Työelämä - 01.10.2018 klo 11.00

PAM kokosi tuetun työllistäminen muodot yksiin kansiin – palkka ja työsuhde harvinaisia

PAMin muistio kokoaa yhteen millä asioilla ja millaisin ehdoin erilaisilla tukimuodoilla työskentelevät ovat työpaikalla.

Työpaikoilla on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat siellä harjoittelussa, oppimassa tai kokeilemassa. Luottamusmiehillä on vaikeuksia pysyä perässä, minkä sääntöjen mukaan kulloinkin pitäisi mennä.

PAMissa koottuun muistioon on koottu yksiin kansiin tärkeimmät  tuet, joiden pohjalta ihmisiä on työpaikoilla erilaisissa harjoitteluissa ja kokeiluissa. Muistioon on koottu  tukien tarkoitus, keskeiset säännöt ja myös tukimuodon suosio.

Muistion kokoamiseen osallistunut PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen pitää tukia sinänsä perusteltuina.

”Kun työttömyys pitkittyy, suoraan avoimille työmarkkinoille työllistyminen voi olla hankalaa. Erilaiset tukimuodot voivat toimia väylänä työllistymiseen ja näin ollen ne ovat tärkeitä”, Kettunen arvioi.

Työpaikan työntekijöiden näkökulmasta näyttää kuitenkin toisinaan siltä, että tukityöllistämistä tai työssäoppijoita käytetään paikkaamaan normaalia työvoimatarvetta. Silloin tuen tai harjoittelun tarkoitus ei toteudu sen paremmin tuetun, työssäopijan kuin työyhteisönkään näkökulmasta. Valvonta jää usein sen varaan, että työnantaja ilmoittaa työvoimahallinnolle, ettei työntekijöitä ole takaisinottovelvollisuuden piirissä.

Harvassa tukimuodossa työpaikalla olo perustuu työsuhteeseen ja siitä maksettavaan palkkaan. Toinen muistion tekijöistä, PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen ja Kettunen sanovatkin, että käytännössä työpaikan luottamusmiehillä on tärkeä rooli seurata, ettei tukimuotoja käytetä väärin. Roolin hoitamisessa muistiosta on varmasti hyötyä.

Työpaikkojen luottamushenkilöt ja muutkin asiasta kiinnostuneet voivat tulostaa muistion tästä.

Allaolevaan taulukkoon on koottu tiiviisti perustiedot, muistiossa asiasta enemmän.

Tukimuoto Työsuhde vai ei Palkka Toimeentulo, ellei palkkaa Tuettava Yrityksen saama tuki Kesto Onko ensin palkattava irtisanotut? Käyttö
Palkkatuki

Työsuhde

Tes:in mukainen

Työtön, jonka vaikea työllistyä tai oppisopimusopiskelija

30-50% palkkakustannuksista tuettavan iän, työttömyyden keston, työrajoitteen laadun mukaan vaihdellen

6-24 kk tuettavan iän, työttömyyden keston ja työrajoitteen perusteella

voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajaksi

Periaatteessa

Vuonna 2017 yrityksissä 26621 henkilöä.

Kasvua vuodesta 2016, koska lainmuutoksen myötä tukea erityisesti yrityksille

Työkokeilu

ei

ei

Sama etuus kuin työttömänä, mahdollisesti kulukorvaus 9 e/pvä

Työmarkkinoille palaavalle (esimerkiksi pitkä työttömyys, lastenhoito)

ei

Enintään 12 kk (yhdellä työnantajalla 6 kk)

Periaatteessa

Vuonna 2017

41431

(julkinen sektori, järjestöt, yritykset)

Rekrytointikokeilu

ei

ei

Sama etuus kuin työttömänä

Rekrytoitava voi osoittaa soveltuvuutensa työhön ja työyhteisöön

ei

1 kk enintään (jos työsuhde syntyy kokeilu lyhentää koeaikaa)

Periaatteessa

280 henkilöä vuonna 2017. Vuonna 2018 ensimmäisen 3 kuukauden aikana 104 henkilöä

Avotyötoiminta

ei

ei

Sama etuus (eläke) kuin ilman työtä. Voidaan maksaa nk. työosuusrahaa 0-12 euroa päivässä

Avotyötoiminta on tavallisilla työpaikoilla toteutettavaa kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille tarjottavaa työtoimintaa.

ei

Ei rajoitetta

Yli 60 %:lla jatkunut pidempään kuin 2 vuotta

Ei

2000 henkilöä

Oppisopimus

työsuhde

tes:in mukainen palkka

ammatillisen perustutkinnon tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen

koulutuskorvaus 10 – 200 e/kk

Myös palkkatuki mahdollinen

1.7.2018 alkaen ei

13 035

Koulutussopimus

ei

ei

Ammatillisen perustutkinnon osan tai sitä pienemmän osan suorittamiseen

ei

Periaatteessa.

Ei tiedetä vielä

Osasairauspäiväraha

työsuhde

tes:in mukainen palkka työajan mukaan

puolet sairauspäivärahasta

työkyvyttömän henkilön tukeminen työelämässä pysymiseen ja kokoaikaiseen työhön

ei

120 päivää

Työaika 40-60 % aiemmasta

16 771 henkilölle vuonna 2016

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle