Muokattu: 24.08.2018 - 13:59

Avainsanat: Vapaa-ajanpalveluala, Matkailuala, Työehdot

Työaikaa lyhentävät Z-päivät ohjelmapalvelualalla

Työntekijä ansaitsee Z-päiviä 0,5 päivää työsuhteen jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, siitä lukien, kun hänen työsuhteensa on kestänyt kolme kuukautta. 1.1.2017 alkaen ansaitaan puolet, eli 0,25 päivää/kk.

Jos säännöllinen työaika on 120 h / 3 viikkoa, Z-päivän arvo on 8,0 tuntia.

Osa-aika työntekijöille Z-päivän arvo määräytyy jakamalla ansaintakuukautta edeltävien kahden kalenterikuukauden työaika luvulla 43. Työajaksi luetaan myös poissaoloaika, jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. Näille työntekijöille Z-päivä voidaan maksaa rahakorvauksena Z-päivän ansaintaa seuraavan palkanmaksun yhteydessä tai se voidaan antaa palkallisena vapaapäivänä. Z-päivän arvo voi olla kuitenkin enintään 8 tuntia.

Z-päivät tulee antaa kokonaisina vapaapäivinä, elleivät työnantaja ja työntekijä keskenään toisin sovi.

  • Z-päivät voidaan antaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla
    tammi-kesäkuussa ansaitut viimeistään  joulukuun loppuun mennessä ja  elo- joulukuussa ansaitut, toukokuun loppuun mennessä.
  • tai siten, että Z-päivät tai osa niistä sovitaan annettaviksi siirrettynä viimeistään seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tällöin ne tulee antaa yhdenjaksoisena vapaana.

Työnantajan on ennen Z-päivien merkitsemistä työvuorolistaan kuultava työntekijän mielipidettä niiden sijoittelusta

Korvaukset työnteosta arkipyhinä

Sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä vapun- ja itsenäisyyspäivinä tehdystä työstä maksetaan 100%:lla korotettu taulukko palkka.

Uusimmat

Suosituimmat