SOPIMUSJÄRJESTELMÄ - 28.10.2022 klo 09.00

Viestintää työmarkkinaneuvotteluista − mission impossible?

PAMin viestintäpäällikkö Minttu Sallinen pohtii blogikirjoituksessaan hyvän neuvotteluviestinnän merkitystä.

PAM neuvottelee jälleen tänä syksynä palvelualojen palkoista. Jos palkoista ei päästä sopuun, edessä ovat uudet työehtosopimusneuvottelut. Viestinnällä on keskeinen rooli neuvottelukierroksen käänteissä.

Välillä tuntuu siltä, että suomalaisilla työmarkkinoilla käydään jatkuvasti neuvotteluja palkoista tai työehdoista. Tämä johtuu siitä, että palkkaratkaisut ovat viime vuosina muuttuneet kestoltaan lyhyemmiksi.

Viimeksi palvelualojen työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin kahden vuoden sopimuskaudesta. Palkoista sovittiin kuitenkin vain sopimuskauden ensimmäiseksi vuodeksi. Siksi nyt neuvotellaan palvelualojen palkoista.

Jos sopuun ei päästä, myös työehtosopimus on irtisanottavissa.

Työmarkkinaneuvotteluista on siten tullut ’business as usual’. Toisaalta jäsentemme palkoista ja työehdoista sopiminen on PAMin ydintoimintaa, eikä siten liitolle mitenkään vierasta. Neuvottelemisen me osaamme.

Neuvottelut ovat iso urakka koko liitolle

Neuvottelut kiihdyttävät aina kierroksia liiton koko organisaatiossa. Edunvalvontapuolella työstetään vaihtoehtoja neuvottelupöytiin ja yhteiskuntapoliittisessa yksikössä tuotetaan tilastoja sekä analyysejä.

Järjestämisyksikössä työpaikkavierailut tiivistyvät ja jäsenistöä kuunnellaan herkällä korvalla. Neuvottelupöydässä PAMin rautaiset neuvottelijat seisovatkin koko organisaation leveillä harteilla.

Entä millainen on viestinnän rooli työmarkkinaneuvotteluissa?

Viestinnän tehtävä on tarjota tietoa, näkökulmia ja tarinoita. Niitä tarvitaan niin matkalla kohti neuvotteluja kuin neuvottelutuloksen julkistamisessa. Viestintä on siten vahvasti mukana koko neuvottelukierroksen ajan.

Työmarkkinaneuvotteluista viestimisen haasteena on, että itse neuvottelut tapahtuvat suljettujen ovien takana. Keskinäisen luottamuksen säilyttämiseksi neuvotteluista ei voi kertoa mitään kesken neuvottelujen.

Hyvän neuvottelutavan mukaan neuvottelupöydissä puhuttu jää neuvotteluhuoneen seinien sisään. Tämä on sekä työnantaja- että työntekijäosapuolen yhteinen sääntö. Neuvottelijoille halutaan antaa työrauha.

Onko neuvotteluviestinnän tekeminen mahdoton tehtävä?

Miten siis viestiä, kun ei ole mitään mistä kertoa − onko neuvotteluviestintä ’mission impossible’?

Ei sentään. Neuvotteluviestintä kun pitää sisällään paljon muutakin, kuin vain neuvotteluista tiedottamista.

Viestinnällä PAM rakentaa uskottavuutta tavoitteilleen ja perustelee niitä suurelle yleisölle. Me haluamme kertoa avoimesti, miksi palvelualojen ammattilaiset ovat palkankorotuksensa ansainneet.

Tärkeää on myös viestiä ymmärrettävästi siitä, mistä palkkaneuvotteluissa ylipäätään on kyse. Ja miten PAMin jäsenet voivat tukea neuvotteluissa onnistumista. Jäsen on aina neuvotteluviestinnän keskiössä.

Aivan erityisen keskeinen rooli viestinnällä on neuvotteluiden kariutuessa. Jos lakkoihin asti joudutaan, viestintää tarvitaan jäsenistön tavoittamiseen, työtaisteluiden organisoimiseen ja moneen muuhun asiaan.

Kaikki neuvottelut myös päättyvät joskus. Aina sopuun pääseminen ei ole helppoa ja voi viedä aikaa. Kun neuvottelutulos on saavutettu, viestinnän tehtävänä on välittää tietoa ja avata syntynyttä sopimusta.

Neuvotteluviestintä ei siten ole mahdoton tehtävä. Se vaatii kuitenkin onnistuakseen huolellista suunnittelua ja liiton toimintojen sekä jäsenten yhteistyötä. Niin viestinnässä kuin neuvotteluissakin onnistumme yhdessä!

Minttu Sallinen

PAMin viestintäpäällikkö. Yhteiskuntaa viestinnän silmälasien läpi tarkasteleva pohtija. Kiinnostunut työelämästä, taloudesta ja ihmisistä.

Kommentoi

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!