Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsavtal

Uppdaterad: 15.09.2022

Med ett arbetsavtal kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om på vilka villkor arbetstagaren tar anställning hos arbetsgivaren. Ett arbetsavtal är alltid en överenskommelse mellan två parter. Arbetsavtalet kan gälla tills vidare eller för viss tid.

Ett arbetsavtal kan ingås skriftligt, muntligt eller elektroniskt. Ett skriftligt avtal är alltid bättre än ett muntligt avtal. Du ska själv få ett exemplar av arbetsavtalet och ett exemplar blir kvar hos arbetsgivaren. Enligt lag är ett arbetsavtal giltigt på lika villkor oberoende av om det har ingåtts muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Ett problem med muntliga avtal är emellertid alltid att det med tiden kan vara svårt att komma ihåg vad man har avtalat eller att parterna har olika minnesbilder av överenskommelsen.

Ett arbetsavtal får inte ingås på sämre villkor än det som har avtalats i kollektivavtalet. Däremot är det tillåtet att komma överens om bättre villkor än de som ingår i kollektivavtalet. Du kan kontrollera med din arbetsgivare eller förtroendeman vilket kollektivavtal som följs på din arbetsplats. 

Åtminstone det här måste finnas i arbetsavtalet

 • arbetsgivarens och arbetstagarens namn och personbeteckning samt hemort och driftställe
 • giltighetstid (om det är ett arbetsavtal som gäller tills vidare eller för viss tid)
 • anställningstid vid arbetsavtal för viss tid och grund för visstidsanställning
 • arbetstid
 • arbetsuppgifter
 • lön och löneutbetalningsperiod
 • semester
 • uppsägningstid
 • kollektivavtal
 • datum och underskrift.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14