Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus

Päivitetty: 14.01.2021

Tässä työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Soveltamisala
Työehtosopimuksessa on sovittu Suomen Kansallisoopperan ja -baletin vakituisessa ja tilapäisessä työsuhteessa olevien teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työ- ja palkkaehdoista.

Sopimuskausi
Työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka.
Aiempi työehtosopimus oli voimassa 1.2.2018 – 31.1.2020

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 3.4.2020–31.1.2022

 

HUOM! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Kiky-sopimukseen liittyvät ilmaistunnit poistuivat ja tilalle lisätyötä yksinkertaisella tuntipalkalla 17/20 tuntia vuodessa.


Palkankorotukset

Vuosi 2020

 • Palkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella.
 • Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2020 1,3 %:lla.
 • Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä ei koroteta.
 • Luottamusmiehelle maksettavaa erilliskorvausta korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella korotuksella.


Vuosi 2021

 • Palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %. Korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,8 % yrityskohtaisena eränä, jonka käytöstä neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 
 • Jos yrityskohtaisen erän jakamisesta ei päästä paikallisesti sopimukseen, erä maksetaan 0,4 %:n yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville työntekijöille laskettuna yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta, ja työnantaja päättää 0,4 %:n erän kohdentamisesta.
 • Yrityskohtaisen erän suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien kuukausipalkkaisten työntekijöiden helmikuun 2021 peruskuukausipalkoista.
 • Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 lukien 1,1 %:lla.
 • Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä ei koroteta. 
 • Luottamusmiehelle maksettavaa erilliskorvausta korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella korotuksella. 

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen
Suositus: kehityskeskusteluiden yhteydessä selvitetään eläkeikää lähestyvän työntekijän suunnitelmat työuran jatkamisen tai eläkkeelle jäämisen osalta sekä keskustellaan työnantajan ja työntekijän toiveista työtehtävien järjestelyjen osalta ennen eläköitymistä.

Osaamisen takaaminen -kirjaus ammatillisen koulutuksen kohtaan
Osapuolet pitävät tärkeänä työnantajan toiminnan kannalta merkityksellisen työntekijän ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Liitot suosittelevat, että paikalliset osapuolet keskustelevat niistä tavoista, joilla työnantajan toiminnan kannalta merkityksellistä työntekijän ammatillista osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää.

Työaikalain edellyttämät muutokset
Vuorokautinen lepoaika edelleen 10 tuntia, korvaus lepoajan rikkomisesta lain mukaan ja lisäksi mikäli rikotaan 10 tunnin lepoaikaa rahakorvaus kuten ennenkin. 

Enimmäistyöajan tarkastelujakso 12 kk.

Työpaikkaohjaajan rooli ja jaksaminen
Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Ooppera ja Baletti toimii opiskelijoille laadukkaana ammatillisena oppimisympäristönä ja pitävät tärkeänä sitä, että työntekijöille varataan riittävä aika opiskelijoiden opastamiseen. Opiskelijoilla ei ole tarkoitus korvata vakituista henkilökuntaa.
 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle