Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Rekommendera medlemskap

Vi belönar dig med ett presentkort! 

Vi belönar PAM:s medlemmar som rekommenderar PAM-medlemskap. När din kompis blir medlem, kan du välja S-gruppens, Lidls eller K-gruppens presentkort: en medlem berättar dig till ett presentkort på 10 € och fem medlemmar till ett presentkort på 250 €! Ju fler medlemmar du lyckas få med, desto mer tjänar du. För studentmedlemmar är belöningen en annan. Se belöningsstegen nedan. 

Din kompis får fina medlemsförmåner och trygghet i arbetslivet.

När du erbjuder PAM-medlemskap, berätta att det betyder bl a trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner, t.ex. karriärcoachning och CityShoppari-appen! Använd t ex detta exempel på vad allt man får med en medlemsförmån. I PAM-anställdas egna historier finns också många goda skäl till att bli medlem!

Rekommendera online: du kan skicka ett färdigt meddelande som e-post, vykort, WhatsApp- eller Messenger-meddelande!

Genom rekommendationssidan kan du skicka ett färdigt meddelande till din kompis i Messenger eller till hela teamet på WhatsApp! När du skickar ett meddelande via rekommendationssidan, kommer värvningsuppgifterna att föras över till medlemsregistret.

Belöningsstegen

Belöningssystemet fungerar i tremånadersperioder. Antalet medlemmar som du förvärvat under en tremånadersperiod är lika med presentkortets värde.

Perioderna 2023: 1.1–31.3, 1.4–31.5, 1.6–30.9 och 1.10–31.12

Belöning för nya medlemmar:

 • 1 medlem = ett presentkort på 10 €
 • 2 medlemmar = ett presentkort på 20 €
 • 3 medlemmar = ett presentkort på 30 €
 • 4 medlemmar = ett presentkort på 40 €
 • 5 medlemmar = ett presentkort på 250 €
 • 6 medlemmar = ett presentkort på 260 €
 • 7 medlemmar = ett presentkort på 270 €
 • 8 medlemmar = ett presentkort på 280 €
 • 9 medlemmar = ett presentkort på 290 €
 • 10 medlemmar = ett presentkort på 500 €
 • 11 medlemmar = ett presentkort på 510 €
 • osv.

Belöning för nya studentmedlemmar:

 • 1 studentmedlem -> ej presentkort
 • 2 nya medlemmar = ett presentkort på 10 €
 • 3 nya medlemmar = ett presentkort på 20 €
 • 4 nya medlemmar = ett presentkort på 30 €
 • 5 nya medlemmar = ett presentkort på 100 €
 • 6 medlemmar = ett presentkort på 110 €
 • 7 medlemmar = ett presentkort på 120 €
 • 8 medlemmar = ett presentkort på 130 €
 • 9 medlemmar = ett presentkort på 140 €
 • 10 medlemmar = ett presentkort på 150 €
 • 11 medlemmar = ett presentkort på 160 €
 • 12 medlemmar = ett presentkort på 170 €
 • 13 medlemmar = ett presentkort på 180 €
 • 14 medlemmar = ett presentkort på 190 €
 • 15 medlemmar = ett presentkort på 200 €
 • 16 medlemmar = ett presentkort på 210 €
 • 17 medlemmar = ett presentkort på 220 €
 • 18 medlemmar = ett presentkort på 230 €
 • 19 medlemmar = ett presentkort på 240 €
 • 20 medlemmar = ett presentkort på 260 € (maximibelopp för en 3-månadersperiod)

De medlemmar som förvärvas måste vara medlemmar i PAM vid den tidpunkt då uppgifterna för medlemsperioden granskas, dvs. i mitten av följande månad efter en avslutad 3-månadersperiod. Vi belönar endast en rekommenderare/ny medlem. 

Belöning av förtroendevalda

Förtroendevalda belönas på ett lite annat sätt. Är du förtroendevald, läs mer här.

Gör så här när du rekommenderar

 • Ange ditt namn och medlemsnummer eller födelsedatum i fältet ”medlem värvad av” eller be den nya medlemmen ange dessa. Detta är mycket viktigt, eftersom bristfällig information om värvare eller en anslutningsblankett som inte kommit in inte kommer att utredas senare. Om du skickar ett e-postmeddelande till din kompis via rekommendationssidan, kommer informationen att föras automatiskt över till anslutningsblanketten.
 • Om du använder pappersblankett när du rekommenderar medlemskap, är det en bra idé att fylla i dessa uppgifter på den elektroniska anslutningsblanketten (pam.fi/liity). Då skickas blanketten automatiskt till PAM och värvningsuppgifterna (det vill säga dina uppgifter) överförs automatiskt till medlemsregistret. Om du fyller i anslutningsblanketter elektroniskt behöver du inte skicka in några pappersblanketter till PAM.

Presentkort och beskattning

PAM meddelar Skatteförvaltningen om alla presentkort du får. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar är presentkort beskattningsbar inkomst. OBS! För Skatteförvaltningen behövs ett finskt personnummer. Om du inte har ett finskt personnummer ska du se anvisningarna på skatt.fi/arbetaifinland  

Utskick av presentkort

Efter en avslutad period kan du välja de presentkort som du är berättigad till från PAM:s webbutik. Presentkort finns tillgängliga för det belopp du är berättigad till utifrån antalet medlemmar som du förvärvat. Du kan också välja presentkort från flera företagsgrupperingar (S-grupp, Lidl, K-grupp).

Presentkort bör lösas in inom två (2) månader efter en avslutad medlemsperiod. Efter det kan presentkort inte längre lösas in.

OBS! Om du inte har löst in ditt presentkort från webbutiken inom utsatt tid, skickar vi dig automatiskt S-gruppens presentkort med det belopp som du har samlat på dig under rekommendationsperioden.

 

När du förvärvat nya medlemmar ska presentkorten lösas in:
1.1–31.3 senast 31.5
1.4–31.5 senast 31.8
1.6–30.9   senast 30.11
1.10–31.12   senast 28.2

 

 

Läs mera

+