Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

PAM:s förbundskongress 2023

 

Du kan fortfarande anmäla dig som kandidat till förbundskongressen på din fackavdelnings kandidatnomineringsmöte. Gå till mötet och säg att du vill ställa upp i valet.

Kolla din fackavdelnings nomineringsmöte

Intresserad, men har inte möjlighet att delta i nomineringsmötet?

Du kan anmäla kandidatur genom att fylla i den här blanketten (pdf). Returnera blanketten till ditt regionkontor eller din fackavdelning. Om du inte vet vilken din fackavdelning är så kan du kolla upp det i e-tjänsten.

 

Tveka inte – kom med

Du kan ställa upp i valet till förbundskongressen om du har anslutit dig senast 31.3.2023 och betalat dina medlemsavgifter. Studerande och pensionärsmedlemmar är inte valbara. 

  • Att delta i valet eller i själva förbundskongressen kräver ingen specialkompetens.
  • Det som behövs i påverkansarbetet är framför allt erfarenhet från servicebranschen och det har du redan. 
  • Vi på PAM ordnar utbildningar för såväl kandidater som de som deltar på förbundskongressen. Varje kandidat är viktig och värdefull!

Frågor och svar om förbundskongressen

 

PAM:s förbundskongress hösten 2023

Förbundskongressen hålls vart fjärde år. Kongressen utövar den högsta beslutande makten i Servicefacket PAM. Kongressen slår fast PAM:s mål och godkänner handlingsprogrammet. Vid kongressen väljs även förbundets ordförande, personlig ersättare till styrelseordföranden, styrelsen samt fullmäktige.

Även du kan ställa upp och vara med och påverka förbundets framtid!

Beslut på förbundskongressen fattas av PAM:s medlemmar som genom val valts till mötets delegater. Representanterna väljs enligt valkrets.

Varje medlem har möjlighet att ställa upp i valet och vara med och påverka förbundets framtid på förbundskongressen.  

 

Tidtabellen för valet till förbundskongressen

Våren 2023

  • Anmälan som kandidat 13.3-15.5
  • Nomineringsmöten 29.5-18.6

Hösten 2023

  • Kandidatgalleriet är öppet 25.8–15.9
  • Ömröstning pågår 28.8-15.9 
  • Omröstningsresultatet offentliggörs 19.9 
  • Förbundskongressen hålls 24-26.10

Omröstning

I valet till förbundskongressen 28.8–15.9 har alla de medlemmar rösträtt som senast den 31 juli 2023 anslutit sig till förbundet. 

Material

För kandidater
Annons om förbundsmötet

 

 

 

 

Nyheter relaterade till förbundskongress