Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Jul och nyår – arbetstider, tillägg och lön

Uppdaterad: 19.12.2019

Jul och nyår – arbetstider, tillägg och lön 2019–2020

Du kan kolla upp arbetstidsbestämmelserna, arbetstidstillägg och övriga tillägg under jul- och nyårshelgerna här.

Klicka på länken ovan för att komma till din bransch.
Alla branscher: semester under julen
Handel
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Fastighetsservice
Bevakning
Apotek
Skidcenter
Programtjänster

Semester under julen

Om en arbetstagare har semester under vecka 52 och 1 är det bra att observera att julafton, juldagen, annandagen och nyårsdagen inte räknas som semesterdagar. Dessutom går det inte åt semesterdagar på söndagar.

Exempel:
En arbetstagare har 6 semesterdagar att ta ut. Hen påbörjar sin semester den 24 december.
Eftersom julafton (24/12), juldagen (25/12) och annandagen (26/12) inte kan vara semesterdagar flyttas semestern tre dagar framåt. 27–29/12 räknas som semesterdagar. (3 dagar)
Kommande veckas måndag det vill säga nyårsafton är en semesterdag (1 dag)
Nyårsdagen (1/1) är en helgdag och kan inte räknas som semesterdag.
Semestern fortsätter 2–3/1 (2 dagar)
Arbetstagarens sista semesterdag är alltså den 3/1.

Närmare anvisningar för de specifika branscherna (utjämningssystem) och fastighetsservicebranschen (söckenhelgsersättning) finns under det avsnittet.

Handel

Butikerna kan vara öppna varje dag året runt.
Arbetstagare inom handeln kan få arbetsskift alla dagar under jul- och nyårshelgerna. Helgdagar förkortar dock arbetstiden antingen inom systemet för årsledighet eller inom ramen för systemet med söckenhelger. Ett av dessa system måste användas på arbetsplatsen.

Systemet för årsledighet
I systemet för årsledighet räknas bland annat söckenhelger (helgdagar) inom ramen för den så kallade årsledigheten. Arbetstagarna får ledigt enligt antalet arbetstimmar, men tidpunkten för dem är dock inte bunden till helgdagar. Mer information om systemet för årsledighet hittar du här.

Systemet med söckenhelger
Istället för systemet för årsledighet kan arbetsgivaren använda systemet med söckenhelger på hela företaget eller delar av det. Årsskiftet 2019–2020 är söckenhelger som förkortar arbetstiden julafton, annandagen, nyårsdagen och trettondagen.

Arbetstagare har rätt till arbetstidsförkortning för en söckenhelg om anställningsförhållandet har varat i minst en månad innan söckenhelgen.

Heltidsanställdas arbetstid förkortas med en dag per söckenhelg. Förkortningen sker under den aktuella veckan, under de två föregående veckorna eller under de två efterföljande veckorna eller under tiden för utjämningssystemet.

 • 7 h 36 min. i 38 h-systemet eller
 • 8 timmar i 40 h-systemet.

Deltidsanställda (under 37,5 h) får en förkortning av arbetstiden under söckenhelgsveckan antingen i form av avlönad ledighet under förkortningsperioden eller i form av kontant ersättning utöver de arbetade timmarna. Ersättningen ska betalas i samband med förkortningsperioden.

Den kontanta ersättningen eller arbetstidsförkortningen räknas ut genom att dela veckoarbetstiden enligt arbetsavtalet med 5.

Arbetstidsförkortningen sker genom att ge en ledig dag:

 • under söckenhelgsveckan
 • under de två föregående veckorna
 • under de två följande veckorna eller
 • i utjämningssystemet.

Förkortning av kontorsanställdas arbetstid i utjämningssystemet förutsätter arbetsplatsspecifika avtal enligt 23 § i kollektivavtalet.
Om lördagen är en fast ledig dag är den även ledig under söckenhelgsveckan.

Exempel (6 veckors utjämningsperiod på heltid)
En säljares genomsnittliga veckoarbetstid är 38 timmar.
”Normalt” är antalet arbetsdagar 30 under utjämningsperioden på sex veckor och arbetstiden 37,5 x 6 = 228 timmar.
Söckenhelgerna är under en utjämningsperiod på 6 veckor den tredje (vecka 52), fjärde (vecka 1) och femte (vecka 2) veckan.

Förkortningen sker genom att minska antalet arbetsdagar under utjämningsperioden med 4 (7,6 x 4 = 30 timmar och 24 minuter), vilket gör att man kan låta arbetstagare arbeta 197 timmar och 36 minuter under 27 arbetsdagar.

Exempel (heltid, arbetstidssystemet används inte)
En säljares genomsnittliga veckoarbetstid är 40 timmar.
Vecka 52 är det 2 söckenhelger som förkortar arbetstiden (julafton och annandagen). Förkortningen av arbetstiden kan göras genom att ge 2 arbetstidsförkortningsledigheter mellan veckorna 50–2. Under förkortningsveckorna är antalet arbetsdagar 4 och arbetstiden 32 timmar.

Helgdagsafton
(Kollektivavtalet §12, punkt 4)
Ordinarie arbetstagare inom handeln ska få två av de fyra helgdagsaftnarna före helgdagar lediga under året. Helgdagsaftnar är påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Om du inte har fått dessa ledigheter ska arbetsgivaren ersätta dig för de lediga dagar du inte fått genom att betala lön förhöjd med 100 procent för dagarna (Kollektivavtalet §7 punkt 8.3).

Arbetstidstillägg
Under följande länkar hittar du en tabell över olika tillägg och arbetstidsersättning som ska betalas ut under nyårshelgerna.
Butiker (på finska)
Lager (på finska)

Exempel:
Söndag 22/12 2019
Butiksarbetares arbetsskift börjar kl. 12 och slutar kl. 20
Arbetstagare får dubbel lön för de arbetade timmarna och dubbelt kvällstillägg betalas kl. 18–20.
– Arbetsskiftet är söndagsarbete, då arbetstagaren får dubbel lön för arbetstiden.
– I november och december betalas dubbelt kvällstillägg för arbete på en söndag kl. 18–24.

Kvällstillägg
A. Hfors 8,20€/h
B. Övriga Finland 7,84 €/h

Julafton 24.12.2019
Butiksarbetares arbetsskift börjar kl. 7.00 och slutar kl. 14.00 på julafton.
Arbetstagaren får vanlig lön för det arbete som utförts.
Om en arbetstagare skulle ha arbetat efter kl. 18 skulle hen ha fått helgaftonstillägg (kyrkliga högtidsdagar kl. 18–24)
Helgaftonstilläggets storlek är (samma som lördagstillägget i Kollektivavtalet 12 punkt 4):
A. Hfors 5,35 €/h
B. Övriga Finland 5,17 €/h

Annandagen 26.12.2019
Butiksarbetares arbetsskift börjar kl. 16 och slutar kl. 23 på annandagen den 26 december 2019.
Arbetstagaren får dubbel lön för varje arbetad timme och normalt kvällstillägg för arbetstimmar kl. 18.00–23.00, för att:
– Kyrkliga högtidsdagar betalas dubbel lön.
– Enkelt kvällstillägg betalas på söndagar, kyrkliga högtidsdagar, första maj och självständighetsdagen (kl. 18.00–24.00) oberoende av öppettider (Kollektivavtalet 12 punkt 3).

Kvällstillägget är
A. Hfors 4,10 €/h
B. Övriga Finland 3,92 €/h

SEMESTER
Se allmänna anvisningar här.

Kollektivavtalet 20§:”Helgdagar, påsklördagen, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen och julafton räknas inte som semesterdagar”.

Exempel (3 veckors utjämningsperiod)
En heltidsanställd har 6 dagars semester vid årsskiftet.
Arbetstiden under utjämningsperioden är 3 x 37,5 timmar = 112,5, men eftersom arbetstagaren har en veckas semester kan arbetsgivaren låta hen arbeta 75 timmar.

TABELL (se den finska versionen här)
(Förklaringar: A=arbetsdag, L=ledig dag, S=semester, ÅL=årsledighet (årsledigheten motsvarar 7,5 arbetstimmar), - = räknas inte in i semestern, för att det är en söndag eller helgdag)

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

I branschen kan man arbeta alla dagar om året.
Det finns inte heller några särskilt angivna söckenhelger.

I systemet för årsledighet räknas bland annat söckenhelger (helgdagar) inom ramen för den så kallade årsledigheten. Arbetstagarna får ledigt enligt antalet arbetstimmar, men tidpunkten för dem är dock inte bunden till exempelvis helgdagar. De behöver man alltså inte, men kan dock, förlägga även på helgdagar. Läs mer om systemet för årsledighet på finska här.

Julafton och juldagen
Kvällsskiftet på julafton och juldagen ska en arbetstagare dock kunna få ledigt ifrån om hen ber om det en vecka innan arbetsskiftsförteckningen för julen sammanställs. Inom logitjänster samt på säsongsrestauranger och vägkrogar, på kaféer på bensinstationer och sjukhus samt på personalrestauranger har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge dessa ledigheter.

Lön för arbete på helgaftnar och helgdagar
Om en arbetstagare arbetar på julafton eller nyårsafton efter kl. 15 betalas grundlön samt kvällstillägg och tillägg för tillståndshavarens representant med 50 procents förhöjning.
På juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen betalas lön med 100 procents förhöjning.

Fastighetsservicebranschen

Arbetstider inom fastighetsservicebranschen må 23/12–sö 12/1.

En arbetstagares arbetsskift kan förläggas på alla dagar under arbetsveckan om inget annat överenskommits.

Ledig lördag
Enligt kollektivavtalet måste man ge ledigt lördagen under nyårsveckan och lördagen under trettondagsveckan. 2020 infaller de lediga dagarna 4 och 11 januari. Om företagets tjänster sker oavbrutet, som exempelvis våningsstädning på ett hotell, kan man även lägga in arbetsskift för arbetstagarna dessa dagar.

Om en arbetstagare arbetar de dagarna betalas lön förhöjd med 50 procent.
Vid kontinuerligt treskiftsarbete höjs dock inte lönen.

Söckenhelger
Arbetstagare med månadslön får en ledig dag om söckenhelgen är en arbetsdag enligt arbetsskiftsförteckningen och till den normala månadslönen.

24/12–6/1 är söckenhelgerna:

 • julafton
 • juldagen
 • annandagen
 • nyårsdagen
 • trettondagen

Timavlönade arbetstagare
Timavlönade arbetstagare får så kallad söckenhelgsersättning om

 • anställningsförhållandet har varat i minst 3 månader innan den aktuella söckenhelgen
 • och om söckenhelgen har varit en arbetsdag enligt arbetsskiftsförteckningen, då hen skulle ha haft rätt till lön.


Genomsnittlig veckoarbetstid
Om man använder så kallad genomsnittlig veckoarbetstid på arbetsplatsen är ledighet på söckenhelgerna inte likställda med arbetade dagar när man räknar ut den totala arbetstiden. Söckenhelger gör alltså inte att man tjänar in total arbetstid utan arbetstagaren måste arbeta motsvarande antal timmar senare.

Söckenhelgsersättning, belopp
Arbetstagare som har en regelbunden arbetstid på 37,5 timmar i veckan får söckenhelgsersättning för 7,5 timmar.
Arbetstagare som har en regelbunden arbetstid på 40 timmar i veckan får söckenhelgsersättning för 8 timmar.

För arbetstagare vars ordinarie veckoarbetstid är mindre än 37,5 timmar i veckan räknar man ut en relativ söckenhelgsersättning.
a) Om arbetstagarens veckoarbetstid är fast
Söckenhelgsersättningstimmarna beräknas genom att dela veckoarbetstiden med 5.

b) om arbetstagarens veckoarbetstid varierar
Söckenhelgsersättningstimmarna beräknas genom att dela veckoarbetstiden under kvartalet med 63. 63 minskas dock med arbetsdagar då arbetstagaren haft semester eller varit frånvarande på grund av egen eller ett barns sjukdom.

Exempel:
En arbetstagare har arbetat 216 timmar under ett kvartal. Hen har varit sjuk i 4 arbetsdagar och haft vintersemester i en vecka (semester i 6 arbetsdagar). Ersättningen för söckenhelg beräknas enligt följande:
63 – (4 + 5) = 54 (divisor)
216 / 54 = 4
Arbetstagaren får söckenhelgsersättning för 4 timmar.
Ersättningsbeloppet beror den genomsnittliga timförtjänsten.

Arbete på en söckenhelg
Om arbetstagaren har arbetat på en söckenhelg får hen lön förhöjd med 100 procent för de dagarna.
Ersättning för söckenhelg betalas inte för de arbetade timmarna. Det betalas dock ut i den omfattning som arbetstiden under söckenhelgen är kortare än söckenhelgsersättningen.

Exempel:
En heltidsanställd (37,5 h/vecka) arbetar 4 timmar på en söckenhelg och får då 4 timmars lön förhöjd med 100 procent och därutöver 3,5 timmars söckenhelgsersättning.

Semester under julen
Se allmänna anvisningar här.
Observera dock att man inte har rätt till söckenhelgsersättning för nyårsdagen, eftersom det på grund av semestern inte betraktas som en arbetsdag för arbetstagaren.

Tabellen på finska hittar du här.

Observera dock att då du inleder semestern måndag 23.12 har du inte rätt till söckenhelgsersättning för julafton, juldagen, julannandagen eller nyårsdagen eftersom dessa på grund av semestern inte betraktas som arbetsdagar för arbetstagaren.

Bevakning

Inom bevakningsbranschen kan man ha arbetsskift alla dagar under julen.
Månadsavlönade arbetstagare har det så kallade systemet för årsledighet. I det räknas bland annat söckenhelger inom ramen för årsledighet. Arbetstagarna får ledigt enligt antalet arbetstimmar, men tidpunkten är dock inte bunden till exempelvis helgdagar.

Systemet för årsledighet gäller bara månadsavlönade arbetstagare. Man får ledigt 11,25 timmar per kalendermånad. Under året tjänar man alltså in motsvarande cirka 17 arbetsskift om arbetsskiftets längd är 8 timmar.
Ytterligare information om systemet för årsledighet på finska hittar du här.

Om en deltidsanställd arbetstagare arbetar på en söckenhelg ackumuleras lokal ledighet, högst 8 timmar. Enligt kollektivavtalet för bevakningsbranschen betraktas julafton, annandagen och trettondagen som söckenhelger.
Den ackumulerade ledigheten anges i arbetsskiftsförteckningen, och under den tiden tas ledigheten ut. Lön i form av söckenhelgsersättning betalas ut för ledigheten enligt den genomsnittliga timförtjänsten (GTF).
För arbete som utförts på själva söckenhelgen betalas lön på normalt sätt med de undantag som gäller.

Lön
• För arbete som utförs efter kl. 00.00 på julafton betalas 100 procent söndagsförhöjning.
• För arbete som utförs efter kl. 00 på nyårsafton betalas en förhöjning på 50 procent.
• På juldagen, annandagen, nyårsdagen och trettondagen – liksom för alla röda dagar i kalendern – betalas lön förhöjd med 100 procent.

OBS! Kvällsarbetstillägg som trädde i kraft enligt kollektivavtalet den 1 november 2018 betalas ut från och med den 1 januari 2019 för arbete kl. 18.00–22.00 med 1,00 € per timme och nattarbetstillägg kl. 22.00–06.00 med 2,20 € per timme.

Apotek


Helgdagsafton
Arbetstagare som har en tillsvidareanställning som arbetar i genomsnitt fem dagar i veckan får ledigt på midsommarafton eller julafton.

En helgdagsafton som infaller under semestern räknas som erhållen helgdagsaftonledighet.

På julafton ska man alltså ge ledigt om arbetstagaren inte har fått ledigt på midsommarafton och inte haft semester då.

Dagar som förkortar arbetstiden
Arbetstidsförkortningsdagar vid årsskiftet 2019–2020 är i december självständighetsdagen, julafton eller annandagen, juldagen, nyårsdagen i januari och trettondagen.

Arbetstidsförkortningsdagar innebär att arbetstiden förkortas på grund av dem utan att lönen minskas.
Arbetstagaren och arbetsgivaren kan även komma överens om att arbetstidsförkortningen ska betalas ut i form av kontant ersättning.

När ska arbetstidsförkortning ges?
Förkortning av arbetstiden ges under arbetstidsperioder som innefattar en arbetstidsförkortningsdag – alltså inte nödvändigtvis när arbetstidsförkortningsdagen infaller.
Om arbetstidsperioden exempelvis är 3 veckor och har inletts den 9 december ska man inom perioden ge arbetstagaren ledigt motsvarande 2 arbetstidsförkortningsdagar (julafton eller annandagen och juldagen).

Hur genomförs förkortningen?
För heltidsanställda är förkortningen 7,5 h per arbetstidsförkortningsdag.
Förkortningen genomförs genom att ge ledigt i en sammanhängande period. Om det inte är möjligt förkortas antalet arbetstimmar under perioden på annat sätt.
Man kan också komma överens om att arbetstidsförkortningen ska betalas som kontant ersättning för varje söckenhelg för sig.
Deltidsanställdas arbetstid förkortas med det antal timmar som man får genom att dela den genomsnittliga veckoarbetstiden enligt arbetsavtalet med 5.
När periodarbetstiden ändras beräknas den genomsnittliga veckoarbetstiden enligt de 12 föregående kalenderveckorna.

Exempel 1.
En deltidsanställds veckoarbetstid är enligt överenskommelse 25 timmar/vecka.
Arbetstidsförkortningen beräknas på följande sätt: 25 timmar/5 = 5 timmar
Arbetstiden för arbetstagaren i fråga förkortas med 5 timmar under söckenhelgsveckan genom att minska lönen eller alternativt betalas extra lön för 5 timmar.

Exempel 2.
För deltidsanställda varierar arbetstiden och arbetstagaren har under de 12 veckorna innan självständighetsveckan (10/9–2/12) arbetat sammanlagt 264 timmar.
Den genomsnittliga veckoarbetstiden är då 264 timmar/12 = 22 timmar
Arbetstidsförkortningen beräknas på följande sätt: 22 timmar/5 = 4,4 timmar
Arbetstiden för arbetstagaren i fråga förkortas med 4,4 timmar under söckenhelgsveckan genom att minska lönen eller alternativt betalas extra lön för 4,4 timmar.

Arbete på julafton
Om en arbetstagare arbetar på julafton efter kl. 12 får hen tillägg för helgdagsafton med 3,82 €/timme.

Arbete på helgdagar under jul och nyår
Om en arbetstagare arbetar på juldagen, annandagen eller nyårsdagen betalas lön förhöjd med 100 procent. Även kvälls- och nattarbetstillägg betalas dubbelt.
Nyårsafton som infaller på en måndag är en normal arbetsdag som man inte betalar ut någon särskild ersättning för.

Skidcenter

I princip kan alla dagar vara arbetsdagar. Du kan läsa mer om arbetstidssystemen i branschen här.

Löner
Arbete på julafton och nyårsafton efter kl. 15 ersätts med lön förhöjd med 50 procent. Även kvälls- och nattarbetstillägg samt miljötillägg ersätts på samma sätt.
För arbete på juldagen betalas lön förhöjd med 150 procent. Även kvälls- och nattarbetstillägg samt miljötillägg ersätts på samma sätt.

Även i övrigt betalas lön förhöjd med 100 procent på söndagar och andra kyrkliga högtidsdagar samt på första maj och självständighetsdagen. Även kvälls- och nattarbetstillägg samt miljötillägg ersätts på samma sätt.

Miljötillägg och arbetstidstillägg

 • Kvällsarbetstillägg (kl. 18.00–21.00 för två timmar) 0,76 €/timme
 • Nattarbetstillägg (kl. 24.00–06.00) 2,14 €/timme
 • Snötillägg 1,30 €/timme
 • Tillägg för att klättra i lyktstolpe (för klättringstiden) 0,33 €/timme

Programservicebranschen

I princip kan alla dagar vara arbetsdagar. Du kan läsa mer om arbetstidssystemen i branschen på finska här.
På juldagen, annandag jul och nyårsdagen betalas lön förhöjd med 100 procent ut. Samma sak gäller för övrigt söndagar och andra kristliga helgdagar samt första maj och självständighetsdagen.

Övriga tillägg:
Om man lokalt har avtalat om ett utjämningssystem på högst 24 veckor ska man betala följande till dem som omfattas av avtalet:

 • För arbete kl. 18–21 betalas kvällsarbetstillägg på 0,76 €/timme
 • För arbete kl. 21–06 betalas nattarbetstillägg på 2,14€/timme, såvida inget annat avtals lokalt.

Tillbaka upp

Medlemsförmåner