Muokattu: 06.11.2014 - 08:37

Avainsanat: Kansainvälinen toiminta ja ulkomaat

PAMin solidaarisuushankkeet

PAM järjestää vuosittain koulutusta solidaarisuustoiminnasta ja kansainvälisestä vaikuttamisesta kiinnostuneille jäsenilleen. Ammattiosastot voivat valita keskuudestaan solidaarisuusvastaavan. Solidaarisuusvastaavien tapaamisissa ideoidaan jäsenille suunnattua toimintaa sekä kuullaan ajankohtaisista kampanjoista ja hankkeista. 

Filippiinit      

PAM on mukana hankkeessa, jossa vahvistetaan ay-liikkeen koulutusosaamista. Hankkeen aikana paikallisten ammattiliittojen jäsenet ja järjestäytymättömät työntekijät, oikeudet ja työolot ovat parantuneet. (Päättyy 31.12.2014) 

Indonesia 

PAM tukee palvelualojen liiton ASPEKin vahvistumista mm. ammattiliittojen jäsenmaksujärjestelmää kehittämällä. PAM on mukana hankkeessa SASKin kautta.   

Ghana 

PAM tukee Ghanassa SASKin hallinnoimaa Ruokaketju-hanketta ja vartiointialan järjestäytymishanketta. Autetaan ammattiliittoja kasvattamaan jäsenmääräänsä ja toimimaan yhteistyössä, jotta alojen työoloja voidaan parantaa.   

Namibia 

PAM tukee vartiointialan järjestäytymishanketta Namibiassa, jossa vartijoiden palkkataso on matala ja työolot surkeat. Hanketta koordinoi SASK.

Mosambik

PAM tukee matkailu- ja ravitsemisalan ammattiliittoa. Koulutetaan neuvotteluatitoja, neuvotellaan uusia yrityskohtaisia työehtosopimuksia ja perustetaan uusia paikallisosastoja. Lisäksi hankitaan uusia jäseniä.

Intia

PAM on auttanut puhelinpalvelualan työntekijöitä järjestäytymään Intiassa jonne on ulkoistettu paljon puhelinpalveluja. Tavoitteena mm. lisätä nuorten tietämystä työelämän oikeuksista. Hanketta koordinoi SASK. (Päättyy 31.12.2014)

Kolumbia

Vahvistetaan yksityisen turva- ja vartiointialan ammattiliittojen edunvalvontakykyä ja parannetaan alan työntekijöiden työolosuhteita.

Kolumbia ja Peru

Vanhistetaan kaupan alan ammattiliittojen edunvalvontakykyä ja parannetaan alan työntekijöiden työolosuhteita.

Bosnia

Tuettiin järjestäytymistyötä. Hanke päättyi 2012, mutta jatkuu PAMin ammattiosastojen voimin. 

Viro

PAM tukee Viron ay-liikettä Baltian järjestäytymisakatemia BOAn kautta. Tavoitteena on vahvistaa virolaisia ammattiliittoja.

 

Aiheeseen liittyvät