Työehtosopimusneuvottelut - 14.03.2022 klo 14.43

Sovintoehdotus hyväksytty - siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko peruttu

PAMin hallitus on hyväksynyt valtakunnansovittelijan sunnuntaina antaman sovintoehdotuksen ja kiinteistöpalvelualalle on saatu uusi työehtosopimus. PAMin ilmoittamat työtaistelutoimet peruttu.

Sovintoehdotuksen mukaan siivoojien ja kiinteistönhoitajien palkkoja ja lisiä korotetaan 2 prosenttia 1.6. alkaen. Toisen vuoden palkankorotuksista on sovittava 15.1.2023 mennessä. Ellei toisen vuoden palkankorotukisista päästä yhteisymmärrykseen, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023. 

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo, että edistyminen likipitäen kaikissa tärkeissä asioissa sai arvion kääntymään myönteisen puolelle ja hyväksymään sovinyoesityksen.

Hän pitää palkkaratkaisun tasoa odotettavana.

”Juuri minkään muunkaan alan neuvotteluissa ei ole saatu PAMin ratkaisua parempia palkankorotuksia. Se, että palkkaratkaisu on vain yhdelle vuodelle, on tässä inflaatiotilanteessa hyvä. Se antaa mahdollisuuden arvioida tilanne tammikuun puolivälissä”, Rönni-Sällinen toteaa.

Jos tammikuussa ei palkkaratkaisusta löydy sopua, voidaan koko sopimus irtisanoa.

Ratkaisussa osa-aikaisten työntekijöiden toteutuneen työajan tarkastelujärjestelmä parani, arkipyhäjärjestelmässä voidaan odottaa perusteellista ratkaisua eikä vain väliaikaista paikkausta. Lisäksi sovittiin PAM ja Kiinteistötyönantajat ry:n yhteisestä työsopimuslomakkeesta työehtosopimuksen liitteeksi.  

”On selvää, että kiinteistöpalvelualan työehdoissa on vielä parannettavaa, mutta nyt päästiin kuitenkin eteenpäin isossa osassa asioita. Ylityökielto, lakon uhka ja jäsenten aktiivisuus toimi.” Rönni-Sällinen sanoo.

Ratkaisun myötä PAMin julistama lakko sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto peruuntuvat.

Työryhmä arkipyhäjärjestelmän uudistamiseksi


Kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunta ja PAMin hallitus keskustelivat asiasta perusteellisesti ennen esityksen hyväksymistä.

PAM painotti neuvotteluissa erityisesti arkipyhäjärjestelmällä keplottelemisen lopettamista.

”Ongelmat ovat aikanaan syntyneet, kun kirjauksia on päivitetty ja työnantajat ovat ryhtyneet tulkitsemaan kirjauksia vastoin niiden tarkoitusta. Pienellä paikkaamisella olisi voinut edessä olla uusia ongelmia. Nyt katsotaan koko arkipyhäjärjestelmä läpi”, Rönni-Sällinen sanoo.

Työryhmän on otettava huomioon muun muassa osa-aikadirektiivin mukainen syrjimättömyyden periaate. Työryhmällä on aikaa vuoden 2023 loppuun ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2025 alusta.

”Kirjaus osa-aikaisen työntekijän työajan tarkastelusta auttaa osaltaan osa-aikatyöntekijöitä saamaan lisää työtunteja. Siten myös toimeentulon ennakointi helpottuu”, Rönni-Sällinen selittää.

Sopimuksen mukaan työnantaja ja työntekijä tarkastelevat vähintään 12 kuukauden välein toteutuneen työajan ja työsopimuksessa sovitun työajan vastaavuutta.  Jos toteutunut työaika on pidempi, työntekijä voi pyytää työnantajaa muuttamaan työajan toteutunutta vastaavaksi.

Työantajan toive toteutui, kun työpaikkakohtaisesti voidaan lomautusilmoitusajaksi sopia 7 päivää.

Tutustu tästä tarkemmin kiinteistöpalvelualan uuteen työehtosopimukseen

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme