommelse 25 timmar/vecka.
Arbetstidsförkortningen beräknas på följande sätt: 25 timmar/5 = 5 timmar
Arbetstiden för arbetstagaren i fråga förkortas med 5 timmar under söckenhelgsveckan genom att minska lönen eller alternativt betalas extra lön för 5 timmar.


Exempel 2.
För deltidsanställda varierar arbetstiden och arbetstagaren har under de 12 veckorna innan självständighetsveckan (13.9–5.12) arbetat sammanlagt 264 timmar.
Den genomsnittliga veckoarbetstiden är då 264 timmar/12 = 22 timmar
Arbetstidsförkortningen beräknas på följande sätt: 22 timmar/5 = 4,4 timmar
Arbetstiden för arbetstagaren i fråga förkortas med 4,4 timmar under söckenhelgsveckan genom att minska lönen eller alternativt betalas extra lön för 4,4 timmar.


Arbete på julafton
Om en arbetstagare arbetar på julafton efter kl. 12 får hen tillägg för helgdagsafton med 4,09 €/timme.

Arbete på helgdagar under jul och nyår
Om en arbetstagare arbetar på juldagen, annandagen eller nyårsdagen betalas lön förhöjd med 100 procent. Även kvälls- och nattarbetstillägg betalas dubbelt.

Nyårsafton som infaller på en fredag är en normal arbetsdag som man inte betalar ut någon särskild ersättning för.

Skidcenter

Årsskiftet 2022-2023

I princip kan alla dagar vara arbetsdagar. Du kan läsa mer om arbetstidssystemen i branschen här (på finska). 

Löner
Arbete på julafton och nyårsafton efter kl. 15 ersätts med lön förhöjd med 50 procent. Även kvälls- och nattarbetstillägg samt miljötillägg ersätts på samma sätt.

För arbete på juldagen betalas lön förhöjd med 150 procent. Även kvälls- och nattarbetstillägg samt miljötillägg ersätts på samma sätt.

Även i övrigt betalas lön förhöjd med 100 procent på söndagar och andra kyrkliga högtidsdagar samt på första maj och självständighetsdagen. Även kvälls- och nattarbetstillägg samt miljötillägg ersätts på samma sätt.

Miljötillägg och arbetstidstillägg

 • Kvällsarbetstillägg (kl. 18.00–21.00) 0,80 €/timme
 • Nattarbetstillägg (kl. 21.00–06.00) 2,24 €/timme
 • Snötillägg 1,37 €/timme

 

Programservicebranschen

Branschens kollektivavtal förhandlas som bäst. Dessa bestämmelser gäller i alla fall tills ett nytt avtal träder i kraft.

I princip kan alla dagar vara arbetsdagar. Du kan läsa mer om arbetstidssystemen i branschen på finska här (på finska).

På juldagen, annandag jul och nyårsdagen betalas lön förhöjd med 100 procent ut. Samma sak gäller för övrigt söndagar och andra kristliga helgdagar samt första maj och självständighetsdagen.

Övriga tillägg:
Om man lokalt har avtalat om ett utjämningssystem på högst 24 veckor ska man betala följande till dem som omfattas av avtalet:

 • För arbete kl. 18–21 betalas kvällsarbetstillägg på 0,77 €/timme
 • För arbete kl. 21–06 betalas nattarbetstillägg på 2,16€/timme, såvida inget annat avtals lokalt.

Tillbaka upp

 

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14