PAM pähkinänkuoressa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 210 000 jäsentä, joista naisia on 76 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Perustehtävä

Perustehtävämme on olla yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Työelämän asiantuntijana parannamme jäsentemme toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.

Päätehtävämme on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Parannamme alojemme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kansallisesti ja kansainvälisesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

Perustettu

28.11.2000

Jäsenmäärä

Jäsenmäärä 31.12.2020: noin 210 000 

​Ammattiosastoja

133

Luottamushenkilöitä

noin 2 500

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksu (2021)  on 1,5 % bruttopalkasta ja se sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

Työehtosopimuksia

31 kappaletta, joista 16 yleissitovaa, 4 normaalisitovaa, 11 yrityskohtaista (v.2020)

Työsuhdeneuvonta

Vuonna 2020 jäsenet ottivat PAMiin yhteyttä työsuhdeasioissa noin 50 000 kertaa.

Yleisimmät aiheet työsuhdeneuvonnan yhteydenotoissa
1. Palkkasaatava, palkka (16,1%)
2. Työaika (9,7%)
3. Vuosiloma (8,2%)

Erimielisyys- ja oikeustapaukset

Noin 1000 asiaa (825) ratkottiin PAMin ja työnantajaliiton välillä ns. erimielisyystapauksena. Niihin ei työpaikalla löydetty ratkaisua.

Erimielisyydet aloittain:

 • MaRaVa-ala 37 %
 • Kaupan ala 27 %
 • Kiinteistö- ja siivous 19%
 • Vartiointi 2%
 • Muut tai ei sopimusta 17%.

Oikeustapaukset
79 tapauksessa PAM myönsi jäsenelleen oikeusavun ja vei asian oikeusistuimen ratkaistavaksi.

Oikeustapauksissa aihe oli yleisimmin

 • 1. Työsuhteen päättäminen
 • 2. Palkkaerimielisyydet
 • 3. Yhdenvertainen kohtelu

Valtuusto

Puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa, 50 jäsentä ja 10 yleisvarajäsentä. Varsinaisilla jäsenillä 3 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi neljä vuotta.

Hallitus

Liiton puheenjohtaja, puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, 15 jäsentä ja 3 yleisvarajäsentä.

Työttömyyskassan hallitus

Puheenjohtaja, kolme jäsentä, kolme yleisvarajäsentä.

Jäsenistä naisia

76%

Jäsenistä nuoria alle 31-vuotiaita

35 %

Järjestäytymisasteet

 • kauppa noin 65 %
 • majoitus- ja ravitsemisala noin 70 %
 • siivous- ja kiinteistöala noin 55 %
 • vartiointiala noin 60 %

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.