Työsopimus - 27.01.2020 klo 15.40

Viisi siivoojaa sai korvaukset laittomista potkuista – neljä vuotta kestänyt oikeusprosessi jätti kuitenkin jälkensä

Työstään irtisanottu viisikko oli ehtinyt olla SOL Palveluiden palveluksessa jo pitkään. Työntekijät olivat siivonneet saman yrityksen eri kohteita, eivätkä he olleet saaneet moitteita tai varoitusta aiemmin mistään. Kuvitus: Anja Reponen

SOL Palvelut Oy:n ja viiden työntekijän välinen riita työtunneista ja laittomasta työsuhteiden purkamisesta päättyi työntekijöiden voittoon. Työntekijöille oikeustapaus käsittely oli pitkä ja uuvuttava.

Käännetään kelloa taaksepäin ja palataan vuoden 2015 syyskuiseen iltapäivään. SOL Palvelut Oy kutsuu viisi ulkomaalaistaustaista työntekijäänsä toimistoonsa Vaasassa. Siivoojina toimineet työntekijät saavat yksitellen kutsun työnantajan edustajan luo. Heille kerrotaan, että heidän työsuhteet puretaan ja samalla heitä vaaditaan allekirjoittamaan irtisanomisilmoitus ja palauttamaan avaimensa. 

”Työnantaja purki viiden työntekijän työsopimukset väittäen, että he olivat väärentäneet työaikamerkintöjä”, kertoo asianajaja Mika Ojanen, joka myös toimi pamilaisten jäsenten asiamiehenä oikeudessa. 

”Potkut tuli saman tien ilman varoitusta. Tämä tilanne jää mieleen ikuisiksi ajoiksi”, muistelevat kolme irtisanottua työntekijää Sarah*, James* ja Mike*.  

Miehet tekivät SOL Palveluille töitä insinööriopiskelujensa ohella Vaasassa. Toinen heistä oli työskennellyt seitsemän vuotta SOLin palveluksessa ja toinen viisi vuotta. Kolmannelle työntekijälle, Sarahille, siivoustyö SOL Palvelut Oy:ssä oli ensimmäinen työ hänen muutettuaan Suomeen. 

“Minulle irtisanominen oli henkilökohtaisesti traumaattinen kokemus, koska olin juuri saanut tietää olevani raskaana. Mietin, että kuinka voin nyt huolehtia syntymättömästä lapsestani”, Sarah muistelee.

Koskaan aiemmin työnantajalla ei ollut moitittavaa työntekijöiden työsuorituksesta tai mistään muustakaan. Siksi työsuhteen purku tuli heille täysin yllätyksenä. 

James mainitsee, että hän oli muun muassa onnistunut hankkimaan uusia asiakkaita edelliselle esimiehelleen, joka oli ollut tyytyväinen hänen työpanokseensa. Hänen mukaan yrityksessä tapahtui jossain vaiheessa esimiesvaihdos ja sen jälkeen asiat muuttuivat huonompaan suuntaan.

”Olin pettynyt, koska työnantaja ei halunnut nähdä sitoutuneisuutemme ja sitä, mitä olimme saavuttaneet työskenneltyämme heille niin kauan”, kommentoi Mike.

”En itse tiennyt riittävästi työsuhteen päättämistä koskevista säännöistä. Mutta onneksi olin liittynyt ammattiliittoon ennen kuin aloitin siivoustöissä. Se rohkaisi meitä lähestymään PAMia, ja pyytämään apua”, kertoo James.

Sarah on samaa mieltä, ja täydentää:

”Totuus on, että useimmat täällä työskentelevät ulkomaalaiset pelkäävät valittaa esimerkiksi irtisanomisesta tai väärin maksetuista palkoista seurausten pelon vuoksi. Meidän on aina mietittävä tarkasti sitä, mistä voi ylipäätään saada työpaikan ja kuinka voimme maksaa laskumme”, hän sanoo.

Mike oli ollut myös PAMin jäsen jo pitkään, joten he ottivat yhdessä yhteyttä Vaasan aluetoimistoon ja sieltä asia lähti selvitettäväksi oikeusteitse. 

 

Puutteita työajan ilmoituskäytännöissä 

Työnantajan ensimmäisenä väitteenä siivoojien irtisanomiselle oli työaikamerkintöjen väärentäminen, joten käräjäoikeudessa tutkittiin juuri työaikamerkintöjä, kuluvalvontatietoja sekä niihin liittyvää ilmoituskäytäntöä. Ne olivat työnantajan puolelta selvästi puutteellisia.

”Työntekijät olivat vuosikaupalla ilmoittaneet työtunneistaan eri lapuilla, joissa oli maininta ainoastaan päivästä ja tuntimäärästä. Ei ollut mitään työn aloitusajankohtaa eikä päättämisajankohtaa. Ne työnantaja oli hyväksynyt palkanmaksun perusteeksi ja maksanut palkat jopa vuosikausia osalla lapuista”, kertoo asianajaja Mika Ojanen.

Toinen työnantajan oikeudessa esittämä väite oli, että työntekijät olisivat laiminlyöneet kulkukorttien käyttöä, jolla osoitettaisiin ”oikea” työaika. Työaikamerkintöjä ja kuluvalvontatietoja vertailtiin keskenään. 

”Tosiasia oli se, että monissa siivoustiloissa ei ollut avainkorttia käytetty ollenkaan. Osassa paikoista työntekijöille avattiin ovea, tai jos oli työparin kanssa liikkeellä, avainkorttiin ei ollut edes tarvetta, ja moneen paikkaan oli vapaa pääsy. Kukaan ei ollut myöskään valvonut sitä, että käytettiinkö kulkukorttia myös työaikojen leimaamiseen”, Ojanen jatkaa.

Hänen mukaansa työaikaleimausten käytännöissä on oltava työnantajalla selvät sävelet, koska ne vaikuttavat moneen asiaan.

”Jos käy läpi käytännöt, ja työntekijä ei niistä huolehdi, siitä voi seurata varoitus. Myös ilta- ja muiden lisien maksamisesta nousee epäselvyyksiä, jos tällaiset asiat eivät ole kunnossa työnantajan puolesta”.

Vaasalaisia työntekijöitä oli vuosien saatossa neuvottu kirjaamaan ylös siivouskohteisiin ennalta määritelty aika. Tämä oli tähän asti riittänyt. Mitään virallista lomaketta työtuntien kirjaamiseen työnantajalta ei tullut.

”Avain pudotettiin jonnekin, ja meitä käskettiin menemään kohteeseen tekemään työt. Siksi tuli aivan puun takaa, että meidän olisi pitänyt kirjata työaikaa toisin”, työntekijät kuvaavat tilannetta.

”Jokainen meistä oli hämillään myös siitä, että yritys antoi samaan aikaan ja samasta syystä viidelle ulkomaalaistaustaisille työntekijöille potkut. Se tuntui harkitulta, ihan kuin he vain etsisivät syntipukkia”, he jatkavat.

Ojanen pitää tärkeänä seikkana sitä, että työntekijät olivat ehtineet olla yrityksen palveluksessa jo pitkään. Työntekijöiden työurat vaihtelivat 1,5 vuodesta 7 vuoteen. Sinä aikana työntekijät olivat siivonneet saman yrityksen eri kohteissa, eivätkä he olleet saaneet koskaan varoituksia mistään.

”Jos on vuosia ollut työssä ilman että työnantajalla olisi ollut siitä mitään sanomista, niin asia pitää hoitaa tyylikkäämmin epäselvässä tilanteessa ja ensin kertoa työntekijöille missä on toimittu väärin”, Ojanen sanoo.

”Se, että työnantaja toteaa yhtäkkiä, että yrityksessä on monta vilpintekijää, on tapauksena melko harvinaista”, toteaa asianajaja Mika Ojanen.  

”Kun yhtäkkiä sitten työntekijöille sanotaan, että olette huijareita ja olette vääristelleet tuntimerkinnät, niin oli se kyllä kova isku”, hän lisää.

 

Pitkä ja piinaava oikeusprosessi päättyi onnellisesti 

Riita-asian käsittelyyn oikeusteitse voi mennä pitkä aika, eikä asian käsittelyajasta tai lopputuloksesta ole takeita. Sarahille, Jamesille and Mikelle tie oikeustapauksen voittoon oli pitkä ja uuvuttava. Se on myös jättänyt omat jälkensä. Mike ei olisi ikimaailmassa voinut uskoa joutuvansa tällaiseen tilanteeseen työnantajansa kanssa.  

James on samaa mieltä.
”Työntekijänä sinulla ei ole koskaan mitään takeita siitä, mitä kaikkea työelämässä voi tapahtua. Se on kantapään kautta nyt koettu!”

”Jos emme olisi lähteneet viemään asiaa eteenpäin, tällainen toiminta vois tapahtua uudelleen. Siksi viestini kaikille erityisesti siivouksen parissa työskenteleville on liittyä ammattiliittoon”, Mike lisää.

Sarahin ohje muille PAM jäsenille on: “Älä pelkää puhua ja toimia, kun sinua kohdellaan väärin”.

Työnantajilta hän puolestaan toivoo kunnioitusta työntekijöitä kohtaan. 

Tämän oikeustapauksen käsittelyyn meni yli neljä vuotta. Asia tuli vireelle vuoden 2016 lopussa. Asianajaja Mika Ojasen mukaan valmisteluihin ja työntekijöiden haastatteluihin meni oma aikansa, jonka jälkeen kanne meni käräjäoikeuden käsiteltäväksi toukokuussa 2017. 

”Istunto oikeudessa piti olla marraskuussa vuonna 2018, mutta koska oikeudenkäyntiin menikin enemmän aikaa, koska käsittely siirtyi taas eteenpäin huhtikuulle 2019”, Ojanen mainitsee ja lisää, että viivästyksiin on usein varauduttava.   

Hovioikeus ei myöntänyt käräjätuomiolle jatkokäsittelylupaa. Lokakuussa 2019 siivousyhtiö vielä jätti valituslupahakemuksen korkeimmalle oikeudelle kaikista viidestä jutusta. Korkein oikeus ei kuitenkaan myöntänyt yhtiölle valituslupia. 

Näin ollen aiemmat Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäivät voimaan. Tuomioiden mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijöille irtisanomisajan palkat sekä lomakorvauksena irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta laillisine korkoineen. Korvaukset mukaan lukien viivästyskorot, oikeudenkäyntikulut ja työnantajan asiamiehen kulut olivat reilusti yli 200 000 euroa.

*Työntekijät eivät esiinny tässä jutussa omilla nimillä.

 

Tiesitkö, että PAMin jäsenenä sinulla on mahdollisuus oikeusapuun ja liiton lakimiehen 
palveluihin? 

PAM neuvoo jäseniään työsuhdeasioissa vuosittain noin 50 000 kertaa ja ratkaisee noin 1000 erimielisyystapausta. Suurin osa työpaikkojen erimielisyyksistä koskee sitä, että työntekijälle on maksettu liian vähän palkkaa. Voit katsoa erimielisyyssivulta, millaisia tapauksia PAM on hoitanut ja hoitaa jäsentensä puolesta.

Jos et ole vielä jäsen liity täältä!

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme