Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Europeiska företagsråd EWC

Uppdaterad: 05.08.2022

Ett europeiskt företagsråd, det vill säga EWC (European Works Council) är av arbetstagarna valda representanter, som i samråd med företagsledningen behandlar frågor som berör arbetstagarna.

EWC ska grundas om ett multinationellt företag har minst 1 000 anställda i EU/EES-länder och 150 anställda i minst två EU/EES-länder.

EWC-verkamheten grundar sig på det EWC-direktiv som antogs år 2004 och reviderades år 2009 (2009/38/EG). Varje EU/EES-land har inkluderat direktivbestämmelserna i sin lagstiftning och i Finland finns bestämmelserna i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag.

Personalföreträdare och företagsledningen ingår ett avtal om samråd på europeisk nivå. I avtalet kommer parterna överens om gemensamma spelregler. EWC-avtalet ingås enligt lagen i det land där företaget har sitt huvudkontor.

Ett företagsråd består av personalföreträdare som valts i alla de EU/EES-länder där företaget har anställda. Företrädarna har likadana rättigheter och skyldigheter som förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige enligt lagen i deras respektive land.

EWC är därmed ett organ för de anställda. Det är ett ställe där företrädare för anställda på multinationella företag kan träffas samt få information om och bli hörda i åtminstone de frågor som räknas upp i lagen.

Det finns flera EWC-handböcker. Vi rekommenderar dock att ni kontaktar PAM omedelbart då frågan om ett europeiskt företagsråd tas upp på ert företag. Över 200 företag som verkar i Finland har ett EWC. Inom de privata servicebranscherna har till exempel följande företag ett EWC: L&T, Fazer, Compass Group, Sodexo, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, SSP, H&M, Ikea, Inditex, ISS, Nokas Avarn och Securitas.

EWC-verkamheten stärker arbetstagarnas samarbete i Europa.

Grundläggande information om EWC på Teollisuuden palkansaajat TP:s hemsida 

Databas och statistik över EWC-avtal: ewcdb.eu 

Du kan anmäla EWC-företrädare med detta formulär. 

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14