Muokattu: 07.12.2015 - 12:26

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Ansiopäiväraha

Työttömyyskassa maksaa ehdot täyttävälle jäsenelleen ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta. Olet oikeutettu ansiopäivärahaan, jos olet

1. 17-64 -vuotias (lomautetulle voidaan maksaa 67-vuotiaaksi asti)
2. työtön, mutta työkykyinen
3. täyttänyt työssäoloehdon jäsenenä ollessasi
4. ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa

Työttömyyskassan jäsenyyttä täytyy olla vähintään 6 kuukautta. Työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt työttömyyttä edeltävien 2 vuoden ja 4 kuukauden aikana vähintään 26 viikkoa (6 kk). Vähintään yhden työviikon tulee olla tehty 29.12.2013 jälkeen. Muussa tapauksessa työssäoloehdon pituus on 34 työviikkoa.

Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot, jotka on tehty jäsenyysaikana. Ansaitun palkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista.

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet työtön, lomautettu, osa-aikatyötä tekevä tai sivutoiminen yrittäjä. Osa-aikaiselle maksamme päivärahan soviteltuna.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää ja viideltä päivältä viikossa. Ennen maksamista otetaan viiden täyden työpäivän pituinen omavastuuaika. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana. Ansiopäivärahan enimmäismaksukausi on 400 päivää, jos sinulla on työhistoriaa alle 3 vuotta.

Enimmäismaksukausi alkaa alusta, kun täytät työssäoloehdon uudelleen. Ehto täyttyy uudelleen kun olet työskennellyt kahden vuoden ja 4 kuukauden aikana 26 viikkoa. Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot.

Ansiopäivärahan suuruus määritellään työssäoloehdon täyttävien viikkojen veronalaisesta ansiotulosta.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa, siitä ajasta johon hakemus kohdistuu.

Aiheeseen liittyvät