Työehtosopimus - 19.10.2021 klo 13.20

Työntekijöiden ääni kuuluviin neuvotteluissa kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta

Henna-Kaisa Turpeinen, Miika Venäläinen ja Pasi Kojola Helsinki-Uudenmaan Kipa-tiimin tapaamisessa.

PAM valmistautuu tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin työpaikkakäynneillä ja kuuntelemalla työntekijöitä. PAM asettaa tavoitteet neuvotteluihin kunkin alan työpaikoilta saadun tiedon ja näkemysten perusteella.

”On tärkeä saada neuvotteluihin laajasti tietoa kentältä. Olemme kiinteistöpalvelupuolella siis valmiita osallistumaan tilaisuuksiin, kertomaan ja kuuntelemaan eri puolilla Suomea”, sanoo PAMissa kiinteistöpalvelualasta vastaava sopimusasiantuntija Jarkko Viitanen.

PAMin luottamusmiehet keräävät työpaikoilla 19. marraskuuta asti kyselyllä tietoa niistä asioista, joihin kullakin alalla olisi tärkeintä saada parannusta työehtosopimusneuvotteluissa.

Kyselyn toteuttamista ja neuvotteluihin valmistautumista käytiin järjestötoimitsija Henna-Kaisa Turpeisen johdolla läpi Helsinki-Uudenmaan alueen niin kutsutussa Kipa-tiimissä. Tiimi on kiinteistöpalvelualan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen oma ryhmä, jossa he pääsevät keskustelemaan oman alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Työntekijät haluavat vaikuttaa

Kiinteistöpalvelualalla kyselyn toteuttamisen haaste on, että usein työntekijät työskentelevät kohteissa, joihin ei pääse vierailemaan, tai joissa ei ole kuin yksittäisiä työntekijöitä töissä. ISS:n pääluottamusmies Iiro Ulmanen on ratkaissut pulman soittamalla oman alueensa työntekijöitä henkilökohtaisesti läpi.

”Vastaanotto on ollut hyvä. Ihmisillä on halu vaikuttaa ja on tullut hyviä ehdotuksia”, kuvailee Ulmanen kokemustaan muille luottamushenkilöille.

Parin kymmenen puhelun kokemuksella Ulmanen kertoo, että toki puheluihin menee aikaa, kun ihmisillä on asiaa. Hän kuitenkin arvioi tavoittaneensa samassa ajassa ainakin tuplasti enemmän työntekijöitä, kuin jos kiertäisi kohteesta toiseen.

”OIen ollut itsekin yllättynyt kuinka toimiva tapa soittaminen on. Monelle on myös helpompi puhua asioista kahden kesken kuin isomman porukan edessä”, summaa Ulmanen.

”Kierretään ja jutellaan”

Pääluottamusmies Miika Venäläisellä ja työsuojeluvaltuutettu Pasi Kojolalla on odottavat tunnelmat työehtosopimuskierroksen alla ja koronarajoitusten hellittäessä.

”Odotan, että pääsen taas yksiköihin kiertämään ja juttelemaan työntekijöiden kanssa kasvotusten”, kertoo Venäläinen.

Odottavat tunnelmat Venäläisellä on myös TES-neuvottelujen osalta. Ne kun eivät koskaan ole helppoja.

”On paljon hyviä työnantajia, mutta myös paljon niitä, jotka yrittävät käyttää hyväksi esimerkiksi nuoria työntekijöitä, jotka eivät tiedä oikeuksiaan tai osaa pitää puoliaan. Siksi on tärkeä, että porukka kuuluu liittoon. Ilman liittoa ja työehtosopimusta ei olisi esimerkiksi yhtä laajaa oikeutta sairausajanpalkkaan”, sanoo Kojola.

Mikä on työehtosopimus?

Työehtosopimus on sopimus minimiehdoista alan työsuhteissa. Työehtosopimuksissa sovitaan esimerkiksi vähimmäispalkoista ja lisistä, työajoista ja vapaista, tauoista, lomarahoista, sairausajanpalkasta jne.

Työehtosopimuksen neuvottelee työntekijöiden edustaja eli ammattiliitto ja työnantajaliitto.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti.

Teksti: Hildur Boldt

Uusinta uutta