22.12.2014 klo 11.04

Työntekijä voitti Gigantin korkeimmassa oikeudessa

Gigantin työntekijän irtisanominen todettiin perusteettomaksi. Kuva: Gigantti

Liian alhainen myyntikate ei riitä irtisanomisperusteeksi, linjasi korkein oikeus. Vuosien oikeusprosessi päättyi siis työntekijän voittoon.

Lahden Gigantti-myymälän myyjä sai kaksi varoitusta ja lopulta potkut muutama vuosi sitten, koska hän ei työnantajan mielestä yltänyt vaadittuun myyntikateprosenttiin. Jo kesällä 2012 käräjäoikeus linjasi, että irtisanominen oli perusteeton, ja päätös on pysynyt sekä hovioikeudessa että nyt, joulun alla 2014, korkeimmassa oikeudessa.

Korkeimman oikeuden maanantaina antaman tuomion mukaan Gigantin on maksettava irtisanotulle korvauksia aiempien tuomioiden mukaisesti kahdeksan kuukauden palkan verran, sekä myös oikeudenkäyntikulut.

"Korkein oikeus katsoo lähtökohtana olevan, että vaaditun työtuloksen saavuttamatta jääminen voi olla irtisanomisperuste vain, jos se on johtunut työntekijän viaksi katsottavasta syystä. Tulostavoitteen tulee lisäksi olla kohtuullinen suhteutettuna kyseisen työntekijän asemaan ja hänen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa tulokseen. Mikäli työntekijä ei saavuta asetettuja tavoitteita tai suoriutuu työstään tulosmittareiden valossa muita heikommin, työnantajan tulee edelleen selvittää, mistä alisuoriutuminen johtuu, ja antaa selvät ohjeet siitä, miten työntekijä voi käytännössä saavuttaa tulostavoitteet", tuomiossa linjattiin.

Tuomioon vaikutti se, että myyjä oli saavuttanut euromääräiset myyntitavoitteensa, eikä työntantaja ollut esittänyt hänen työskentelystään mitään muuta moitittavaa. Myyntikatteeseen myyjä pystyi vaikuttamaan vain rajallisesti. Myyjä kertoi Pam-lehdelle aiemmin, että hän koki ahdistavaksi sen, että asiakkaille olisi tehokkuuden nimissä pitänyt tyrkyttää lisätuotteita ja vakuutuksia, joita nämä eivät halunneet. Tehotavoitteet oli myös määritelty epäselvästi.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa vakituisen työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan, korkein oikeus painotti.

Oikeuden mukaan työnantaja voi kyllä asettaa työntekijöille tavoitteita, mutta työnantajan johtamis- ja valvontaoikeudesta ei seuraa, että se voisi liittää asettamiinsa tulostavoitteisiin tai mittareihin uhkan työsuhteen irtisanomisesta.

Gigantti oli katsonut, että yhtiöllä oli oikeus vapaasti määritellä se suoriutumistaso, jota se edellytti työntekijöiltään. Työntekijä kuitenkin vei tapauksen oikeuteen PAMin avulla, ja oikeus ei hyväksynyt yrityksen perusteluja.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta