Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Europeiska företagsråd EWC

Uppdaterad: 17.12.2020

Enligt det EWC-direktiv som antogs år 2004 och reviderades år 2009 (2009/38/EG) ska multinationella företag inrätta ett europeiskt företagsråd (EWC) om arbetsgivaren eller anställda i minst två länder önskar detta. Detta förutsätter att företaget har minst 1 000 anställda i EU/EES-länder och minst 150 i var och en av minst två länder.

Frågan regleras inte enbart av direktivet utan varje EU/EES-land har inkluderat direktivbestämmelserna i sin lagstiftning. I Finland finns bestämmelserna i den lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag som trädde i kraft den 15 juni 2011.

Personalföreträdare och företagsledningen ingår ett avtal om samråd på europeisk nivå. I avtalet kommer parterna överens om gemensamma spelregler. EWC-avtalet ingås enligt lagen i det land där företaget har sitt huvudkontor.

I ett europeiskt företagsråd behandlar personalföreträdare frågor rörande de anställda i samråd med företagsledningen. Ett företagsråd består av personalföreträdare som valts i alla de EU/EES-länder där företaget har anställda. Företrädarna har likadana rättigheter och skyldigheter som förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige enligt lagen i deras respektive land.

EWC är därmed ett organ för de anställda. Det är ett ställe där företrädare för anställda på multinationella företag kan träffas samt få information om och bli hörda i åtminstone de frågor som räknas upp i lagen. Det har tagits fram flera EWC-handböcker.

Vi rekommenderar dock att ni kontaktar PAM omedelbart då frågan om ett europeiskt företagsråd tas upp på ert företag. Inom PAM-branscher har till exempel följande företag ett EWC: Fazer Amica, G4S, H&M, Scandic Hotels, IKEA, ISS, KappAhl, Lindex, Securitas och Sodexho.

Databas och statistik över EWC-avtal: ewcdb.eu 

Du kan anmäla EWC-företrädare med detta formulär. 

Medlemsförmåner