PAM pähkinänkuoressa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 220 000 jäsentä, joista naisia on 76 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Perustettu

28.11.2000

Jäsenmäärä

Jäsenmäärä 31.12.2018: noin 220 000 

​Ammattiosastoja

159

Luottamushenkilöitä

noin 2 500

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu

1,5 % (v. 2019)

Työehtosopimuksia

33 kpl, joista 18 yleissitovaa, 4 normaalisitovaa, 12 yrityskohtaista (v.2019)

Työsuhdeneuvonta

Vuonna 2018 jäsenet ottivat PAMiin yhteyttä työsuhdeasioissa noin 50 000 kertaa.

Yleisimmin työsuhdeneuvonnassa tulleet kysymykset liittyivät:
1. Palkkasaatava, palkka (17%)
2. työaika (10%)
3. Vuosiloma (7%)

Erimielisyys- ja oikeustapaukset

927 asiaa ei ratkennut neuvonnalla vuonna 2018, vaan PAM ratkoi niitä työnantajaliiton kanssa nk. erimielisyystapauksena.

Erimielisyydet aloittain: MaRaVa-ala 37 %, Kaupan ala 26 %, kiinteistö- ja siivous 18%, vartiointi 4%, muut tai ei sopimusta 15%.

Oikeustapaukset
112 tapauksessa PAM myönsi jäsenelleen oikeusavun ja vei asian oikeusistuimen ratkaistavaksi.

Oikeustapauksissa aihe oli yleisimmin
1. Työsuhteen päättäminen
2. Palkkaerimielisyydet
3. Yhdenvertainen kohtelu

Valtuusto

Puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa, 50 jäsentä ja 10 yleisvarajäsentä. Varsinaisilla jäsenillä 3 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi neljä vuotta.

Hallitus

Liiton puheenjohtaja, puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, 15 jäsentä ja 3 yleisvarajäsentä.

Työttömyyskassan hallitus

Puheenjohtaja, kolme jäsentä, kolme yleisvarajäsentä.

Jäsenistä naisia

76%

Jäsenistä nuoria alle 31-vuotiaita

35 %

Järjestäytymisasteet

  • kauppa noin 65 %
  • majoitus- ja ravitsemisala noin 70 %
  • siivous- ja kiinteistöala noin 55 %
  • vartiointiala noin 60 %