PAM pähkinänkuoressa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu 190 000 jäsentä, joista naisia on 71%. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Perustehtävä

Perustehtävämme on olla yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Työelämän asiantuntijana parannamme jäsentemme toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.

Päätehtävämme on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Parannamme alojemme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kansallisesti ja kansainvälisesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

Perustettu

28.11.2000

Jäsenmäärä

Jäsenmäärä 31.12.2022: 190 000 

​Ammattiosastoja

116

Luottamushenkilöitä

noin 2 500

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksu (2023)  on 1,5 % bruttopalkasta ja se sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

Työehtosopimuksia

33 kappaletta, joista 16 yleissitovaa, 3 normaalisitovaa, 14 yrityskohtaista (v.2022)

Työsuhdeneuvonta

Vuosittain jäsenet ottavat PAMiin yhteyttä työsuhdeasioissa noin 100 000 kertaa.
Työsuhdeneuvontapuhelin n. 70%, kirjalliset kysymykset (sähköinen asiointi) n. 25% ja käynti aluetoimistossa n. 5%.

Yleisimmät aiheet työsuhdeneuvonnan yhteydenotoissa
1. Palkkasaatava, palkka (17%)
2. Työaika (10%)
3. Vuosiloma (7%)

Erimielisyys- ja oikeustapaukset

Noin 690 asiaa ratkottiin PAMin ja työnantajaliiton välillä ns. erimielisyystapauksena. Niihin ei työpaikalla löydetty ratkaisua.

Erimielisyydet aloittain:

 • MaRaVa-ala 33 %
 • Kaupan ala 30 %
 • Kiinteistö- ja siivous 17%
 • Vartiointi 4%
 • Muut tai ei sopimusta 14%.

Oikeustapaukset
111 tapauksessa PAM myönsi jäsenelleen oikeusavun ja vei asian oikeusistuimen ratkaistavaksi.

Oikeustapauksissa aihe oli yleisimmin

 • 1. Palkkaerimielisyydet
 • 2. Työsuhteen päättäminen
 • 3. Yhdenvertainen kohtelu

Valtuusto

Puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa, 50 jäsentä ja 10 yleisvarajäsentä. Varsinaisilla jäsenillä 3 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi neljä vuotta.

Hallitus

Liiton puheenjohtaja, puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, 15 jäsentä ja 3 yleisvarajäsentä.

Työttömyyskassan hallitus

Puheenjohtaja, kolme jäsentä, kolme yleisvarajäsentä.

Jäsenistä naisia

71%

Jäsenistä nuoria alle 31-vuotiaita

n. 25%

Järjestäytymisasteet

 • kauppa noin 65 %
 • majoitus- ja ravitsemisala noin 70 %
 • siivous- ja kiinteistöala noin 55 %
 • vartiointiala noin 60 %

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme