PAMin solidaarisuushankkeet

Päivitetty: 28.12.2021

PAMilla on eri puolilla maailmaa omia solidaarisuushankkeita, joita hallinnoi Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja, jotta niistä tulisi omavaraisia ja ne voisivat neuvotella jäsenilleen elämiseen riittävän palkan ja säälliset työolot.

Hanketoiminta rahoitetaan pääosin ulkoministeriön kehitysapurahoilla. PAM kustantaa hankkeista 15 % omavastuuosuuden.
Jäsenet voivat seurata hanketoiminnan etenemistä ja tuloksia SASKin verkkosivuilta ja Facebookissa PAMin solidaarisuus -ryhmässä.

Käynnissä olevat solidaarisuushankkeet

Palvelualat Indonesiassa

Matkailu –ja ravitsemusala Mosambikissa

Työelämän tutkimushanke Mosambikissa

Yksityinen turva- ja vartiointiala Kolumbiassa

Kaupan sektori Kolumbiassa

Palvelualat Indonesiassa

PAM ja Indonesian palvelualojen liitto ASPEK ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Solidaarisuushankkeen päätavoitteena on vahvistaa ASPEKin järjestäytymistyötä ja saada erityisesti nuoret ja naiset mukaan ay-toimintaan. Liitto tarvitsee apua myös neuvottelutaitojen ja jäsenmaksujärjestelmän kehittämisessä.
Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK, Indonesiasta ASPEK sekä palvelualojen maailmanliitto UNI Global.

Matkailu –ja ravitsemusala Mosambikissa

Mosambikin matkailu- ja ravitsemisalan ammattiliitto SINTIHOTS neuvottelee työehtosopimukset yritystasolla. Se on työlästä, koska alan työpaikkoja on maassa noin 6000. Yhteisen solidaarisuushankkeen tavoitteena onkin kouluttaa SINTIHOTSin aktiiveja neuvottelutaidoissa sekä vahvistaa liiton järjestäytymistä, jotta siitä kasvaisi varteenotettava neuvottelukumppani turismi-sektorin työnantajaliitolle. Pitkän tähtäimen tavoitteena SINTIHOTSilla on saada aikaan kansallinen sektorikohtainen työehtosopimus.
Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK sekä Mosambikista SINTIHOTS.

Työelämän tutkimushanke Mosambikissa

Mosambikilaiset ammattiliitot tarvitsevat analysoitua tietoa maan työmarkkinoista esimerkiksi työehtoneuvottelujen pohjaksi. SASK, PAM, SAK, STTK, Insinööriliitto, JHL, Teollisuusliitto, Pro, Paperiliitto, Rakennusliitto ja SEL tukevan Mosambikin ammatillista keskusjärjestöä OTM-CS:ää, joka toteuttaa tutkimuksen. Tarkastelussa ovat esimerkiksi neuvottelutoiminnan laatua mittaavat indikaattorit, maan eläkejärjestelmän kehittäminen, sekä infrastruktuuriankkeiden vaikutukset työmarkkinoihin.

Yksityinen turva- ja vartiointiala Kolumbiassa

Turva- ja vartiointiala on Kolumbiassa heikoimmin järjestäytynyttä. Maa on tunnettu ay-vastaisuudestaan, ja alalla on monia haasteita kuten alhainen palkkaus, työturvallisuusriskit, yksintyöskentely ja vuokratyövoiman käytön lisääntyminen.
Solidaarisuushankkeen tavoitteena on vahvistaa yksityisen turva- ja vartiointialan ammattiliittojen edunvalvontakykyä ja sitä kautta parantaa alan työntekijöiden työolosuhteita.
Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK, Kolumbiasta useita yrityskohtaisia turva- ja vartiointialan liittoja kuten SINTRAPROSEGUR ja UNTRAG4S sekä palvelualojen maailmanliitto UNI Global.

Kaupan sektori Kolumbiassa

PAM on pitkään tukenut Latinalaisen Amerikan kaupan alan ammattiliittoja, viime vuosina erityisesti Kolumbian liittoja. Ay-vastaisuus on voimakasta ja alaa hallitsevat suuret kansainväliset kauppaketjut. Työntekijöiden oikeuksia loukataan jatkuvasti.
Solidaarisuushankeen myötä liittojen järjestäytymistä ja edunvalvontakapasiteettia on vahvistettu. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ja yhtenäisyyttä yrityskohtaisten liittojen kesken sekä parantaa kaupan työntekijöiden työolosuhteita.
Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK, Kolumbiasta Unión ja SINTRASODIMAC sekä palvelualojen maailmanliitto UNI Global.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme