Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lön - 04.06.2018 klo 10.43

Fick du fel lön eller blev du helt utan lön?

Bild: Gettyimages

Om tystnad råder på avlöningsdagen ska du omedelbart kontakta din arbetsgivare.

Har avlöningsdagen kommit och gått och fortfarande står du utan lön ska du omedelbart kontakta din arbetsgivare.
”Arbetsgivaren ska se till att lönen utbetalas som sig bör och att arbetsgivaren får den på rätt dag”, berättar PAM:s rådgivningschef Juha Ojala.

Anser anställda att de fått fel lön ska de be arbetsgivaren korrigera löneutbetalningen.
”I princip ska detta ske på samma gång men ofta är praxisen att felet korrigeras först i samband med nästa utbetalning”, säger Juha.

Anställda har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen om lönen betalas senare än på avlöningsdagen. I praktiken handlar detta dock om maximalt några futtiga euro. Juha Ojala påminner om att arbetsgivaren inte kan kräva att anställda ska utreda dröjsmålet med banken.
”Arbetsgivaren är också ersättningsskyldig om du till exempel inte kan betala hyran i tid och därför måste betala ränta.”

Syns ingen lön trots alla försök kan anställda lämna en ansökan om lönegaranti inom tre månader från att lönen skulle betalas. Juha Ojala betonar att du ändå ska gå till jobbet fast lönen inte utbetalats.

Ytterligare uppgifter om löner finns på PAMs webbsidor.

 

Nyheter