PAM pähkinänkuoressa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 200 000 jäsentä, joista naisia on 76 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Perustehtävä

Perustehtävämme on olla yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Työelämän asiantuntijana parannamme jäsentemme toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.

Päätehtävämme on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Parannamme alojemme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kansallisesti ja kansainvälisesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

Perustettu

28.11.2000

Jäsenmäärä

Jäsenmäärä 31.12.2021: noin 200 000 

​Ammattiosastoja

133

Luottamushenkilöitä

noin 2 500

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksu (2021)  on 1,5 % bruttopalkasta ja se sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

Työehtosopimuksia

31 kappaletta, joista 16 yleissitovaa, 4 normaalisitovaa, 11 yrityskohtaista (v.2020)

Työsuhdeneuvonta

Vuonna 2020 jäsenet ottivat PAMiin yhteyttä työsuhdeasioissa noin 50 000 kertaa.

Yleisimmät aiheet työsuhdeneuvonnan yhteydenotoissa
1. Palkkasaatava, palkka (16,1%)
2. Työaika (9,7%)
3. Vuosiloma (8,2%)

Erimielisyys- ja oikeustapaukset

Noin 1000 asiaa (825) ratkottiin PAMin ja työnantajaliiton välillä ns. erimielisyystapauksena. Niihin ei työpaikalla löydetty ratkaisua.

Erimielisyydet aloittain:

 • MaRaVa-ala 37 %
 • Kaupan ala 27 %
 • Kiinteistö- ja siivous 19%
 • Vartiointi 2%
 • Muut tai ei sopimusta 17%.

Oikeustapaukset
79 tapauksessa PAM myönsi jäsenelleen oikeusavun ja vei asian oikeusistuimen ratkaistavaksi.

Oikeustapauksissa aihe oli yleisimmin

 • 1. Työsuhteen päättäminen
 • 2. Palkkaerimielisyydet
 • 3. Yhdenvertainen kohtelu

Valtuusto

Puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa, 50 jäsentä ja 10 yleisvarajäsentä. Varsinaisilla jäsenillä 3 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi neljä vuotta.

Hallitus

Liiton puheenjohtaja, puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, 15 jäsentä ja 3 yleisvarajäsentä.

Työttömyyskassan hallitus

Puheenjohtaja, kolme jäsentä, kolme yleisvarajäsentä.

Jäsenistä naisia

76%

Jäsenistä nuoria alle 31-vuotiaita

35 %

Järjestäytymisasteet

 • kauppa noin 65 %
 • majoitus- ja ravitsemisala noin 70 %
 • siivous- ja kiinteistöala noin 55 %
 • vartiointiala noin 60 %