Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Strejk - 31.01.2023 klo 15.50

Nytt strejkvarsel för handeln

Servicefacket PAM:s styrelse beslutade om nya strejker inom handeln för vecka 7. Strejkerna berör sammanlagt 415 arbetsplatser och cirka 26 000 anställda. Strejkerna inleds om inget avtal nås innan dess. Medlingen i arbetskonflikten inom handelsbranschen fortsätter under riksförlikningsmannens ledning på onsdag.

PAM:s styrelse beslutade om nya strejker för att öka arbetsgivarsidans vilja att hitta en gemensam linje i fråga om löner och arbetsvillkor. PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen påminner om att man med stridsåtgärderna vill sätta press på arbetsgivare inom handeln och få arbetsgivarsidan i stort att förstå att hela löntagarrörelsen är nu ute efter schyssta löneförhöjningar.

”Med de här strejkerna vill vi få arbetsgivarsidan att acceptera schyssta löneförhöjningar som de anställda förtjänar. Vi befinner oss nu i en situation där förhandlingarna eller medlingen inte tycks gå framåt alls inom någon sektor och därför hoppas vi att strejkvarslen visar arbetsgivarna att hela löntagarrörelsen står bakom dessa krav.”

”Vår avsikt är inte att göra livet svårt för vanliga konsumenter eller orsaka svårigheter i deras vardag. Arbetskonflikterna är ju inte riktade mot dem utan mot arbetsgivare som har alla möjligheter att hindra strejkerna från att bryta ut”, framhåller Rönni-Sällinen.

De nya strejkerna inleds inom detaljhandeln den 16 februari kl. 5.00 och slutar den 18 februari kl. 5.00 (eller efter att ett skift som inletts före det tar slut) om ingen överenskommelse om löner och arbetsvillkor nås före det. Strejken omfattar alla K-Citymarket-, Prisma-, Lidl- och Veljekset Keskinen Oy-affärer, 42 Tokmanni- och 14 Halpa-Halli-butiker samt Keskos logistikterminaler i Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg.

Strejkobjekten kan du kolla på PAM:s hemsida här

Övertids- och skiftbytesförbud samt förbud mot tillfällig överföring träder i kraft den 1 februari

PAM:s styrelse beslutade även om övertids- och skiftbytesförbud samt förbud mot tillfällig överföring inom handeln. Förbuden träder i kraft onsdagen den 1 februari i alla butiker.

PAM ingår i FFC-anslutna förbunds s.k. löneförbund och siktar i kollektivavtalsförhandlingarna på en löneökning i nivå med den tyska industrin. Detta skulle innebära en höjning på cirka 200 euro för anställda inom handeln. Utöver detta eftersträvar PAM också innehållsmässiga förbättringar i handelns kollektivavtal. Det handlar bl.a. om att förbättra deltidsanställdas status, utveckla lönegrunderna, främja arbetshälsa och att förbättra verksamhetsvillkoren för förtroendevalda.

PAM:s styrelse beslutade tidigare om strejker som omfattar cirka 20 000 anställda och som kommer att äga rum under vecka 6 om ingen lösning har nåtts före det. Förra söndagen beslutade PAM även om att anställda vid lager ska omfattas av strejkåtgärderna under vecka 7.

Vad betyder övertidsförbud, skiftsbytesförbud och förbud mot tillfällig överföring

PAM:s styrelse beslutade om övertids- och skiftbytesförbund samt förbud mot tillfällig överföring inom handeln. Förbuden träder i kraft onsdagen den 1 februari och gäller hela handelssektorn, både lager och butiker.

Vad betyder de här åtgärderna?

Övertidsförbud

Under övertidsförbudet kan man inte samla arbetstimmar i arbetstidsbanken eller i motsvarande system. Medan övertidsförbudet gäller accepteras inte användning av utomstående arbetstagare eller inhyrd arbetskraft eller att arbetsgivaren kallar in personer till arbetet vid behov, eftersom arbetsgivaren på detta sätt kan bryta mot det lagliga övertidsförbudet. Läs mera om övertidsförbud

Skiftsbytesförbud

Under skiftbytesförbudet kommer arbetstagare inte överens med arbetsgivaren om att byta arbetsturer eller att göra andra ändringar i arbetstiden som arbetsgivaren föreslår. Arbetstagare följer de start- och sluttider som antecknats i arbetsskiftsförteckningen. Under förbudet samlas inte heller arbetstimmar i arbetstidsbanken.
 

Förbud mot tillfällig överföring
Under förbudet mot tillfällig överföring får arbetsgivaren inte flytta arbetstagare från en arbetsuppgift eller arbetsplats till en annan. Arbetstagare utför endast sitt eget arbete på sin vanliga arbetsplats enligt den bekräftade arbetsskiftsförteckningen. Syftet med förbudet är att förhindra situationer där anställda på grund av personalbrist flyttas mellan olika arbetsplatser som omfattas av strejken.

 

Nyheter