Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöitä ja esimiehiä koskeva vuosivapaajärjestelmä sekä arkipyhistä johtuvat määräykset

Päivitetty: 07.08.2020

1.1.2017 alkaen korvaa JP-järjestelmän

Vuosivapaajärjestelmä (VV)

Vuosivapaajärjestelmän piiriin kuuluvat sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät.

Järjestelmää ei sovelleta TES 12 § 5. kohdan mukaisessa kolmivuorotyöhön rinnastettavan työn työaikamuodossa (ns. 106,5 tunnin järjestelmä) eikä toimistotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan mukaisessa toimistotyöaikamuodossa.

Vuosivapaan ansainta

Työntekijä ansaitsee vuosivapaita kalenterivuosittain toteutuneiden työtuntien määrän perusteella.

Vuosivapaaseen oikeuttavia työtunteja alkaa kertyä työntekijän työsuhteen kestettyä kaksi kuukautta

Työstä poissaoloajalta ei kerry vuosivapaaseen oikeuttavia tunteja. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osalta huomioidaan kuitenkin TES 41 § mukainen työstävapautusaika, joka  rinnastetaan tehtyihin työtunteihin.

Kalenterivuodessa vapaita ansaitaan siten seuraavasti:

Työtuntien          Vuosivapaiden
määrä                  määrä

220                          1

440                          2

660                          3

880                          4

1100                        5

1320                        6

1540                        7

Vuosivapaan antaminen

Vuosivapaapäivä voidaan antaa heti kun se on ansaittu. Ansaitut vuosivapaat tulee antaa kuitenkin viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhden vuosivapaan työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tuntia.

Kokoaikatyöntekijän aloitteesta voidaan myös sopia vuosivapaapäivän antamisesta lyhennettynä työaikana tai vapaan korvaamisesta 7,5 tunnin peruspalkkaa vastaavalla rahasuorituksella. Tällainen työntekijän aloitteesta tapahtuva sopimus tulee tehdä jokaisen ansaitun vuosivapaan osalta erikseen.

Osa-aikatyöntekijälle vuosivapaapäivä voidaan vapaan antamisen sijasta korvata 7,5 tunnin peruspalkkaa vastaavalla rahakorvauksella, joka maksetaan kunkin vuosivapaan ansainnan täyttymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.

 Palkka vuosivapaan ajalta

Vapaana pidettävän vuosivapaapäivän ajalta maksetaan työntekijän normaali peruspalkka. Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosivapaat maksetaan rahakorvauksena (7,5 tunnin peruspalkka vuosivapaapäivää kohti).

Korvaukset arkipyhinä tehdystä työstä

Sunnuntaina ja kirkollisina juhlapäivinä, sekä vappuna ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 % korotettu palkka. Myös ilta- ja yötyö- sekä varavastaavan lisiä korotetaan vastaavasti.

Jouluaattona, uudenvuodenaattona, vappuaattona, pääsiäislauantaina ja juhannusaattona   kello 15 jälkeen tehty työ korvataan 50 %:lla korotetulla palkalla.  Myös ilta- ja yötyö- sekä varavastaavan lisiä korotetaan vastaavasti.

Muita määräyksiä arkipyhistä

Jouluaatto ja joulupäivä

Jouluaattona työ päättyy pääsääntöisesti kello 15.00.

Työnantajan tulee järjestää jouluaaton iltavuoro ja joulupäivä vapaaksi, jos työntekijä sitä pyytää. Pyyntö vapaasta on tehtävä viikkoa ennen joulun sisältävän työvuorolistan tekemistä. Jos pyyntö vapaasta on esitetty, tulee joulupäivän kohdalle aina merkitä työvuorolistaan V- tai X- päivä.

Velvollisuutta vapaan järjestämiseen ei ole majoitusliikkeissä, kausi- ja liikenneravintoloissa, sairaaloiden ja huoltoasemien kahviloissa sekä henkilöstöravintoloissa.

Vappupäivä

Työntekijän pyynnöstä vappupäivä on järjestettävä aamuvuorosta vapaaksi kello 13.00 saakka, tai mikäli mahdollista kello 16.00 saakka. Työntekijän on ilmoitettava tästä työnantajalle viimeistään viikkoa ennen kyseisen työvuorolistan laatimista.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle