Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Värva medlemmar

Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du!

Värva dina vänner som medlemmar i PAM. När dina vänner blir medlemmar får du en belöning. Dina vänner får trygghet i arbetslivet.

Om du värvar 5 nya medlemmar (inte studentmedlemmar) får du ett presentkort från S-gruppen värt 250 €! Redan när du värvar en ny medlem får du en belöning: då är ett presentkort från värt 10 € ditt!

Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du! För 10 medlemmar får du ett presentkort på 500 €, för 15 medlemmar på 750 € etc.

Värvning av studentmedlemmar belönas på ett lite annat sätt. 

Din kompis får trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner!

Då du rekommenderar medlemskap i PAM så berätta att då hen ansluter sig får hen förutom trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner, bl.a. CityShoppari-förmånskortet. I servicebranschens anställdas egna berättelser finns också många bra anledningar att bli medlem i PAM.

Värva på nätet

Via värvningssidan är det enkelt att skicka meddelanden: du kan skicka ett färdigskrivet meddelande på WhatsApp, Messenger, via e-post eller ett vykort! (på finska). Fördelen med det är dessutom att uppgifterna om värvaren överförs direkt till medlemsregistret.

Så här går värvningen till

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar ordinarie medlemmar (inte studentmedlemmar):

 • 1 medlem = presentkort på 10 € från S-gruppen
 • 2 medlemmar = presentkort på 20 €
 • 3 medlemmar = presentkort på 30 €
 • 4 medlemmar = presentkort på 40 €
 • 5 medlemmar = presentkort på 250 €
 • 6 medlemmar = presentkort på 260 €
 • 7 medlemmar = presentkort på 270 €
 • 8 medlemmar = presentkort på 280 €
 • 9 medlemmar = presentkort på 290 €
 • 10 medlemmar = presentkort på 500 €
 • 11 medlemmar = presentkort på 510 €

etc.

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar studentmedlemmar:

 • 1 studentmedlem = inget
 • 2 medlemmar = presentkort på 10 € från S-gruppen
 • 3 medlemmar = presentkort på 15 €
 • 4 medlemmar = presentkort på 20 €
 • 5 medlemmar = presentkort på 100 €
 • 6 medlemmar = presentkort på 105 €
 • 7 medlemmar = presentkort på 110 €
 • 8 medlemmar = presentkort på 115 €
 • 9 medlemmar = presentkort på 120 €
 • 10 medlemmar = presentkort på 150 €
 • 11 medlemmar = presentkort på 155 €
 • 12 medlemmar = presentkort på 160 €
 • 13 medelmmar = presentkort på 165 €
 • 14 medlemmar = presentkort på 170 €
 • 15 medlemmar = presentkort på 200 €
 • 16 medlemmar = presentkort på 205 €
 • 17 medlemmar = presentkort på 210 €
 • 18 medlemmar = presentkort på 215 €
 • 19 medlemmar = presentkort på 220 €
 • 20 medlemmar = presentkort på 250 € (högst under en tremånadersperiod,den överstigande delen belönas inte)

Belöning till förtroendemän

Förtroendemän belönas på ett lite annat sätt. Om du är förtroendeman, läs mer här.

Presentkort och beskattning

PAM skickar uppgifter om alla presentkort du har fått till skattemyndigheten. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar räknas presentkort som skattepliktig inkomst.

Utskick av presentkort

Presentkorten skickas hem till dig med posten som rekommenderat brev och måste hämtas på posten när du fått hem en avi. Presentkorten skickas ut cirka 5 veckor efter att medlemsvärvningsperioden på tre månader har löpt ut.

I praktiken innebär det att presentkort för medlemmar som värvas under första kvartalet kommer i början av maj, under andra kvartalet i början av augusti, under tredje kvartalet i början av november och under fjärde kvartalet i början av februari.

Gör så här när du värvar medlemmar

 • Ange ditt namn och medlemsnummer eller födelsedatum under ”medlem värvad av” eller be din vän ange dessa uppgifter. Det är mycket viktigt, då saknade uppgifter om värvare eller anslutningsblanketter som inte kommit in inte kommer att utredas senare. Om du skickar ett vykort eller ett e-postmeddelande till en vän via värvningssidorna överförs dina uppgifter automatiskt till anslutningsblanketten.
 • Om du använder anslutningsblanketter i pappersformat vid värvningen bör du även fylla i dessa uppgifter på den elektroniska anslutningsblanketten. Då kommer anslutningsblanketten direkt till PAM och värvningsuppgifterna (det vill säga dina uppgifter) överförs automatiskt till medlemsregistret. Om du fyller i anslutningsblanketter elektroniskt behöver du inte skicka in några pappersblanketter till PAM.

Läs mera

+